Ines Garcia

Inés M. García Azkoaga

Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedraren arduraduna

 

ORCID: 0000-0003-1235-2583      

RESEARCHER ID: H-6072-2016

www.ehu.eus/es/web/mho-UNESCO-katedra

https://www.ehu.eus/eu/web/ehk/langileak

https://www.ehu.eus/en/web/elebilab/kideak

 

Euskal Filologian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) irakasle titularra. Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa sailean egiten dut lan eta Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika sailean ere aritu izan naiz. Egun, espezialitateko euskararen erabilerari eta komunikazioari buruzko irakasgaiak irakasten dihardut Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien graduan eta eskolak ematen ditut hainbat masterretan. Nire ikerketa arloak hizkuntza gutxitua aintzat hartzen duen hezkuntza eleaniztuna du ikusmiran, bereziki hizkuntzen alderdi diskurtsibo eta testualen garapena oinarri hartuta. Horiek dira, hain zuzen, nire argitalpenetan jorratzen diren gai nagusiak. Eusko Ikaskuntzako Hezkuntza Saileko lehendakaria izan naiz. 2018tik Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Munduko Hizkuntzen Ondarearen UNESCO Katedraren arduraduna naiz.

 

IRAKASKUNTZA

 • Euskal hizkuntza eta komunikazioa, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien graduan, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
 • Hizkuntza aniztasuna eta hizkuntzen didaktika, Hizkuntzalaritza eta Euskal Filologian masterra, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
 • Logika, semantika eta pragmatika konputazionala (Hizkuntzaren Azterketa eta Prozesamendua masterra, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
 • Introducción a la adquisición y aprendizaje del lenguaje en contextos multilingües (Máster en Políticas Lingüísticas y Planificación. Universidad Pontificia San Antonio Abad de Cusco, UPV/EHU).

IKERKETA

Egonaldiak eta bekak:

 • Hôte de Relations Internationals Université de Genève: Expository texts in Basque: description and didactics / Textos expositivos en euskera: descripción y didáctica, 2008. (6 months).
 • Ayuda a la movilidad internacional del Gobierno Vasco: Université Bordeaux-Montagne / IKER-CNRS. Testu-generoak eta kohesio mekanismoak: analisi diskurtsibo-pragmatikoa eta didaktikarako hurbilpena / Géneros textuales y mecanismos de cohesión: aproximación para el análisis discursivo y pragmático y su didáctica, 2011. (2 hilabete).
 • Research grant, of the Society of Basque Studies: Treatment of oral language in the texts of Compulsory Secondary Education / El tratamiento de la lengua oral en los textos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 2009. (1 year).
 • Beka Eusko Ikaskuntza: Ahozko hizkuntzaren trataera Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko testuliburuetan / El tratamiento de la lengua oral en los textos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 2009. (Urte bete).

Parte hartzea proiektuetan:

MINECO

 • Desarrollo bilingüe en niños y adultos en vasco y en las lenguas de su entorno, 2012-2015.
 • Lengua oral: adquisición y uso en bilingües y multilingües, 2006–2009.
 • La adquisición del lenguaje en situaciones de bilingüismo familiar y escolar, 2003–2006.
 • Bilingüismo y adquisición temprana del lenguaje en la escuela y bilingüismo familiar, 1999-2000.

Eusko Jaurlaritza

 • Hizkuntzaren jabekuntza, irakaskuntza eta erabilerak. Euskara, elebitasuna eta eleaniztasuna, 2013-2015.
 • Hizkuntzaren jabekuntza eta erabilera. Euskal elebitasuna eta eleaniztasuna. (GIU 06/52), 2006-2009.
 • Euskararen jabekuntza eta ikaskuntza, 2001-2003, 2004, 2005, 2006.
 • Ahozko euskal testuen azterketa, 1999-2000.

UPV/EHU eta beste batzuk

 • Euskararen markatzaile diskurtsiboen azterketa, 2013.
 • GARATERM, 2008.
 • Azalpen-testuak euskaraz: deskripzioa eta didaktika, 2008.
 • Testu-generoak eta kohesio-mekanismoak: azterketa diskurtsibo-pragmatikoa eta didaktikarako hurbilbidea, 2011.
 • Ahozko hizkuntzaren tratamendua Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko testuliburuetan, 2009.

Publikazioak/Publicaciones/Publications

Argitalpenak/Publicaciones/Publications

Liburuak/Libros/Books/Livres

Garcia-Azkoaga, Ines Mª (2016). Anafora eta erreferentziakidetasuna: izen-kohesioarako baliabideak. Bilbao: UEU. (ISBN: 978-84-8438—602-5).

García-Azkoaga, I.M. (2004). Kohesio anaforikoa hiru testu generotan. Adinaren araberako azterketa. Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea.

 

Liburuen koordinazioa/ Coordinación de libros/ Coordinated books

Garcia-Azkoaga, I.M. & Idiazabal, I. (Eds.) (2015). Para una ingeniería didáctica de la educación plurilingüe. Bilbao: Universidad del País Vasco. (ISBN: 978-84-9082-205-0)

Garcia-Azkoaga, I.M. & Bujan, M.K. (Coord.) (2010). Euskara eta Literatura. Gai hautatuak II, Sevilla: MAD.

Garcia-Azkoaga, I.M. & Bujan, M.K. (Coord.) (2008). Euskara eta Literatura. Gai hautatuak I. Sevilla: MAD, 2008 (ISBN-13: 978-84-665-9617-6; ISBN-10:  84-665-9617-8).

Idiazabal, I. & Garcia-Azkoaga, I.M.  (Eds.) (2007). Ahozko hizkuntza: Euskararen azterketarako eta didaktikarako lanak. Bilbao: UPV/EHU (ISBN: 978-84-690-8853-1).

 

Liburu kapituluak/Capítulos de libro/Book chapters/Chapitres de livres

Garcia-Azkoaga, I.M. (2016). La receta de cocina, un recurso multidimensional para la didáctica de la escritura. San José de Costa Rica: Cátedra Unesco para la Lectura y la Escritura.

Moiua, A.; Garcia-Azkoaga, I.M. & Ozaeta, A. (2017). The use of the signing space as a text organizer in Sign Bilingualism:  spoken language-sign language, Universidad de Varsovia. In, P. Rutkowski (Ed.): Different Faces of Sign Language Research. Warsaw: The University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, (ISBN: 978-83-64111-41-9).

Idiazabal, I. & Garcia-Azkoaga, I.M. (2014). Español L1 y L2 en escolares bilingües vasco-españoles. La escritura de recetas de cocina. In Riestra, Dora; Tapia, Stella Maris & Goicoechea Gaona, M. Victoria (Comps.) Cuartas Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas en Didáctica de las lenguas y las literaturas, Tomo I, Bariloche, Argentina. (pp. 203-221). (ISBN: 978-987-3667-20-6).

García-Azkoaga, I.M. & Zabala, J. (2015). Plurilingüismo e interacción en la escuela: nuevas herramientas para un análisis sociolingüístico. In I. G.A. & I.I. (Eds.) Para una ingeniería didáctica de la educación plurilingüe. Bilbao: Universidad del País Vasco, 61-78. (ISBN: 978-84-9082-205-0)

Larringan, L.M.; Idiazabal, I. & García-Azkoaga, I.M. (2015). Cartas al director escritas en euskara y castellano por jóvenes bilingües. Transferencias y destrezas textuales y discursivas, 147-172. (ISBN: 978-84-9082-205-0)

García-Azkoaga, I.M., Idiazabal, I. & Larringan, L.M. (2015). Narratze-trebetasunen garapena. Ipuin bera eta ume bera hiru adin ezberdinetan. In M.J. Ezeizabarrena & R. Gómez (arg.), Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbo: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 227-243. (ISBN: 978-84-9860-910-3).

Ceberio, K.; Aduriz, I.; Diaz de Ilarraza, A. & Garcia-Azkoaga, I.M. (2015). Erreferentziakidetasun-sareen etiketatze-metodologia EPEC  Corpusean tratamendu konputazionalari begira. In M.J. Ezeizabarrena, & R. Gómez (arg.), Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbo: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 129-148. (ISBN: 978-84-9860-910-3).

Garcia-Azkoaga, I.M. (2014). Dena dela, in X. Alberdi: Birformulazioa eta birformulatzaileak euskaraz. Bilbo: EHU, 449-464. (ISBN: 978-84-9082-060-5) (Bertsio digitala: ISBN 978-84-9082-251-7).

Garcia-Azkoaga, I.M. (2014). Dena den, in X. Alberdi: Birformulazioa eta birformulatzaileak euskaraz. Bilbo: EHU, 465-481. (ISBN: 978-84-9082-060-5) (Bertsio digitala: ISBN 978-84-9082-251-7).

Garcia-Azkoaga, I.M. (2014). Edonola ere, in X. Alberdi: Birformulazioa eta birformulatzaileak euskaraz. Bilbo: EHU, 482-498. (ISBN: 978-84-9082-060-5) (Bertsio digitala: ISBN 978-84-9082-251-7).

Garcia-Azkoaga, I.M. & Unamuno, M.V. (2014). Birformulatzaile urruntzaileak, in X. Alberdi: Birformulazioa eta birformulatzaileak euskaraz. Bilbo: EHU, 439-446. (ISBN: 978-84-9082-060-5) (Bertsio digitala: ISBN 978-84-9082-251-7).

Garcia-Azkoaga, I.M. (2011). Las secuencias didácticas en el desarrollo de las capacidades comunicativas de alumnos con necesidades educativas especiales, in: Mª Pilar Núñez Delgado & José Rienda (coords.), La investigación en didáctica de la lengua y la literatura: situación actual y perspectivas de futuro, Madrid: SEDLL 1833-1844. (ISBN: 978-84-96677-54-8)

Imaz, A.; Garcia-Azkoaga, I.M. (2010). Lengua oral formal y diseño curricular basado en el marco común de referencia europeo: una experiencia para la enseñanza de la lengua a adultos, In:  M. García, P. Ribera, A. Costa, M. D. García, P. García, A. Iglesias, M. del Pozo & C. Rodríguez (eds.), Interacció Comunicativa i Ensenyament de Llengües, 373-380, Valencia: Universidad de Valencia, 373-380. (ISBN: 978-84-370-7206-7)

Garcia-Azkoaga, I.M. (2010). Estrategias textuales y discursivas en el aprendizaje de la exposición oral de dos materias distintas, in: R. Caballero Rodríguez & M.J. Pinar Sanz (coord.), Modos y formas de la comunicación humana/ ways and modes of human communication, Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, 155-162.  (ISBN: 978-84-8427-759-0)

García-Azkoaga, I.M. (2007). Ahozko azalpena unibertsitatean, ezagutzak ebaluatzeko tresna bat baino gehiago. Ahozko hizkuntza: Euskararen azterketarako eta didaktikarako lanak, Bilbo, EHU.

García-Azkoaga, I.M. (2007). Ikasleen testuetatik estrategia linguistiko-diskurtsiboen irakaskuntzara. Izen kohesioa aztergai. In I. Plazaola & M.P. Alonso (eds.): Testuak, diskurtsoak eta generoak. Euskal testuen azterketa eta korrontea Erein, Donosita, 187-186.

García-Azkoaga, I.M. (2007). El área de la Lengua y Literatura Vasca en la Educación Primaria: enfoque y características. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Cuerpo de maestros. Educación Primaria, vol. III, Editorial MAD S.L., Sevilla, 11-42.

García-Azkoaga, I.M. (2004). La transformación de la escuela monolingüe en escuela plurilingüe, in: A. Lorenzo Suárez, X.P. Rodríguez Yáñez & F. Ramallo (Eds.), Actas do Segundo Simposio Internacional sobre o Bilingüismo: da familia á escola. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo.

García-Azkoaga, I.M. (2003). La escritura de textos explicativos en la ESO, Symposia Philologica. Llengua, societat i ensenyament, vol. II, Alacant, 249-269. (ISBN: 84-608-0016-4).

García-Azkoaga, I.M. (2002). Algunos aspectos de la cohesión en textos escritos por alumnos de secundaria. Lengua y Cultura. Enfoques Didácticos: Actas del VI Simposio Internacional de la SEDLL, Las Palmas de Gran Canaria, 309-318. (ISBN: 84-93792-40-0)

García-Azkoaga, I.M. (1998). Erlazio anaforikoak argudiozko testuetan, in L.M. Larringan & I. Idiazabal (Arg.): Koherentzia, kohesioa eta konexioa: testuratze baliabideak. Hizkuntzaren azterketa eta irakaskuntza, Vitoria-Gasteiz, Arabako Foru Aldundia & Euskal Herriko Unibertsitatea, 119-128. (ISBN: 84-7821-367-8).

 

Aldizkariak/Revistas/Journals/Revues

Garcia-Azkoaga, I.Mª & Pérez-Caurel, M. (2019). La comunidad de habla baribá: algunas reflexiones sobre el multilingüismo y la educación plurilingüe, Sustainable Multilingualism, 15. 105-128. (ISSN 2335-2019 (Print), ISSN 2335-2027 (Online)). https://doi.org/10.2478/sm-2019-0016. (Multilingualism in benin. Some reflections from the perspective of sustainable development and multilingual education)

Garcia-Azkoaga, I.M. (2019). Didáctica de las lenguas y educación bi/plurilingüe: algunos retos para la EIB, Enunciación, Vol. 24 (1), 45-60. [ISSN 0122-6339; ISSN electrónico 2248-6798; https://doi.org/10.14483/issn.2248-6798].

Garcia-Azkoaga, I.M. (2018). Cohesión nominal en la narración escrita compuesta por alumnos euskaldunes, Revista Signos. Estudios de Lingüística, volumen 51, nº 97. 134-152 (ISSN 0718-0934 versión en línea; ISSN 0035-0451 versión impresa).

Ceberio, Klara; Aduriz, Itziar; Diaz de Ilarraza  Arantza & Garcia-Azkoaga Ines M. (2018). Coreferential Relations in Basque: The Annotation Process. Journal of Psycholinguistic Research, Volume 47, Issue 2, 325-342. (ISSN: 0090-6905 (Print) 1573-6555 (Online).

Garcia-Azkoaga, I.M. & Sullón, K. (2017). Capacidades lingüísticas shipibo-castellano en textos escritos por escolares bilingües de Ucayali (Perú), Onomázein, Nº especial:  Las lenguas amerindias en Iberoamérica: retos para el siglo XXI, 153-170. (ISSN: 0717-1285).

Moiua, A.; Garcia-Azkoaga, I.M. & Ozaeta, A. (2017). Interpretegaien eta gorren testuak: nola eragiten du hizkuntza modalitateak testuen azpiegituran eta edukien ekoizpenean? In I. Alegria, A. Latatu, M.J. Omaetxebarria, P. Salaberri (arg.): Ikergazte 2017. Giza Zientziak eta Artea. Bilbao: UEU, 72-79. (ISBN: 978-84-8438-628-5).

Diaz de Gereñu, L. & Garcia-Azkoaga, I.M. (2016). Aprendiendo dos lenguas nuevas. Los cuentos orales de los niños inmigrantes, Lengua y migración /Language and migration, 8:1,   29-49. (ISSN : 1889-5425).

Garcia-Azkoaga, I.M. & Manterola, I. (2016). Las secuencias didácticas de lengua: una encrucijada entre teoría y metodología, Calidoscopio, vol. 14, nº1, 46-58.  (ISSN: 2177-6202) (DOI: Unisinos -   10.4013 /cld.2016.141.04) (ISSN: 2177-6202).

Garcia-Azkoaga, I.M. (2015). Ahozko euskara, ikerketarako unibertsoa, BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 96 (3). (ISSN: 1130-8435). 11-28.

Garcia-Azkoaga, I.M. (2013). Biformulatzaile urruntzaileak: euskarazko diskurso-markatzaileen hiztegia osatzeko atariko azterketa, Fontes Linguae Vasconum, 191-208. (ISSN: 0046-435X)( DOI: 10.13140/RG.2.1.3594.3760).

Garcia-Azkoaga, I.M. (2012) Dena dela, dena den, edonola ere balio askotariko diskurtso-markatzaileak, EUSKERA, 57,3, 659-680. (ISSN: 0210-1564).

Garcia-Azkoaga, I.M. (2012). Sekuentzia Didaktikoak eta hizkuntzen Curriculuma: teoria eta praktika, Ikastaria 18, 5-11. (ISBN: 978-84-8419-248-0, ISSN: 1137-4446, eISSN: 2255-1069) Garcia-Azkoaga, I.M.; Idiazabal, I. & Larringan, L.M. (koord.) (2012), Ikastaria, 18, Donostia, Eusko Ikaskuntza.

Diaz de Gereñu, L. & Garcia-Azkoaga, I.M. (2012). Hizkuntzaren garapenerako baliabideak Curriculuma Norbanakoari Egokitzeko (CNE) programetan: sekuentzia didaktikoak aztergai, Ikastaria, 18, 117-135. (ISSN: 1137-4446, eISSN: 2255-1069).

Garcia-Azkoaga, I.M.; Diaz De Gereñu, L.; Imaz A.; Alegria A. (2010).  Ahozkotasunaren irakaskuntza bigarren hezkuntzako testuliburuetan, TANTAK, 22, 1zk, 7-42.

García-Azkoaga I.M. y Diaz de Gereñu L. (2010). Cohesión en situación de interacción: el caso de la narración, Revista de Estudos Linguísticos/Linguistic Studies, 5, Universidad de Lisboa, 177-194.

Garcia-Azkoaga, I.M.; Diaz de Gereñu, L. (2009). Ahozko narratibotasuna interakzionismoaren argitara: kohesio-mekanismoek esaten digutenaEUSKERA bol. 2-1.zatia,  54zk,     723- 770.

Garcia-Azkoaga, I.M.; Idiazabal, I. & Larringan, L.M. (2009). Contar el mismo cuento a los 5 y a los 8 años. una explicación desde la perspectiva del interaccionismo sociodiscursivo. Revista de Estudos Linguísticos/Linguistic Studies, 3, Universidad de Lisboa, 211-226.

Aduriz, I.; Ceberio, K.; Diaz De Ilarraza, M.A.; Garcia-Azkoaga, I.M. (2009). La anotación de la referencia sobre un corpus periodístico en euskara, in C. Bretones et al. (eds.): Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind / La Lingüística Aplicada Actual: Comprendiendo el Lenguaje y la Mente. Almería: Universidad de Almería, 1319-1331. (ISBN: 978-84-692-1479-4.)

Ceberio, K.; Aduriz, I.; Diaz De Ilarraza, M.A.; Garcia-Azkoaga, I.M. (2008). Análisis de la correferencia para su anotación en un corpus en euskara, in: A. Moreno Sandoval:  Actas del VIII Congreso de Lingüística General, MADRID, 496-512. (ISBN: 978-84-691-4124-3)

Ceberio, K.; Aduriz, I.; Diaz De Ilarraza, M.A.; Garcia-Azkoaga, I.M. (2008). Erreferentziakidetasunaren azterketa eta anotazioa euskarazko corpus batean In: Xabier Artiagoitia, Joseba A. Lakarra (arg.): Gramatika Jaietan Patxi Goenagaren Omenez, Bilbao: ASJU, 153-172.

Idiazabal, I. & García, I.M. (2005). Euskal testuen azterketa eta euskararen irakaskuntza. Azterketak eta Gogoetak Ikastaria, 14, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 5-7.

García-Azkoaga, I.M. (2005). Gutunaren bitartez argudiatzen. Kohesioa 12 eta 14 urteko ikasle batzuen idatzietan. Ikastaria, 14, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 55-69. (ISSN 1137-4446).

García-Azkoaga, I.M. (2003). Kohesio anaforikoa hiru testu generotan. Adinaren araberako azterketa, RIEV, 48-2, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 852-853. (ISSN 0212-7016).

García-Azkoaga, I.M. (2003). Kohesio anaforikoa hiru testu generotan. Adinaren araberako azterketa, Gogoa III-2, Donostia-San Sebastián, 259-283. (ISSN: 1577-9424).

Idiazabal, I. & García-Azkoaga, I.M. (2003). La cohesión nominale dans les narrations d'écoliers bilingües basque-espagnols, Lidil, 27. La littéracie vers de nouvelles pistes de recherche didactique, Grenoble, 75-87. (ISBN: 2-914176-07-4; ISSN: 1146-6480).

García-Azkoaga, I.M. (2002). Hizkuntza eta curriculumeko beste arloak, Hik Hasi, monografikoa 8, Donostia-San Sebastián, 79-84. (ISSN: 1135-4690).

Sainz, M. & García-Azkoaga, I.M. (2002). Zer ikasi dute ikasleek sekuentzia didaktikoarekin? Ikasleen aurre-testuak eta ondo-testuak. Hik Hasi, monografikoa 8, Donostia-San Sebastián, 85-96. (ISSN: 1135-4690).

García-Azkoaga, I.M. (2002). Una propuesta de valoración de textos bilingües a través de textos narrativos, Lenguaje y Textos, 18, La Coruña, 133-141. (ISSN: 1133-4770).

García-Azkoaga, I.M. (2001). Expresiones anafóricas en textos informativos. Escritos de escolares, Textos, 26, Barcelona, 85-95. (ISSN: 1133-9829).

García-Azkoaga, I.M. (1999). Elementu anaforikoak eskolako testuetan, Fontes Linguae Vasconum, 82, Iruña, 393-417. (ISSN: 0046-435X).

 

Aukeratutako hitzaldiak/Selección de presentaciones en congresos/Selected conference and workshop presentations/Selection de presentations en conferences et workshops

Garcia-Azkoaga, I.M. & Sullón, K. (2016). Capacidades lingüísticas shipibo-español en textos escritos por escolares bilingües de Ucayali (Perú). 8º Congreso Consejo Europeo de Investigaciones Sociales en América Latina (CEISAL), Simposio: "Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI", Salamanca, 28, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2016.

Diaz de Gereñu, L. & Garcia-Azkoaga, I.M. (2016). Un modèle d'immersion en langue_minorisée (Basque) pour le multilinguisme des élèves d'origine immigrée. 6e colloque de l'I.S.L.R.F, Perpignan, France.

García-Azkoaga I.M. (2016). La receta de cocina: un recurso multidimensional para la didáctica de la escritura. VIII Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura. 1-4 de marzo de 2016, San José de Costa Rica.

Larringan, L.M.; Idiazabal, I. & García-Azkoaga I.M. (2015). Análisis de transferencias discursivas euskara-castellano en textos de escolares bilingües. GRATO, Lisboa.

Moiua, A.; Garcia-Azkoaga, I. & Ozaeta, A. (2015). Personal reference in signed argumentative texts produced by deaf and hearing students of LSE (Spanish Sign Language). CSLA 2015, Amsterdam.

García-Azkoaga, I.M. (2015). Educación bilingüe vasco-español. Análisis de las capacidades lingüísticas de alumnos con lenguas originarias distintas a las locales. Spanish in Contact with Other Languages, New York.

García-Azkoaga, I.M. & Manterola, I. (2014). Las secuencias didácticas de lengua: una encrucijada entre teoría y metodología. XV Congreso Internacional SEDLL, Valencia.

Idiazabal, I. & García-Azkoaga I.M. (2014). Español L1 y L2 en escolares bilingües vsaco-españoles. La escritura de recetas de cocina. Cuartas Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas en Didáctica de las lenguas y las literaturas, Bariloche.

Idiazabal, I.; Larringan, L.M. & García-Azkoaga I.M. (2013). Diferentes usos y valores del indicativo y del subjuntivo en el aprendizaje bilingüe de cartas al director. 4èmes Rencontres internationales de l'interaccionnisme socio-discursif, Genève.

Idiazabal, I.; Larringan, L.M. & García-Azkoaga I.M. (2012). Lettres écrites en basque et en espagnol par les mêmes élèves. Perméabilités énonciative-discursives interlinguistiques. Colloque International du Réseau de Sociodidactique des langues, Corti.

García-Azkoaga, I.M., Moiua, A. & Ozaeta, A. (2012). Spatial References in Sign and Speech: A crosslinguistic View on Cross-Modal Bilingualism. Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory - FEAST 2012, Warsaw.

García-Azkoaga, I.M., Moiua, A. & Ozaeta, A. (2012). La representación de los objetos de discurso en el espacio contextual: transferencias entre lengua oral y lengua de signos, X Congreso Internacional de Lingüística General, Genève.

García-Azkoaga, I.M. (2012). La séquence didactique, un outil pour la pédagogie thérapeutique dans le développement du langage en situation multilingüe, 4e. Colloque International de Sociodidactique des Langues. Minoration-majoration des langues dans les situations scolaires, Genève.

García-Azkoaga, I.M. (2011). Las secuencias didácticas en el desarrollo de las capacidades comunicativas de alumnos con necesidades especiales. XII Congreso Internacional de la SEDLL: La investigación en didáctica de la Lengua y de la Literatura, Granada.

García-Azkoaga, I.M.; Idiazabal, I. & Larringan, L.M. (2010). Desarrollo de destrezas narrativas entre los 5 y los 8 años en euskera. VI Congrés Internacional d'adquisició del llenguatge, Barcelona.

 

Hitzaldi gonbidatuak/ Ponencias invitadas/ Invited lectures

García-Azkoaga, I.M. (2016).  Ahozkotasuna: aisialdian eta lan-munduan euskararen erabilera bultzatzeko ekarpenak hezkuntatik, HAUSNARTU ekitaldia, Donostia-San Sebastián, February 29, 2016.

García-Azkoaga, I.M. (2015). Ahozko hizkuntza, ikerketarako unibertso bat, EHUko Udako Ikastaroak / Summer Courses, Donostia-San Sebastián, July 2, 2015.

García-Azkoaga, I.M. (2015). Bilingüismo y educación bilingüe en las escuelas del País Vasco. Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, Ministerio de Educación (MINEDU), Lima, Perú, June 19, 2014.

García-Azkoaga, I.M. (2015). La investigación en enseñanza bi-plurilingüe: inmersión en L2, enseñanza integrada de lenguas y transfer interlingüístico, Universidad de Río Negro, Bariloche, Argentina, November 5, 2014.

García-Azkoaga, I.M. (2012). Euskara: historia antigua, retos nuevos, Gniezno University, Poland, April 25, 2012.

García-Azkoaga, I.M. (2001). Hezkuntza hirueleduneko programa bat ebaluatzeko erreferentzia puntuak, V Jornadas de la Fundación Gaztelueta, Vitoria-Gasteiz, October 25, 2001.

 

Ikastaroak eta emandako mintegiak/ Cursos y seminarios impartidos/ Taught courses and seminars for language teachers

 • Hizkuntza lantzeko Sekuentzia Didaktikoak. Diseinua eta praktika, Gainzuri, 2014, 2015.
 • El desarrollo de las capacidades comunicativas, Berritzegunea: Donostia, 2011; Irun, 2012.
 • El proyecto multilingüe, Ortuellako Berritzegunea, 2003.
 • Todos somos profesores de lengua, Gurutzetako Institutua, Barakaldo, 2003.
 • La experiencia del multilingüismo, Gasteizko Berritzegunea, 2002.
 • La lengua escrita y la diversidad de los alumnos, Udako Topaketa Pedagogikoak, Donostia, 2001.
 • Nuevos caminos en la didáctica de la lengua: La perspectiva textual, COAS, 2000.
 • Los escritos de los alumnos desde el punto de vista textual, programa GARATU de formación del profesorado, 1997.

 

Kolaborazioa enpresekin eta erakundeekin/ Colaboración con empresas e instituciones/ Collaboration with companies and institutions

 • Soziolinguistika Klusterra: Bergarako nerabeen ahozko jardunean euskara bultzatzeko egitasmoa, 2015-2016.
 • Elatzeta Ikatetxea (Irun): Apoyo técnico para la preparación de herramientas de evaluación para el proyecto lingüístico, curso 2006-2007.
 • Eusko Ikaskuntza (Donostia-San Sebastián): Estudio y coordinación para la participación en el programa "Garatu" de formación del profesorado, 1998.
 • Asmoz Fundazioa (Donostia-San Sebastián): Analisis for a Long Life Learning Program. 2004-2005.
 • COAS (Eskibel, Erain, Erain-Txiki, Ayalde, Munabe, Umedi eta Seaska ikastetxeak), Asesoramiento para el desarrollo del euskara en el programa de enseñanza trilingüe, 1999-2002.