MASTER-Convalidaciones

Latinoamerikako Sareko masterretako irakasgaiak baliozkotzeko prozedura

Unibertsitateko Masterren Gestiorako Arautegiaren II. Kapituluaren. Kredituen aitorpena eta transferentziaren arabera, kredituak aitortzea da unibertsitateak ontzat hartzea unibertsitate berean edo beste batean egindako ikasketa ofizialen bidez lortutako kredituak, kontuan har daitezen beste ikasketa batzuetako titulu ofiziala lortze aldera. Honako hau nabarmendu behar da:

  • Ezin izango dira irakasgai zatiak aitortu.
  • Nahitaezko eta hautazko irakasgaien bidez lortutako kredituak aitortu ahal izango dira, betiere, izaera, helburu eta gaitasunak antzekoak badira.
  • Ez dira aitortuko gradu amaierako edo master amaierako lanengatik lortutako kredituak.

Ildo horretan, DOKeren Baliokidetza Batzordearen eskumena da bere eskumenekoak diren Latinoamerikako Sareko masterretako titulazioetan irakasgaiak baliozkotzea.

Hala, Latinoamerikako Sareko masterretako batean matrikulatutako ikasle batek irakasgaiak baliozkotu nahi baditu, ondoren zehazten den prozedurari jarraitu beharko zaio.

  1. Ikasleak masterreko batzorde akademikoari zuzenduko dio kredituak aitortzeko eskaria. Horretarako epea hilabetekoa izango da eskolak hasten direnetik, eta dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu:
  2. Masterreko Batzorde Akademikoak eskabide bakoitzeko ikastetxeko Ikastegiko Ebaluazio Batzordearentzako amortizazio eskaera/egindako ikasturteak baliozkotzeko eskaera bete beharko du
  3. Masterraren Batzorde Akademikoak baliozkotze-proposamenak bidaliko dizkio DOKeko Baliozkotze Batzordeari, gehienez ere hilabeteko epean, latinoamerica.doke@ehu.eus posta elektronikoaren bidez.
  4. DOKeko baliozkotze batzordeak eskariei buruzko erabakia hartu, eta jakinaren gainean jarriko ditu bai masterreko batzorde akademikoa eta bai ikaslea. Erabaki horretan ageri beharko da zein kreditu aitortu den eta zein ez, halakorik balego. Aitortu ez diren kredituen kasuan, arrazoiak azaldu beharko dira.

Ikastegi bakoitzeko aitorpen batzordearen erabakien aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote errektoreari, erabakia jakinarazi eta hilabeteko epean.