inf_materiales_apoyo

Irakasleak

Inklusioa UPV/EHUn: Irakasleentzako gida

Irudia

Gida honen xedea da irakasleei laguntza ematea, gure ikasgeletako ikasleek izan ditzaketen hezkuntza premiei egokiro erantzuten jakin dezaten. Irakasle­entzako tresna bat izan nahi du, oinarrizko ezagutza izan dezaten desgaitasun bakoitzaren ezaugarriei eta ondorio funtzionalei buruz, eta jakin dezaten inte­rakziorako zer jarraibide orokor aintzat hartu behar dituzten ikasle bakoitzaren egoeraren arabera, baita zer egokitzapen eta irakaskuntzarako zein ebalua­ziorako zer estrategia kontuan har ditzaketen ere; horrez gainera, ikasleek eu­ren hezkuntza premia bereziak arintzeko egoera bakoitzean erabil ditzaketen baliabide pertsonal eta tekniko lagungarrien zerrenda bat ere eskaintzen du. Azken batean, unibertsitate inklusiboagoa lortzen lagundu nahi du.

Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleentzako Irakaskuntza Araudia

Irakasleentzako ikastaro espezifikoak

Irakasleak