Presentación

Aurkezpena

Irudia

Euskal Herriko hizkuntzen, eta bereziki euskararen jabekuntza, ikaskuntza eta irakaskuntza eleanitza ikertzea  da ELEBILAB ikertaldearen helburu nagusia.
Hizkuntzaren ikuspegi sozio-diskurtsibotik, euskararen eta bere inguruko hizkuntzen garapena aztertzen dugu, betiere ahozko zein idatzizko erabilera zehatzak, testuak, ikergai hartuta.
Hizkuntzaren ikuspegi  kognitibotik, haur elebakarrek zein elebidunek ezagutza lexikoa eta gramatikala nola garatzen duten ikertzea du helburu,  haurren eta helduen erabilera linguistikoari erreparatuta.

 

 

 

Ikerketa-ildoak

  • Haurren garapen lexiko eta gramatikala
  • Elebitasun goiztiarra
  • Ahozko eta idatzizko diskurtsoaren azterketa
  • Hizkuntzen didaktika
  • Hizkuntza-arazoak
  • Kode-alternantzia
  • Hizkuntza gutxitua (euskara) barne hartzen duen irakaskuntza eleanitza