"3R GAZTEA" PROGRAMA

Langabezian edo enplegu hobekuntzan dauden UPV/EHUko tituludunentzat deialdia.

DEIALDIAREN XEDEA

Erabaki honen xedea da goian aipatutako programan parte hartzeko deialdiaren oinarriak arautzea, programa 2022an garatzen denean aurreko hiru ikasturteetan titulatu diren eta 30 urte edo gutxiago dituzten 90 pertsona hautatzeko.

Parte hartzaileak langabezian edo enplegu hobekuntzako egoeran egon beharko dira baliatu ahal izateko lan orientazioko, lan aktibazioko eta lan bitartekaritzako neurriez beren enplegagarritasuna hobetzeari begira, COVID-19aren pandemia globalaren ondorioz uzkurtu den lan merkatuan.

HAUTAGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK

Hautagaiek baldintza hauek bete beharko dituzte eskaera egiten duten unean:

 1. UPV/EHUn titulatua izatea, eta graduko edo masterreko unibertsitate titulu ofizial hori azken hiru ikasturteetan eskuratua izatea (2018/19an, 2019/20an edo 2020/2021ean).
 2. Gehienez 30 urte izatea 2022an.
 3. Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egotea deialdi hau argitaratzen den egunean.
 4. Lanbiden, Euskal Enplegu Zerbitzuan, enplegu eskatzaile gisa izena emanda egotea (UPV/EHUren enplegu guneetan eman daiteke alta Lanbiden) eta, egun, LANGABEZIAN egotea edo enplegu hobekuntzako egoeran.
 5. EHUalumni sarean izena emanda egotea hautaketa prozesuan parte hartzeko nahitaezkoa den enplegurako orientazio ikastaroa hasi aurretik.
 6. Dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zigor penalik edo administratiborik ez izatea, ez eta horretarako inolako debeku legalik ere (sexu bereizkeria egitearen ondorio diren zigorrak barne, Emakumeen eta Gizonen  Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenaren arabera).

Beren egoera erregularizatu gabe duten migratzaileek egiaztatu beharko dute Lanbidek eskainitako prestakuntza eta orientazio zerbitzuak eskatu dituztela.

ONURADUNEI ZUZENDUTAKO JARDUERAK

1. Lan orientazioa

Honen helburua da laneratze prozesuan dauden pertsonei informazioa, bere egoera indibidualaren diagnostikoa, aholkua, motibazioa eta laguntza ematea. Honako neurri hauek eskaintzen ditu:

 • Interesdunaren diagnostiko indibidualizatua eta profila egitea.
 • Enplegurako ibilbide pertsonalizatua diseinatzea.
 • Laguntza pertsonalizatua ematea bere ibilbidea garatzen eta jarduera konpromisoa betetzen duen bitartean.
 • Interesdunaren curriculuma egitea, lanbide profila bere lanbide gaitasunen arabera zehaztuz.

Lan orientazioa banakakoa izango da.

2. Lan aktibazioa

 • Enplegua aktiboki bilatzeko teknikak aplikatzea:
  • Sare sozialak
  • LinkedIn.
  • Enplegu atariak.
  • Mugikorretarako aplikazioak.
  • Bideo curriculuma.
 • Zeharkako gaitasunetan gehiago zentratzen diren hautaketa prozesuak aztertzea.
 • Informazioa ematea lan merkatuaren egoeraz eta enplegu politika aktiboez.
 • Lan arloko legeriari buruzko informazioa ematea.

3. Lan bitartekaritza

Laneratze ibilbidean zehar laguntza emango zaie interesdunei, enpresekin harremanetan jarriz (enplegu foroetan) eta lan eskaintzak eskuratzeko planak diseinatuz.

Fase honetan balizko lan eskaintzak eta enpresen eta enpresa erakundeen langile premiak bilatu eta identifikatuko dira.

Identifikatuko dira lanpostuak eskuragarri dituzten sektore ekonomikoak, eta lanpostuon profil profesionalak aztertuko dira.

DEIALDIAREN FASEAK

Hautatze prozesuak bi fase izango ditu:

 1. Aurre hautaketa: lehenengo fasean, aurre hautatuko dira UPV/EHUko enplegurako orientazio ikastaro telematikoa (20 ordukoa) egin duten eskatzaile tituludunak. Ikastaroari eta egutegiari buruzko informazio zehatza UPV/EHUko «Praktikak eta Enplegua» web orrian argitaratuko da https://www.ehu.eus/eu/web/enplegua. Ikastaroa gainditzen ez duten hautagaiak ez dira hurrengo fasera sartuko. Hau da, ikastaroa gainditzea ezinbesteko baldintza da.
 2. Hautaketa: bigarren fasean  aukeratuko dira, lehen fasean aurre hautatuak izan direnen artetik, 5. oinarriko balorazio irizpideak aplikatuta puntuaziorik handiena lortu dutenak.

ESKABIDEAK AURKEZTEKO ERA

Eskatzaileak agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

 • NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatua egotearen ziurtagiri eguneratua.
 • LANBIDEn alta emanda egotearen agiria (EABA/DARDE)
 • Euskara edo ingeles titulu ofizialen kopia.
 • Curriculum vitae eguneratua PDF formatuan.
Eskaera telematikoa (epea: 2021eko urriaren 11)

Eskabidea bete ondoren, agiriak atxiki eta telematikoki bidali beharko da dena. Eskatzaileak eskabidearen frogagiri bat jasoko du posta elektronikoz berak eskabidean emandako helbidean. Gordekin hori inprimatu, sinatu eta paperean aurkeztu beharko du erregistroan.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16. artikuluaren arabera, eskabidea, ahal dela, UPV/EHUko erregistro elektronikoaren bitartez aurkeztu beharko da (https://egoitza.ehu.eus/eu/registro-electronico), Ikasleen eta UPV/EHUko Enplegagarritasunaren arloko Errektoreordetzara zuzenduta.

Erregistro gaietan laguntzeko UPV/EHUren bulegoetan (https://www.ehu.eus/eu/web/idazkaritza-nagusia/upv/ehuko-erregistro-orokorraren-ordutegia) aurrez aurre aurkezten diren  eskabideak eta dokumentuak digitalizatu egingo dira administrazio espediente elektronikoan sartzeko, eta jatorrizkoak interesdunari itzuliko zaizkio, interesdunak funtzionarioaren aurrean bere burua identifikatu eta horretarako adostasun espresua adierazi ondoren, bat etorrita UPV/EHUko idazkari nagusiaren 2021eko apirilaren 28ko Erabakian adierazitakoarekin, zeinaren bidez onartu ziren gai hauei buruzko jarraibideak: erregistro gaietan laguntzeko bulegoak; eskabideak, idatziak edo bestelako komunikazioak funtzionario publiko gaituaren bidez aurkeztea UPV/EHUn; eta funtzionario publiko gaituen erregistroa.

Telematikoki bidali arren, eskaria ez bada erregistratzen gorago adierazitako prozeduraren bidez, AURKEZTU GABEKOTZAT joko da, eta baztertu egingo da programatik.

Eskaera orria aurkeztuko da web-orriaren bidezko formularioan izen-ematea lortu ezean (eskaera telematikoa). Eskabideaz gain, deialdi honen 6.1 puntuan zerrendatutako dokumentu guztiak aurkeztu beharko dira.

Informazio osoa oinarrietan jasota dator.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

Edozein duda argitzeko:

946 01 79 73 - 946 01 36 81

enplegubizkaia@ehu.eus

ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA

2021/10/15. Argitaratuak izan dira onartuak eta baztertuak izan diren hautagaien behin-behineko zerrendak.

EBAZPENA ETA HAUTATUEN ZERRENDAK

Atal honetan argitaratuko dira ebazpena eta hautatuak izango diren pertsonen zerrendak.