Desgaitasuna duten UPV/EHUko ikasleentzako beka deialdia. Lantegi Batuak-en praktikak

Irudia

VIII. BEKEN DEIALDIA, DESGAITASUNAK DITUZTEN IKASLEENTZAT. 2021-2022 IKASTURTEA

Bekaren xedea

Bekaren helburua ikasleen enplegu-aukerak handitzea da, desgaitasunaren ondorioz lan-merkatuan sartzeko zailtasun handiagoak izan ditzaketen pertsonek enplegagarritasuna hobetu dezaten.

Curriculumetik kanpoko edo curriculumeko praktika akademikoak egiteko bekak eskaintzen dira, ikastetxeetan eta titulazioetan ezarritako irizpideen arabera, eta legez % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten ikasleentzako ikastetxeen/unibertsitateen eta erakunde laguntzaileen arteko hitzarmenen ezaugarrien arabera, baldin eta unibertsitatearen kanpoko praktiken araudia betetzen badute.

Nori zuzenduta dago?

Beka hau honako hauek eskuratu ahal izango dute:

Euskal Herriko Unibertsitatean desgaitasuna duten graduko azken mailako ikasleak.

UPV/EHUko master ofizial bat edo berezko master bat egiten ari diren desgaitasuna duten ikasleak.

Baldin eta izena emateko epea amaitzen denean unibertsitate-titulua lortzeko behar diren kredituen % 50 gutxienez gaindituta baduzu, eta inola ere ezin izango duzu titulua eskatu praktikak amaitu aurretik. Gainera, UPV/EHUko Kanpoko Praktika Akademikoen Araudia bete beharko da, bai eta eskolak/fakultateak kanpoko praktika akademikoen arloan ezarritako betekizunak ere (I. eranskina).

Ezinbesteko baldintza da % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-ziurtagiria izatea.

Eskaerak jasotzea

Interesa duten pertsonek eskaera bidali ahal izango dute Lantegi Batuak-eko enplegagarritasunari Laguntzeko Zerbitzura.

Harremanetarako datuak:

Alicia García

BBK Enplegagarritasunari Laguntzeko Zerbitzua

Tel.: 94 453 70 66

Posta elektronikoa: aliciagarcia@lantegibatuak.eus

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Lantegi Batuak-en eskabide-inprimakia (Lantegi Batuak-en webgunetik deskargatu ahal izango da esteka honetan: https://www.lantegibatuak.eus/wp- Content/uploads/2020/07/200625InpresoSolicitud-WEB.pdf

Aurkezteko gutuna, hautagaitzaren arrazoiak azalduz.

I. eranskina. Kanpoko praktikak egin ahal izateko zentroaren baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen agiria (praktiken unibertsitate-zentroko arduradunak sinatua). (Esteka honetan deskargatu ahal izango da: https://www.ehu.eus/documents/2241153/33066403/Anexo+1+Eranskina.pdf/bae1e3ea-e343-7787-2d1c-b57b4c6b1b21?t=1636011409627

Pertsona/aukera doitzeko prozesua

Lantegi Batuak-eko Enplegagarritasunari Laguntzeko Zerbitzuak zehaztuko du nork egingo duen beka. Gainerako hautagaiak lan-poltsan sartu ahal izango dira.

Praktika egitea

Hautatutako pertsonaren prestakuntzaren arabera, Lantegi Batuak-eko zentro edo eremu jakin batean kokatuko da.

Pertsonari erakundeko instruktore bat esleituko zaio, praktikak une oro gidatuko dituena, baita unibertsitateko tutore bat ere.

Praktiken iraupena 6 hilabetekoa izango da. Lanaldia ikaslearen interesen eta praktika egiten duen zentroaren edo arloaren ordutegiaren arabera adostuko da.

Hautatutako pertsonak konpromisoa hartuko du Lantegi Batuak erakundeak eskaintzen dizkion lan-aukerak ahalik eta gehien aprobetxatzeko, agindutako lanak egiteko, erakundearen gertaerak eta dokumentuak isilpean gordetzeko eta Lantegi Batuak erakundearen araudiak eta arauak errespetatzeko.

Unibertsitateak beharrezko kudeaketak egingo ditu hezkuntza-lankidetzako hitzarmenak izapidetzeko, eta, besteak beste, prestakuntza-proiektua islatuko du, Lantegi Batuak-ekin adostutako zereginekin. Lantegi Batuak erakundeak konpromisoa hartzen du, praktikak amaitzean, lortutako aprobetxamendu-maila egiaztatzen duen ziurtagiri bat emateko.

Diru-kopurua

2021-2022 ikasturterako diru-kopurua 700 eurokoa izango da hilean, praktika lanaldi osokoa denean. Hala ez bada, zati proportzionala izango da.

Lantegi Batuak erakundeari dagokio beka edo laguntzaren ordainketei dagokien finantzaketa eta kudeaketa egitea, eta indarreko legerian ezarritako Gizarte Segurantzako kotizazio-betebeharrak eta betebehar fiskalak betetzea. Lantegi batuak erakundea programaren funtzionamendu egokirako barne-prozedura guztiak koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratuko da.

2021-2022ko epeak

Eskaerak jasotzea. 2021eko azaroaren 22tik abenduaren 22ra bitartean

Eskaerak BBK Lantegi Batuak, aliciagarcia@lantegibatuak.eus helbidean aurkeztuko dira.

Elkarrizketak hautagaiekin. 2022ko urtarrilaren 3tik urtarrilaren 17ra bitartean.

Elkarrizketak Lantegi Batuak elkartean egingo dira (Goietxa bidea 18. Ola-Sondika. TF. 944537066 edo Iparragirre kalea 60. Bilbao Tel. 944436441).

Praktikak egitea. 2022ko otsailaren 1etik uztailaren 30era.

Praktika 2022ko otsailetik uztailera bitarteko hilabeteetan egingo da. Ordutegia hitzarmenean zehaztuko da, edo pertsona dagoen zentrokoa edo arlokoa izango da.