Líneas de investigación

  • Haurren garapen lexiko eta gramatikala

  • Elebitasun goiztiarra

  • Ahozko eta idatzizko diskurtsoaren azterketa

  • Hizkuntzen didaktika

  • Hizkuntza-arazoak

  • Kode-alternantzia

  • Hizkuntza gutxitua (euskara) barne hartzen duen irakaskuntza eleanitza

  • Hizkuntzarekiko jarrerak