Ana Aldekoa

Ana Aldekoa

Image

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saila
Letren Fakultatea
Unibertsitateko ibilbidea, 5
01006 Vitoria-Gasteiz
email: ana.aldekoa@ehu.eus

Ana Aldekoa Díez is a PhD student supervised by Professor Itziar Idiazabal and Dr. Ibon Manterola at the University of the Basque Country. She obtained her B.A. in Translation and Interpreting from the University of the Basque Country in 2013, and holds a Masters degree in Teacher Training for Secondary Education, Bachelor, Vocational Training and Language Teaching. She currently works as a researcher at the University of the Basque Country.

For her PhD thesis she focuses on the integration of languages in the multilingual classroom.

Projects:

  • Hezkuntza Eleaniztuna eta Hizkuntzen Trataera Bateratua (EHUA15/22). 2015-11-10/2017-11-09

Publikazioak/Publicaciones/Publications

Argitalpenak/Publicaciones/Publications

Aldekoa, A., Manterola, I. & Idiazabal, I. (2020): A trilingual teaching sequence for oral presentation skills in Basque, Spanish and English, The Language Learning Journal, DOI: 10.1080/09571736.2020.1741666

Aldekoa, A. (2018). Gure Ikastola en tres languages: the teaching and learning of trilingual oral expository skills by means of a didactic sequence. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 4(2). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TAPSLA/article/view/7008

 

Aukeratutako hitzaldiak/Selección de presentaciones en congresos/Selected conference and workshop presentations/Selection de presentations en conferences et workshops

Ana Aldekoa, Ibon Manterola & Itziar Idiazabal. (2019). The development of Basque, English and Spanish oral expository skills by means of a trilingual didactic sequence. Ahozko aurkezpena. Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktikaren XX. Nazioarteko Kongresua. Bilbo, azaroak 27, 28 eta 29.

Ana Aldekoa, Beñat Garaio & Maite Ruiz. (2019). 3 txerritxoak eta 4 ipuin, otsoak etxea bota ez dezan: hezkuntza eleaniztuna hizkuntza gutxitu batekin gelaratzeko zenbait praktika. Ahozko aurkezpena. Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Vitoria-Gasteiz, urriak 4-5.

Ana Aldekoa, Ibon Manterola & Itziar Idiazabal. (2019). The development of Basque oral expository skills by means of a trilingual didactic sequence. Ahozko aurkezpena. 17th International Conference on Minority Languages. Leeuwarden (Herbehereak), maiatzak 21-22.

Ana Aldekoa, Ibon Manterola & Margareta Almgren. (2019). Sustainable translanguaging as a didactic approach for the development of trilingual oral expository skills. Ahozko aurkezpena. Translanguaging in the Individual, at School and in Society. Växjö (Suedia), apirilaren 11-12.

Ana Aldekoa. (2018). The integrated teaching of languages and translanguaging: Two relevant didactic proposals for multilingual education?. Ahozko azalpena. Translanguaging: Opportunities and Challenges in a Global World. Ottawa (Kanada), maiatzak 3-4.

Ana Aldekoa. (2018). The development of trilingual oral expository skills from the perspective of an Integrated Teaching of languages. Ahozko aurkezpena. Language, Identity and Education in Multilingual Contexts. Dublin (Irlanda), otsailaren 1, 2 eta 3.

Ana Aldekoa & Ibon Manterola. (2017). Towards an Integrated Teaching of Basque, Spanish and English: analysis of multilingual oral expository texts produced by trilingual students. Ahozko aurkezpena. International Conference on Multilingualism and Multilingual Education 2017. Braga (Portugal), maiatzak 11, 12 eta 13.