Ikasleentzako informazioa

Ikasleentzako informazioa

Praktiken baldintzak eta iraupena

Programa honetan parte hartu ahal izango dute:

  1. Lehenengo bi ikastaro osoak eta 120 ECTS gaindituta dituzten ikastegiko graduetako ikasleak.
  2. Ikastegiko master ofizialetako ikasleak.

Praktiken sisteman alta ematea

Baldintza akademikoak betetzen badira, ikasleek GAUR aukera izango dute Borondatezko Praktiken profilean sartzeko eta, bertan, curriculuma bete ondoren, enpresen eskaintza posibleak ikusi ahal izango dituzte. GAUR aukera izango dute Borondatezko Praktiken profilean xehetasun gehiago lor daitezke.

Garrantzitsua izango da aldian behin@ikasle.ehu.eus  helbide elektronikoa kontsultatzea, batez ere hautaketa prozesuetan dauden edo praktika bat esleituta duten pertsonak, praktikekin lotutako kudeaketa guztiak posta honen bidez jakinarazten baitira.

Praktikaren eskaintza, hautaketa eta esleipena

Enpresa batek praktiken eskaintza bat argitaratzen duenean, SISTEMAN ALTA EMANDAKO ikasleek GAUR plataforman ikusi eta izena eman ahal izango dute.

Enpresak hautaketa prozesua egingo du eta izena eman duten ikasleen curriculum vitaea baino ez du ikusiko. Pertsona bat baino gehiago inskribatuta dagoenean, enpresa harremanetan jar daiteke beraiekin proba egokiak egiteko (normalean elkarrizketa bat).

Enpresak egoki iritzitako pertsonari praktika esleitzen dionean, aplikazio informatikoak mezu elektroniko bat bidaltzen die hautaketa prozesuan parte hartzen duten pertsona guztiei, praktika esleitu zaien ala ez jakinarazteko.

Bestalde, ikastegiak, ikasturtean zehar, hiru buletin argitaratzen ditu webgunean, eskabideak egiteko jarraibideak, lau hilean behin itxitako eskaintza eta esleipen prozesu errazago eta zuzenagoa bertan direla. Praktiken eskaintza hauen argitaratzea ekainean egiten da lehenengo lauhileko praktiketarako, abenduan bigarren lauhileko praktiketarako eta apirilean udako txandako praktiketarako.

Hezkuntzarako lankidetza hitzarmena

Praktikak eskaintzen dituen erakunde, enpresa edo erakunde batekin akordioa lortu ondoren, ikasleek harremanetan jarri beharko dute ikastegiko praktika arduradunarekin praktikak egiteko hitzarmena idatz dadila eskatzeko.

Praktika hitzarmena dekanotzaren idazkaritzan idazten da, eta handik posta ziurtatuaren bidez bidaltzen dira hitzarmen beraren hiru kopia, gure DEKANOak sinatuak, praktiketako helmugara, eta bertan sinatuko dute gainerako bi aldeek (enpresak eta ikasleek). Alde bakoitzak bere kopia gordetzen du, bakarra eta sinatua.

Ikastegirako hitzarmenaren kopiak sinatuta eta dekanotzan entregatuta egon behar du praktikak hasi eta hurrengo egunetan. Entregatu ezean praktika baliorik gabe gera daiteke.

Hitzarmenean 4 figura garrantzitsu agertzen dira:

BEGILAREA: praktiketan zehar ikasleen jarraipena egiteaz arduratuko den enpresako edo praktiken helburuko pertsona da.

TUTOREA: ikastegiko IRAKASLEA da eta ikastegiak tutoratuko eta gainbegiratuko du ikasleek praktikan egiten duten jardueraren garapena.

IKASLEA: Prestakuntza jarduera osagarriaren hartzailea.

I.P.A.: ikastegiko praktika arduraduna, hitzarmenen zabalkundea, esleipena, idazketa eta jarraipena egiteaz arduratuko dena, bai eta prozesuaren eta prozeduraren edozein gorabehera ebazteaz ere.

  • Ikasleek harremanetan jarri beharko dute enpresako irakaslearekin eta ikastegiko tutorearekin, kontsultak, txostenak edo jarduera praktikoari lotutako edozein zeregin helarazteko.

Praktika egitea

Hitzarmena sinatu ondoren, hautatutako pertsona enpresan sartuko da hitzarmenak adierazitako lehenengo egunean.

Hitzarmena hasieran erabakitako datatik harago luzatu behar dela iritziko balitz, eskaera bidali beharko zaio Praktiken eta Lan Orientazioaren dekanordeari. Egonaldian arazoren bat sortzen bada, ikasleek enpresako insgtruktorearengana jo beharko dute lehenik eta behin, arazoa konpontzeko. Arazoa behar bezala konponduko ez balitz, ikastegiko tutorearen esku hartzea eskatuko da. Egoerak bere horretan jarraituko balu, ikastegiko praktiketako ardura daraman  dekanordeari jakinaraziko zaio. 

Praktikaren amaiera

Praktika amaitutzat jotzeko, ezinbestekoa izango da:

  1. Enpresako instruktoreak eta ikastegiko tutoreak GAUR enpresako praktiken ebaluazio txostena bete beharko dute (abisu mezu bat jasoko dute praktika amaitzean).
  2. Ikasleak GAURen beteko du dagokion memoria.
  3. Ikastegiko tutoreak edo ikasleek eskatutako tutoretzen gutxieneko protokoloa betetzea.

 Hiru baldintza horiek bete ondoren, ikastegiko idazkaritzan eskatu ahal izango da aukerako 6 kredituak aitortzea, sinatutako hitzarmenean agertzen den gradurako praktikak egiteagatik.

Praktika baten amaiera aurreratzeko, amaiera aurreratua edo ukoa eskatzeko inprimakia (pdf, 58 Kb) behar bezala beteta bidali beharko zaio ikastegiko praktika arduradunari, enpresako edo praktikaren helburuko instruktorea eta ikastegiko tutorea kopiatuta eta arrazoiak justifikatuta. Behin amaiera aurreratua edo ukoa onartuta, amaierako txostenak bete beharko dira.

Hezkuntza lankidetzarako hitzarmen berri bat formalizatu ahal izateko, praktika osoa eta behar bezala amaitu beharko da.  

Kredituen aitorpena

Ikastegiak GRADUko aukerako 6 kreditu aitortzeko aukera ematen du, praktika hitzarmen bat behar bezala egin eta amaitzeagatik. Praktiketako 3 hitzarmen ere eska daitezkeen arren, ikastegiak hautazko 6 kreditu baino ez dizkio aitortzen ikasle bakoitzak egindako praktiketako lehenengo hitzarmenari.

Kredituak aitortzeko aukera dago honako titulazio hauetan borondatezko praktikak egiteagatik:

  1. Ikastegiko gradu guztiak, gradu bikoitzak izan ezik.
  2. Masterretan, baldin eta kasuan kasuko batzorde akademikoak praktikengatiko kredituak aitortzea aurreikusten badu.

Graduetan kredituak onartzeko, praktika behar bezala amaitu beharko da:  betetako hiru txostenak eta amaitutako hitzarmena ikastegiko idazkaritzan aurkeztuta, bidezkoa da eskaera egitea.

Aintzatespen hori praktika amaitu baino lehen egin behar izanez gero, ikasleak ikastegiko idazkaritza akademikoan eskatu beharko du, kredituen aldez aurreko aitorpena (pdf, 57 Kb) behar bezala beteta aurkeztuz. Beharrezkoa da enpresako instruktoreak eta ikastegiko tutoreak balorazio txostenak bete dezatela GAUR plataforman.

2024/2025. HEZKUNTZARAKO LANKIDETZA PRAKTIKAK

Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua eta Soziologiako Gradua

Ikus-entzunezko Komunikazioko Gradua, Publizitate eta Harreman Publikoetako Gradua eta Kazetaritzako Gradua

Praktiken arautegia