CONVENIOS-GENERALES

Prozedura, kanpoko erakundeekin ereduarekin bat ez datozen lankidetza hitzarmenak egiteko

Doktorego Ikasketen Gestiorako Arautegiak honakoa dio lankidetza hitzarmenei buruzko XV. kapituluan: Doktorego tesiak beste erakunde batzuekin lankidetzan egitea eta mugikortasuna sustatzeko, bai eta prestakuntza osatzeko ere, lankidetza hitzarmenak sinatu ahal izango dira I+G+B jarduerak dituzten zentro eta erakundeekin, publikoekin zein pribatuekin, Estatukoekin zein atzerrikoekin. Prozedura hau, bada, DOKe-k argitaratutako prozedurekin eta onartutako hitzarmen ereduekin bat ez datozen hitzarmenetarako da:

Hitzarmena ez badator bat prozedura horietako batekin ere ez (edo kasuan kasuko hitzarmenarekin), behean zehaztutako prozedurari jarraitu beharko zaio kanpoko erakundeekin lankidetza hitzarmena egiteko. Hitzarmena egiteko zalantzarik izanez gero, UPV/EHUko Akademia Antolakuntzako zerbitzu teknikora jo, zerbitzu hori arduratzen baita laguntza eta aholku emateko.

  1. Kanpoko erakundearekin egin nahi den hitzarmena ez badator bat DOKek argitaratutako prozedurekin edo hitzarmen ereduekin, doktorego programako irakasleak baimena eskatu beharko dio doktorego programako batzorde akademikoari lankidetza hitzarmena egiteko. Horretarako, irakasleak hitzarmenaren zirriborroa (datuak osatuta) bidali beharko dio Batzorde Akademikoari. OHARRA: hitzarmenaren zirriborroa egiteko, irakaslea harremanetan jar daiteke UPV/EHUko Akademia Antolakuntzako zerbitzu teknikoko aholkulariekin. Edozelan ere, gure aholkua da hitzarmenaren zirriborroa egiten hasi aurretik batzorde akademikoaren behin behiko oniritzia lortzea.
  2. Hitzarmena sinatzeko, beharrezkoa da batzorde akademikoak ontzat ematea lankidetza. Batzordeko koordinatzaileak erabakia eta hitzarmenaren zirriborroa helaraziko dio DOKe-ri posta elektronikoz (doke.hitzarmenak@ehu.eus).
  3. DOKe-k ontzat eman ondoren, DOKe-k berak bidaliko du eskaria Akademia Antolakuntzara.
  4. Akademia Antolakuntzako hitzarmenen zerbitzu teknikoak beharrezkoak diren txosten juridikoak eskatuko ditu Graduondoko Batzordera bidali aurretik. Txosten juridikoak hitzarmenaren zirriborroari buruzko oharren bat eginez gero, Akademia Antolakuntzako hitzarmenen zerbitzu teknikoak jakitun jarriko du DOKe, eta honek, kontuan izanda oharrak, beharrezko ekintzak egingo ditu. Hitzarmenaren behin betiko edukia adostu ondoren, ondorengo urratsak beteko dira hitzarmena onartzeko:
    • a) Hitzarmena errektorego taldeko ordezkari batek sinatu behar baldin badu, hitzarmena DOKe-ko Batzorde Iraunkorrak onartu behar du.
    • b) Edozein izanda ere hitzarmena sinatu behar duena, DOKe-k Akademia Antolakuntzara bidaliko du eskaria, eta Akademia Antolakuntzatik bidaliko dute Graduondoko Batzordera hitzarmena onartzeko eskaria.
    • c) Behin onartuta, DOKe-k sortuko ditu hitzarmenaren aleak eta bera arduratuko da sinadurak batzeaz.