Epea luzatuta << ARTESHOP 2019 >>Ampliación del plazo!!

PLAZO AMPLIADO!!! HASTA EL 13 DE MARZO!!!

Convocatoria para la selección de 75 candidaturas de alumnos/as participantes.

(250€ por alumno/a + 150 € de producción)

Premios: Primer Premio: 1.200,00 €, segundo: 900,00 €, tercero: 600,00 €. Premio del Público: 450 €

PLAZO: Desde el 15 de febrero hasta el  4 de marzo.  HASTA EL 13 DE MARZO!!

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

Ficha de Solicitud participación Programa ARTESHOP BILBAO 2019.

Copia DNI.

Ficha de datos bancarios.

– Breve curriculum vitae.

Dossier: con máximo 10 imágenes de trabajos realizados con anterioridad; piezas, instalaciones, intervenciones…

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas en todos sus términos y acompañadas de la documentación preceptiva, se deberán presentar en la Conserjería de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco a partir del 15 de febrero de 2019. El último día para presentar solicitudes será 4 de marzo de 2019. 

PLAZO AMPLIADO HASTA EL 13 DE MARZO!!!

Los/as estudiantes podrán participar en este proyecto de forma individual o en agrupación otros/as estudiantes según se recoja en la solicitud de participación.

Bases-Arteshop-2019 ACTUALIZADAS

Solicitud individual

Inscripción colectivos

Ficha de Datos Bancarios

 


EPEA LUZATUTA! MARTXOAREN 13ra ARTE!

75 ikasleen proposamenen aukeraketa deialdia.

(250€ ikasle bakoitzeko + 150 € ekoizpenerako)

Sariak: Lehenengoa: 1.200,00 €, bigarrena: 900,00 €, hirugarrena: 600,00 €. Publiko saria: 450 €

EPEA: Otsailaren 15tetik martxoaren 4ra arte.  MARTXOAREN 13ra ARTE!!

 

ENTREGATU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA:

ARTESHOP BILBAO 2019 programan parte hartzeko eskabide-fitxa.

– NANaren kopia.

Banku-datuen fitxa.

– Curriculum laburra.

Dossierra: 10 irudi gehienez, aurretiaz egindako artelanak, instalazioak edota esku-hartzeak…

Eremu guztiak behar bezala bete eta derrigorrezko dokumentazioa erantsi ondoren, eskabideak Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko Atezaintzan aurkeztu beharko dira, 2019eko otsailaren 15tik aurrera. Eskabideak aurkezteko azken eguna 2019eko martxoaren 4ra   MARTXOAREN 13ra arte izango da.

Ikasleek banaka edo beste ikasle batzuekin batera parte hartu ahalko dute proiektuan, parte hartzeko eskabidean adierazten denaren arabera.

 

Arteshop-Oinarriak-2019 EGUNERATUAK

Banakako eskaria

Talde Eskaria

Banku-datuen Fitxa

Erantzuna idatzi

 

 

 

HTML etiketa hauek erabil ditzakezu

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>