PROGRESA

Aurrera egin

Modulu honen barruan ehualumni batek erabil ditzakeen erreminta guztiak batzen dira, UPV/EHUk eskainzten dituen zerbitzu guztiak aprobetxatuz bere gaitasun akademikoan edo profesionalan aurrera egiteko.