Informazioa bidaltzeko epea: 2023/03/16-(e)tik 2024/04/01-(e)ra arte

Izena emateko formularioa (ERASMUS+ Praktikak 2023-2024)

ERASMUS+ INTERNSHIPS FOR GRADUATES

ERREGISTRORAKO >> Mugikortasun programa: ERASMUS+ PRAKTIKAK. Nora bidali: IKASLEEN ETA ENPLEGAGARRITASUNAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZARA - ARABAKO ENPLEGU GUNEA (U02000340)

    

    

DATU PERTSONALAK
DATU PERTSONALAK
null
null
null
Generoa:
null
null
HARREMANETARAKO DATUAK
HARREMANETARAKO DATUAK
null
null
null
null
null
null
PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA
PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA
null
null
Campusa:
null
HIZKUNTZAK
HIZKUNTZAK
Ingelesa (titulu egiaztatua):
Frantsesa (titulu egiaztatua):
Alemana (titulu egiaztatua):
Beste batzuk (titulu akreditatua):
DOKUMENTUAK
DOKUMENTUAK
OHARRA: eremu bakoitzeko fitxategi bat (PDF/WORD/JPG) erantsi, nahi adina orrirekin.
OHARRA: eremu bakoitzeko fitxategi bat (PDF/WORD/JPG) erantsi, nahi adina orrirekin.
null
null
null
BESTELAKOAK
BESTELAKOAK
Adierazi lehenago Erasmus + programan parte hartu duzun:
null
OHARRA: Oinarrietan adierazi bezala, 1) telematikoki bete, 2) erregistratu, eta Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko errektoreordetzara - Arabako Enplegu Gunea bidali ez zaizkion eskariak AURKEZTU GABETZAT JOKO DIRA, eta programatik kanpo geldituko dira.

   

   

Datu Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko Lege Organikoa

DATU PERTSONALAK BILTZEKO ETA TRATATZEKO BAIMENA

Honen bidez, baimena ematen diet Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateari (IFZ. Q-48/18001-B) eta zerbitzuak emango dizkiodan enpresa/entitate/erakundeari, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoko 6. artikuluaren esparruan, nire datuak tratatu eta lagatzeko, datu horiek laneratzearen arloan eta enplegagarritasunari buruzko jardueren memoria eta txostenetan erabili ahal daitezen.

Adierazten dut helburuak ezagutzen ditudala eta berariaz ematen dut onarpena. Nire datu pertsonalak beste edozertarako erabiltzeko, beharrezkoa izango da nik aurretiaz eta berariaz baimena ematea.

Halaber, adierazten dut jakinarazi didatela edozein momentutan nire datu pertsonaletan sartzeko, horiek zuzentzeko, ezerezteko edo horien aurka egiteko eskubideak erabil ditzakedala.