Ana Aldekoa

Ana Aldekoa

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Departamento de Lingüística y Estudios Vascos
Facultad de Letras
Paseo de la Universidad, 5
01006 Vitoria-Gasteiz
email: ana.aldekoa@ehu.eus

Ana Aldekoa Díez es una alumna predoctoral supervisada por la catedrática Itziar Idiazabal y el doctor Ibon Manterola en la Universidad del País Vasco. Obtuvo el grado en Traducción e Interpretación por la Universidad del País Vasco en 2013 y cursó el Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Hoy en día trabaja como investigadora en la Universidad del País Vasco.
Su tesis se centra en la integración de lenguas en el aula multilingüe.

Proiektuak:

  • Hezkuntza Eleaniztuna eta Hizkuntzen Trataera Bateratua (EHUA15/22). 2015-11-10/2017-11-09

Publikazioak/Publicaciones/Publications

Argitalpenak/Publicaciones/Publications

Aldekoa, A., Manterola, I. & Idiazabal, I. (2020): A trilingual teaching sequence for oral presentation skills in Basque, Spanish and English, The Language Learning Journal, DOI: 10.1080/09571736.2020.1741666

Aldekoa, A. (2018). Gure Ikastola en tres languages: the teaching and learning of trilingual oral expository skills by means of a didactic sequence. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 4(2). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TAPSLA/article/view/7008

 

Aukeratutako hitzaldiak/Selección de presentaciones en congresos/Selected conference and workshop presentations/Selection de presentations en conferences et workshops

Ana Aldekoa, Ibon Manterola & Itziar Idiazabal. (2019). The development of Basque, English and Spanish oral expository skills by means of a trilingual didactic sequence. Ahozko aurkezpena. Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktikaren XX. Nazioarteko Kongresua. Bilbo, azaroak 27, 28 eta 29.

Ana Aldekoa, Beñat Garaio & Maite Ruiz. (2019). 3 txerritxoak eta 4 ipuin, otsoak etxea bota ez dezan: hezkuntza eleaniztuna hizkuntza gutxitu batekin gelaratzeko zenbait praktika. Ahozko aurkezpena. Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Vitoria-Gasteiz, urriak 4-5.

Ana Aldekoa, Ibon Manterola & Itziar Idiazabal. (2019). The development of Basque oral expository skills by means of a trilingual didactic sequence. Ahozko aurkezpena. 17th International Conference on Minority Languages. Leeuwarden (Herbehereak), maiatzak 21-22.

Ana Aldekoa, Ibon Manterola & Margareta Almgren. (2019). Sustainable translanguaging as a didactic approach for the development of trilingual oral expository skills. Ahozko aurkezpena. Translanguaging in the Individual, at School and in Society. Växjö (Suedia), apirilaren 11-12.

Ana Aldekoa. (2018). The integrated teaching of languages and translanguaging: Two relevant didactic proposals for multilingual education?. Ahozko azalpena. Translanguaging: Opportunities and Challenges in a Global World. Ottawa (Kanada), maiatzak 3-4.

Ana Aldekoa. (2018). The development of trilingual oral expository skills from the perspective of an Integrated Teaching of languages. Ahozko aurkezpena. Language, Identity and Education in Multilingual Contexts. Dublin (Irlanda), otsailaren 1, 2 eta 3.

Ana Aldekoa & Ibon Manterola. (2017). Towards an Integrated Teaching of Basque, Spanish and English: analysis of multilingual oral expository texts produced by trilingual students. Ahozko aurkezpena. International Conference on Multilingualism and Multilingual Education 2017. Braga (Portugal), maiatzak 11, 12 eta 13.