Autonomi Markoa

Desgaitasunaren inguruko araudi orokorra

  • Sarbidea: 20/1997 Legea, , abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa 
  • Sarbidea: 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzkoa 
  • Sarbidea: 126/2001 Dekretua, uztailaren 10ekoa, Garraioan Irisgarritasun-Baldintzei buruzko Arau Teknikoak onesten dituena
  • Sarbidea: 212/2003 Dekretua, irailaren 16koa, EAEn Zeinu Hizkuntzaren Interpreteen Zerbitzuaren antolamendua eta koordinazioa zuzeneko ekintzatzat jotzen duena