Menua Webgunearen menua ireki/itxi

Breadcrumb

PROTOCOLO-DEFENSA-TESIS

Tesiak defendatzeko protokoloa

Epaimahaiburuak edo idazkariak defentsa dataren jakinarazpena bidali behar du ohiko inprimakian (22. zenbakia), doctorado@ehu.eus helbidera, bideokonferentziaren esteka adierazita, defentsa telematikoa izango bada.

Defentsa, oro har, aurrez aurrekoa izango da.COVID-19a dela eta, baldin eta epaimahaiko kide bat edo ikaslea aurrez aurre ezin bada bertaratu, defentsa bideokonferentziaz egin dadin baimendu ahalko da, helbide honetan behar bezala justifikatutako eskaera egin ondoren: doctorado@ehu.eus.

Defentsa aurrez aurrekoa bada, ohiko prozedurari jarraituko zaio, eta dokumentazioa erregistro bidez bidaliko da, edo, aurrez aurre, Master eta Doktorego Atalean aurkeztuko da.

Defentsa bideokonferentziaz egiten bada, jarraibide hauek bete beharko dira:

Bideokonferentzia epaimahaiko idazkariak antolatuko du eta bertaratu beharreko gainerakoak gonbidatuko ditu. Webex erabiliko da. Ikastegietako teknikari informatikoek bideokonferentzia antolatzen lagunduko dizuete.

Bi saio sortuko dira, bata publikoa izango dena eta bestea epaimahaiko kideentzat besterik ez. Azken hori erabiliko da epaimahaia eratzeko eta erabakiak hartzeko.

Tesien defentsa ekitaldi publikoa da eta interesa duten pertsonak saiora joan daitezke. Horretarako argitaratzen da informazioa Doktorego Atalaren webgunean (“Doktorego tesiak”, “Tesien defentsa publikoa”).

Defentsaren egunean epaimahaiko idazkariak dokumentu hauek prestatu behar ditu:

  • Epaimahaikideen txostenak (24. zenbakia).
  • Cum laude aipamenaren bozketa (27. zenbakia)
  • Sari bereziaren bozketa (28. zenbakia).
  • Doktore graduko akta (13. zenbakia).
  • Tesia ADDIn argitaratzeko dokumentua (25. zenbakia).

Epaimahaiko idazkariak kide guztiei bidaliko dizkie txostenen eta bozketen dokumentuak.

Epaimahaiko kide bakoitzak cum laude aipamenaren botoa, sariaren botoa eta txostena bete beharko ditu eta posta elektronikoz bidali amaya.landera@ehu.eus helbidera (Doktoregoko Zerbitzuko burua). Berari besterik ez; isilpeko bozketa denez, berak baino ezin ditzake jaso botoak.

Doktore graduko aktari dagokionez, idazkariak epaimahaiko kide bakoitzari pasatu diezaioke dokumentua eta horietako bakoitzak, sinatu eta eskaneatu ondoren, hurrengoari, gero ikasleari eta, azkenik, idazkariari itzuliko zaio. Sinadurak digitala izan behar du eta, ezin denean, eskaneatua.

Idazkariak dokumentu berberak bidali beharko ditu (bere txostena eta botoak), gehi doktore graduko akta amaya.landera@ehu.eus helbidera, bai eta tesia ADDIn argitaratzeko dokumentua ere (25. zenbakia), ikasleak idazkariari aurretik bidalia izango diona.

Zerbitzuko buruak dokumentazio guztia bilduko du eta, ondoren, kalifikazioa emango zaio tesiari eta ikasleari jakinaraziko.

Kalifikazioa dela eta, honako hauek hartu behar dira kontuan:

Epaimahaiak kalifikazio hauetako bat emango dio tesiari: BIKAIN, OSO ONGI, NAHIKO edo EZ GAI.

Doktore graduko aktan kalifikazioa adierazi beharko da, bai eta defentsa zein hizkuntzatan egin den ere. Defentsarako hizkuntza bat baino gehiago erabiltzen den kasuetan, hizkuntza bakoitzean defendatutako tesiaren ehunekoak zehaztuko dira.

 Lortutako nota BIKAIN bada AHO BATEZ, epaimahaiak cum laude aipamenaren eta sari bereziaren bozketak egingo ditu.

Gogoan izan boto guztiak aldekoak izan behar direla cum laude aipamena emateko eta sari berezia eskatzeko, horrela baitago jasota 99/2011 Errege Dekretuan.

Ordainketak

3 kideko epaimahaia

Defentsa ekitaldia Estatu mailakoa Nazioartekoa
Aurrez aurrekoa 900 € 1.500 €
Semipresentziala Onlineko
kideak
Parte
hartzea
Onlineko
kideak
Parte
hartzea
Aurrez
aurreko
kideak
400 € Aurrez
aurreko
kideak
Estatu
mailakoa
400 €
Nazioartekoa 700 €
Online Parte hartzea Parte hartzea

* Aurrez aurreko tesietarako ezarritako kopuruak ez dira inolaz ere gaindituko.

 

5 kideko epaimahaia

Defentsa ekitaldia Estatu mailakoa Nazioartekoa
Aurrez aurrekoa 1.000 € 1.700 €
Semipresentziala Onlineko
kideak
Parte
hartzea
Onlineko
kideak
Parte
hartzea
Aurrez
aurreko
kideak
400 € Aurrez
aurreko
kideak
Estatu
mailakoa
400 €
Nazioartekoa 700 €
Online Parte hartzea Parte hartzea

 Aurrez aurreko tesietarako ezarritako kopuruak ez dira inolaz ere gaindituko.