Breadcrumb

Informes Programa de Cooperación Educativa

Lankidetza Programaren txostenak

Txosten honetan aztertzen dira Enpresetako Praktikak eta Gradu Amaierako Lanak, azaroaren 18ko 1707/2011 Errege-Dekretuak araututa eta Akademikoak Ikasleen Kanpoko Praktiken Araudi Erregulatzailea, 2012ko irailaren 27ko Gobernu Kontseiluan onartuta.

Informazio osagarria