Eduki publikatzailea


ceiab_comite

Batzordea

Irudia

Agente biologikoen eta genetikoki eraldatutako organismoen ikerketetarako Etika Batzodea (ABIEB) organo kolegiatua da. Organo horrek agente biologikoekin edo genetikoki eraldatutako organismoekin eginiko ikerketetan edo irakaskuntza-jardueretan sortutako alderdi juridikoak, etikoak eta metodologikoak ebaluatzen ditu eta horien jarraipena egiten du.
Batzordea diziplina anitzeko talde batek osatzen du eta inpartzialtasunez eta independentziaz egiten du lan. Era berean, ebaluatzen dituen protokoloekiko nahitaez errespetatu beharreko konfidentzialtasun-printzipioa zorroztasunez betetzen du.

Eginkizunak

,ABIEBaren eginkizunak honako hauek dira:

 • EHUren prebentzio-zerbitzuarekin koordinatuz, honako hauek egiaztatzea:
  • Gizakien, animalien edo landareen osasunerako arriskutsuak izan daitezkeen GEOekin edo agente biologikoekin eginiko ikerketa-proiektuetan balizko arriskuen gaineko kontrolaren eta biosegurtasunaren aurreikuspenak.
 • Proposatutako jarduera aintzat hartuz, unibertsitate honek biosegurtasun instalazio egokiak dituen ala ez.
 • IIren eskariari erantzunez, bestelako alderdi metodologikoak, etikoak eta juridikoak ebaluatzea agente biologikoen edo genetikoki eraldatutako organismoen ikerketa-proiektuetan edo irakaskuntza-jardueretan.
 • Bere jarduera eremuan, IIEBk eskatzen dizkion gainerako lanak.

Kideak

BATZORDEBURUA

 • LAURA SÁENZ DEL BURGO MARTÍNEZ
  Profesora Adjunta de Universidad
  154542
  Facultad de Farmacia
  laura.saenzdelburgo@ehu.eus
  PERFIL: INVESTIGACIÓN CON ABs  Y OMGs
  ÁREA: Ciencias de la salud

BATZORDEKIDEAK

 • JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
  Profesor Agregado de Universidad
  Facultad de Medicina y Enfermería
  josean.rodriguez@ehu.es
  PERFIL: INVESTIGACIÓN CON OMGs
  ÁREA: Ciencias de la salud

 • INES ARANA BASABE
  Profesora Titular de Universidad
  Facultad de Ciencia y Tecnología
  ines.arana@ehu.es
  PERFIL: INVESTIGACIÓN CON ABs
  ÁREA: Ciencias experimentales

 • ELENA ATIENZA MACÍAS
  Investigadora postdoctoral UPV/EHU
  Facultad de Derecho
  elena.atienza@ehu.eus
  PERFIL: JURISTA

 • AITOR LARRAÑAGA ESPARTERO
  Investigador postdoctoral UPV/EHU
  Escuela de Ingeniería de Bilbao
  aitor.larranagae@ehu.eus
  PERFIL: INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA
  ÁREA: NANOTECNOLOGÍA

 • JESÚS CIRIZA ASTRAIN
  Investigador externo contratado CIBER
  Facultad de Farmacia
  jeciriza@gmail.com
  PERFIL: INVESTIGACIÓN CON ABs Y OMGs
  ÁREA: Ciencias de la salud

 • ESTER SUÑEN PARDO
  Profesora Titular de Universidad
  Facultad de Farmacia
  ester.sunen@ehu.eus
  PERFIL: INVESTIGACIÓN CON ABs
  ÁREA: Ciencias de la salud

 • DANIEL MARINO BILBAO
  Investigador Ikerbasque
  Facultad de Ciencia y Tecnología
  daniel.marino@ehu.eus
  PERFIL: METODOLOGÍA
  ÁREA: Ciencias experimentales

 • CÉSAR SAIZ MARTÍNEZ
  PAS
  Jefe del Servicio de Prevención
  Cesar.saiz@ehu.eus
  PERFIL: ESPECÍFICO
  ÁREA: Prevención

 • ESTÍBALIZ SÁEZ DE CÁMARA OLEAGA
  Profesora Agregada de Universidad
  8212
  Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao
  estibaliz.saezdecamara@ehu.eus
  PERFIL: MEDIOAMBIENTAL
  ÁREA: MEDIOAMBIENTAL

Lanerako prozedura arautua (LPA)

LPA-ABIEB: Lanerako prozedura arautua