DOCTORADO-INTERNACIONAL

Nazioarteko doktorea aipamena

Arautegia: Doktorego Ikasketen Gestiorako Arautegia (VI. Kapitulua. "Nazioarteko doktorea" aipamena).

 

"Nazioarteko doktorea" aipamenari buruzko egonaldiek gutxienez hiru hilabeteko iraupena izan behar dute, eta Espainiako estatutik kanpo izan behar dute goi-mailako irakaskuntzako erakunde batean edo ikerketa-zentro batean (harrerako edo helmugako erakundea), non doktoregaiak ikasketak egiten dituen edo bere tesiarekin zuzenean lotutako ikerketa-lanak egiten dituen. Egonaldia aldi batean edo gehiagotan egin daiteke, gutxienez hilabeteko iraupenarekin.

Prozedura honako hau da:

 1. Doktorego-programako batzorde akademikoak egonaldia baimentzen du.
 2. Kanpoko egonaldietarako (jatorria UPV/EHU) jarraitu beharreko prozedurak 208.2.1.2 (Erasmus mugikortasuna) eta 208.2.2.2 (beste egonaldi batzuk) flujogrametan daude.
 3. Egonaldia amaitzean, doktoregaiak ziurtagiri bat eskatu beharko dio erakunde hartzaileari (egonaldiaren atzerriko erakundearen ziurtagiria), egonaldiaren arduradunak sinatuta.
 4. Doktoregaiak egonaldi-ziurtagiria bidaliko du DOKera.
 5. Doktoregaiak erakunde hartzailean egindako egonaldiari buruzko jardueren memoria osatu beharko du, eta Jardueren Dokumentuan sartuko da GAUR bidez.
 6. Doktoregaiak Espainiako edozein hizkuntza ofizial edo koofizialez bestelako komunikazio zientifikorako ohiko hizkuntzetako batean idatziko ditu, gutxienez, doktorego-tesiaren laburpena eta ondorioak. Arau hori ez da aplikatuko egonaldiak, txostenak eta adituak gaztelaniaz hitz egiten duen herrialde batetik datozenean (Doktorego Ikasketen Gestiorako Arautegiaren 25.2. artikulua).
 7. Doktoregoa inskribatuta dagoen sailean doktore-tesia aurkeztu aurretik, zuzendariak edo zuzendariek gutxienez aldeko bi txosten bildu beharko dituzte, doktore-tesia goi-mailako hezkuntzako edo atzerriko ikerketa-institutuko bi erakundetako kide egonkorrak diren doktore adituen doktore-tesiari buruz (Doktorego Ikasketen Gestiorako Arautegiaren 25.3 artikulua). Txosten horiek aditu horien CV labur bat izan beharko dute.
 8. Doktoregaiak doktorego-tesi guztiak (aipamenekin edo gabe) baimentzeko prozedura jarraitzen du, inskribatuta dagoen sailean aurkeztu arte (Doktorego Ikasketen Gestiorako Arautegiaren 13. artikulua). Bertan, "Nazioarteko Doktorea" aipamena eskatzen da (18. inprimakia).
 9. 18. inprimakiaz gain, 5. urratseko aldeko txostenak eta egonaldiaren atzerriko erakundearen ziurtagiriak (2. urratsa) aurkezten dira sailean, eta dokumentazio guztia Graduondoko Ikasketen Zerbitzura bidaltzen da, UPV/EHUko Graduondoko Batzordearen aurrean izapidetzeko.
 10. Saileko Kontseiluak epaimahai baten proposamena egingo du, Graduondoko Batzordeari helarazteko. Nazioarteko doktoregoa aipatzeko eskaera jasotzen badu, epaimahaiaren osaerak baldintza gehiago bete beharko ditu. Horrela, bost edo hiru kideko epaimahaietarako, gutxienez kide titularretako bat eta ordezkoetako bat unibertsitate edo goi-mailako irakaskuntzako edo atzerriko ikerketako erakunde bateko kide izan behar dira. Egonaldia ziurtatu duen arduradunak ezin izango du auzitegian parte hartu, salbu eta nazioarteko beste kide bat badago auzitegi titularrean.
 11. Graduondoko batzordeak doktorego-tesia defendatzeko baimena ematen du (epaimahaiarekin batera)

Doktorego-tesia defendatu ondoren, epaimahaiko idazkariak graduko aktan jasoko ditu defentsaren hizkuntzak eta ehunekoa.