NORMATIVA-EVALUACION-DOCTORADO

Doktorego Eskolaren doktoregoa ebaluatzeko arautegia

Doktorego Eskolaren Kontseilu Iraunkorrak 2021eko maiatzaren 24an akordioa

Doktorego Ikasketen Gestiorako Arautegiak (2019ko abenduaren 12ko Erabakia, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena) 12 artikuluan adierazten du doktorego programetako batzorde akademikoek urtero ebaluatuko dituztela beren ikasleak, eta ebaluazio positiboa ezinbesteko baldintza izango dela doktorego programan jarraitzeko. Ebaluazio negatiboa izanez gero, doktoregaia berriro ebaluatu beharko da ezohiko deialdian, eta berriro ebaluazio negatiboa izanez gero, doktoregaiak behin betiko baja hartuko du doktorego programan. Arautegi honek jasotzen du ebaluazio negatiboak Doktorego Eskolan erreklamatu daitezkeela, baina ez da inolako erreklamaziorik aurreikusi lehen auzialdian ebaluatzen duen batzorde akademikoaren aurrean. Horregatik, Doktorego Eskolaren arautegi honek UPV/EHUkoa osatzen du, eta aukera hori sartzen du ebaluazioaren prozeduran.

Doktorego programa batean matrikulatzeak urtean bi ebaluazio deialdi egiteko eskubidea ematen du: ohikoa eta ezohikoa. UPV/EHUk behar bezala iragarriko dizkie ebaluazio aldi zehatzak doktoregoko ikasleei, tesi zuzendariei, tutoreei eta batzorde akademikoetako kideei. Aldi horiek honela banatzen dira:

Egintza Aldia
Ikasleek GAURera igo behar dituzte "Ikerketa plana" eta urtean egindako jarduerak Ikasturteko edozein unetan, harik eta ebaluazioaren hasiera iragarri arte
Zuzendariek eta tutoreek txosten positiboa edo negatiboa egin behar dute (GAURen ontzat eman) Ikasturteko edozein unetan, harik eta aldi honen amaiera data iragarri arte
Doktorego programetako batzorde akademikoen ebaluazioa Ebaluazioa hasi ondorengo aste 2
Doktoregaiek batzorde akademikoei ebaluazioa erreklamatzea Aurreko ekintzaren ondorengo aste 1
Batzorde akademikoek erreklamazioak ebaztea Aurreko ekintzaren ondorengo aste 1

 

Informazio gehigarria

Doktoregoko ikasleek "Ikerketa plana" eta urtean egindako jarduerak igo ditzakete GAURera urteko edozein unetan, betiere deialdi bakoitzari dagokion ebaluazio aldia hasi aurretik.

Era berean, tutoreek eta zuzendariek ikasturtean zehar eman ditzakete ontzat "Ikerketa plana" eta urtean egindako jarduerak, harik eta UPV/EHUk aldi horren amaiera data iragarri arte.

Zuzendarien eta tutoreen txostena honetan datza: GAURen ontzat ematea (edo ez) "Ikerketa plana" eta ikasleek aurkeztutako jarduerekin sortzen den "Jardueren dokumentua".

Zuzendariek eta tutoreek egindako txostena ikusita, batzorde akademikoek ikasleak ebaluatu behar dituzte. Ebaluazio positiboa jaso duen ikasle bakoitzaren akta berehala sor daiteke GAURen. Aitzitik, ebaluazio negatiboak behin-behinekoak dira, eta ikasle bakoitzaren akta ez da sortu behar harik eta ezarritako epeetan aurkez daitezkeen erreklamazioak ebatzi arte.

Doktorego Eskolaren ardura izango da ebaluazio negatiboa jaso duten doktoregaiei emaitza hori batzorde akademikoen aurrean erreklamatzeko aukeraren eta dagokion epearen berri ematea. Aldi horren ondoren, erreklamaziorik aurkeztu ez duten ikasleei akta sor dakieke.

Batzorde akademikoek astebete izango dute jasotzen dituzten erreklamazioak ebazteko, eta, ondoren, ikasle horien aktak sortu beharko dituzte. Gogorarazi beharra dago ebaluazioa positiboa izanez gero, emaitza berria GAURen grabatzeaz gain, justifikazio iruzkinak aldatu behar direla.

Berriz ere, Doktorego Eskolaren ardura izango da batzorde akademikoek erreklamazioak baietsi ez dituzten doktoregaiei jakinaraztea Doktorego Eskolan bertan erreklamatzeko aukera dagoela, jakinarazpena egin eta 15 eguneko epean. Bigarren erreklamazio hori ezesten bada, gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaioke doktoregaiak errektoreari, hilabeteko epean.

Doktorego Eskolak ezetsi egingo ditu lehenago batzorde akademikoetan jarri ez diren erreklamazioak.

Doktoregaiak behin betiko baja hartuko luke doktorego programan, baldin eta, UPV/EHUn erreklamazio bide guztiak agortuta, bi ebaluazio negatiboek jarraituko balute.

 

Erreklamazio-inprimakiak