Luis Maria Larringan

Luis Maria Larringan

Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saila
Letren Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea
Telefonoa +34 94501 4043
E-mail: luismaria.larringan@ehu.eus

 

 

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS

TITULO DEL PROYECTO: Grupo de Investigación IT418-10 "Adquisición, enseñanza y usos del lenguaje. Euskara, bilingüismo y multilingüismo.Hizkuntzaren jabekuntza, irakaskuntza eta erabilerak. Euskara, elebitasuna eta eleaniztasuna. (HIJE) Language acquisition,  teaching  and usages. Euskara, bilingualism and multilingualism.
ENTIDAD FINANCIADORA: Gobierno Vasco DURACION : 2010 - 2012
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Itziar Idiazabal CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 34.000 €

TITULO DEL PROYECTO: Grupo de Investigación UPV-EHU "Hizkuntzaren jabekuntza eta erabilerak. Euskara, Elebitasuna eta Eleaniztasuna. / Adquisición y usos del lenguaje. Euskera, bilingüismo y multilingüismo" (GIU 09/39)
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea DURACION : 2009 - 2010
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Itziar Idiazabal CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN : 27.671 €

TITULO DE PROYECTO: Bilingüismo y Multilingüismo: Adquisición, enseñanza y usos de las lenguas. Criterios explicativos del desarrollo lingüístico. BIMUDES (FFI 2009 – 13956 – CO2 – 01 (FILO)
ENTIDAD FINANCIADORA: MICINN DURACION : 2009 - 2012
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Itziar Idiazabal CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 90.000 €

GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADO:  "Adquisición, procesamiento y uso del lenguaje. Euskara, bilingüismo y multilingüismo / Hizkuntzaren jabekuntza, prozesamendua eta erabilera. Euskara, elebitasuna eta eleaniztasuna" (IT-262-07)
ENTIDAD FINANCIADORA: Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco DURACION : 2007 - 2009
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Itziar Idiazabal CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 67.571,51 €

TITULO DEL PROYECTO: Grupo de Investigación UPV-EHU "Hizkuntzaren jabekuntza eta erabilera. Elebitasuna, eleaniztasuna eta euskara. Adquisición y uso del lenguaje. Euskera, bilingüismo y multilingüismo" (GIU 06/52)
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea DURACION : 2006 - 2007
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Itziar Idiazabal CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 103.356 €

TITULO DEL PROYECTO: La Lengua Oral: Adquisición y uso en poblaciones Bilingües y Multilingües" (HUM2006 - 11862 -CO3 – 01/FILO)
ENTIDAD FINANCIADORA: MEC DURACION : 2006 - 2009
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Itziar Idiazabal CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 40.000 €

TITULO DEL PROYECTO: La adquisición del lenguaje en situaciones de bilingüismo familiar y bilingüismo escolar. (BFF2003-05196)
ENTIDAD FINANCIADORA: MCyT DURACION : 2003 - 2006
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Itziar Idiazabal Cantidad: 40.080 ¤

TITULO DEL PROYECTO: Grupo de Investigación Consolidado sobre "Adquisición y aprendizaje del euskera" (9/UPV 00033.130-13614/2001)
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea DURACION : 2001 – 2003, 2004, 2005, 2006
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Itziar Idiazabal Cantidad: 24.000 € /año

TITULO DEL PROYECTO:
Análisis de textos orales públicos en Euskera (HU 128-1998) ENTIDAD FINANCIADORA: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco DURACION DESDE: 1-1-99 HASTA: 31-12-00
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Itziar Idiazabal

Argudiaketaren azterketa eta irakaskuntza. Didaktika elebidunerako saio esperimental bat. ( Análisis y enseñanza de la argumantación: un trabajo de didáctica experimental)
ENTIDAD FINANCIADORA:  Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea. DURACION DESDE: dic. 1995 HASTA: dic. 1997
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Itziar Idiazabal


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS

TITULO TESIS EUROPEA: "Jendaurreko Debateak Euskaraz. Diskurtso Erreferituaren Azterketa.
"Les débats en basque. Analyse des discours rapportes".
DOCTORANDO: Eneritz Garro Larrañaga
UNIVERSIDAD: U. del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea FACULTAD: Filología, Geografía e Historia
AñO:  2007 (julio)  CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. CODIRECTOR: Itziar Idiazabal Gorrotxategi (UPV-EHU)

TITULO  TESIS:  « Agirre  asteasukoaren  Eracusaldiac:  sermoia  mintzaira-ekintzaren  produktu historiko gisa ».
DOCTORANDO: Arantza Ozaeta Elorza
UNIVERSIDAD: U. del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
FACULTAD: Facultad de Letras
Año:  2008 (febrero)  CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.

TÍTULO TESIS EUROPEA: ""OMEN" partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa" DOCTORANDO: Larraitz Zubeldia Arruabarrena
UNIVERSIDAD: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea FACULTAD: Facultad de Letras
Año: 2010  CALIFICACIÓN:  SOBRESALIENTE CUM LAUDE,  por unanimidad
Codirector: Kepa Korta Carrión

TESIS DOCTORALES INSCRITAS  /TESI INSKRIBATUAK ZUZENTZEN

- Leire Diaz de Gereñu:  Jendaurreko ipuin kontaketa.

- Josune Zabala Alberdi: Kortesia  estrategia pragmatikoak ahozko  bi diskurtso  generotan: debatea eta elkarrizketa.

- Alaitz Alegria: Errepikapenaren balio anitzak ahozko erabilera desberdinetan

- Jaione Ibarra: Argudiozko testuen irakaskuntza sekuentzia didaktikoen bidez: ulermena eta ekoizpena integratuz.

PUBLICACIONES

LARRINGAN, L.-M  (2011) "Reflexión metalingüistica y enseñanza de la gramática"  in U.Ruiz Bikandi (Coord.) Didáctica de la lengua castellana y la literatura, Barcelona: GRAO, 187-204

LARRINGAN, L.-M  (2010) "Hitzaurrea" , in A. OZAETA ELORTZA "Agirre Asteasukoaren "eracusaldiak" Sermoia ikuspegi sozio-diskurtsiboaren argitan". Euskaltzaindia, Iker 24, XI-XV, ISBN: 978-84-95438-63-8.

GARRO, E; IDIAZABAL, I & LARRINGAN, LM (2009). Escuchar la palabra del otro y saber reutilizarla, In Bretones Calleja y otros (eds.) Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind / La Lingüística Aplicada actual:Comprendiendo el lenguaje y la mente. Almería: Universidad de Almería 1257-1271. ISBN: 978-84-692-1479-4.

GARCIA, I.M. ; IDIAZABAL, I.; LARRINGAN, L.-M. ( 2009), "Contar el mismo cuento a los 5 y a los 8 años. Una explicación desde la perspectiva del interaccionismo sociodiscursivo". Estudos linguísticos. Linguistic Studies, Nº 3, julio 2009, 211-227 ISSN 1647-0346.

LARRINGAN, L.M (2009) Testua, testu-generoa eta hizkuntzaren ikas-irakaskuntza. Euskera 45, 2-1zatia, 505-539 ISSN: 0210-1564.

- LARRINGAN, L.M & OZAETA A. (2009) " Funcionamiento socio-discursivo del discurso referido", Estudos Linguísticos. Linguistic Studies 3,  287-302, SSN: 1647-0346.

LARRINGAN, L.M. & IDIAZABAL, I. (2008) Ahozko hizkuntzari antza hartzeko hiru gogoeta" in Euskalgintza XXI. Mendeari buruz XV. Biltzarra. Hizkuntza gaiak. Iker 19, Bilbo: Euskaltzaindia, 29-38.

DIAZ DE GEREÑU, L., IDIAZABAL, I.& LARRINGAN, L.M. (2008) " Ipuin kontalaritzaren
eredu berria?"in Euskalgintza XXI. Mandeari buruz XV. Biltzarra. Hizkuntza gaiak. Iker 19, Bilbo: Euskaltzaindia, 47-58.

LARRINGAN, L.M. (2007) "Testu-motak eta testu-antolatzaileak", in I. Plazaola $ M. P. Alonso Fourcade (eds.) Testuak, diskurtsoak eta generoak. Euskal testuen azterketa korrontea, Erein: Donostia, p.119-134.

IDIAZABAL, Itziar & LARRINGAN, Luis Mari (2007)  "Berbaldi-periodoa: debate jardunaren deskripziorako eta bere didaktikarako tresna". in-  IDIAZABAL I. & GARCIA AZKOAGA I. (ED) "Ahozko hizkuntza. Euskararen azterketarako eta didaktikarako zenbait lan. (Publicación electrónica de la UPV-EHU) ISBN: 978-84-690-8853-1.

GARRO, Eneritz; IDIAZABAL, Itziar & LARRINGAN, Luis Maria (2007): "Gaiaren eraikuntzarako baliabide diskurtsiboak debateetan" . In IDIAZABAL I. & GARCIA AZKOAGA I. (ED) Ahozko hizkuntza. Euskararen azterketarako eta didaktikarako zenbait lan. (Publicación electrónica de la UPV-EHU) ISBN: 978-84-690-8853-1.

DIAZ DE GEREÑU, Leire, IDIAZABAL, Itziar & LARRINGAN, Luis Mari (2007):   "Ipuin-
kontalaritzaren eredu berria ?". In  IDIAZABAL I. & GARCIA AZKOAGA I. (ED) "Ahozko hizkuntza. Euskararen azterketarako eta didaktikarako zenbait lan. (Publicación electrónica de la UPV-EHU) ISBN: 978-84-690-8853-1.

GARRO, E., IDIAZABAL, I. & LARRINGAN, L.M. (2007) "La parole de l'autre dans les débats des jeunes", in Actualités psychologiques 19, 117-121.

LARRINGAN, L. M. (2006) ""Gauza" hitza: semantika eta pragmatika arazo", in B. Fernández &
I. Laka (eds) Andolin gogoan, Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea, Servicio editorial, p. 613-631

LARRINGAN L.M. & IDIAZABAL I. (2005) Euskararen kalitatea aztertzeko marko teorikoa eta metodologia", in Ikastaria, 14, 9-29. Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2005. 9-29. ISSN: 1137-4446

IDIAZABAL I. & LARRINGAN L.M. (2005) "A propos de la structure périodique des énoncés oraux. Un outil pour la didactique des débats scolaires. » in J.-F. HALTE & M.  RISPAIL (Eds. (2005)  L'oral dans la classe. Compétences, enseignement, activités, Paris : L¨Harmattan,  91-103, ISBN ; 2-7475-8124-1

IDIAZABAL I. & LARRINGAN L.M. (2005) "La construcción discursiva del tema en dos debates con jóvenes: consideraciones para la caracterización y la enseñanza del debate" in  J.M. Oro, J. Varela y J. Anderson (ed.) Lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas, Universidade de Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico,  197-207. ISBN: 84- 9750-397-X

IDIAZABAL I. & LARRINGAN L.M. (2004) "La competencia discursiva: una noción clave para la didáctica de las lenguas y la didáctica del plurilingüismo". In  A. M. Lorenzo, F. Ramallo & X.P.

Rogríguez-Yanez (Eds.) Bilingual Socialization and Bilingual Language Acquisition: Proceedings from the Second University of Vigo International Symposium on Bilingualism, 2002. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade da Vigo, 2004, 611-628, ISBN: 84-8158-280-8.

IDIAZABAL I. & LARRINGAN L.M (2003) "Las estrategias de imagen en los debates.Una insuficiencia pragmatico-discursiva en adolescentes no entrenados" In G.Luque, A Bueno & G. tejada (eds.) Las lenguas en un mundo global. Languages in a global World. Actas  del  XX Congreso anual de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, Jaen : AESLA & Universidad de Jaen, 37-43.

LARRINGAN LUIS Mª (2002) "Debate con jóvenes: situación, tema y tarea", TEXTOS, (Editorial GRAÓ, Barcelona) nº 29.  pp. 21-30

IDIAZABAL I. & LARRINGAN L.M.( 2001a) "Berbaldiaren ildotiko euskalduntzea: Debatea aztergai" (Helduen euskalduntzearen II eta III jardunaldiak, Bilbao: HABE/UEU, 41-46ISBN: 84- 8438-014-9

IDIAZABAL I. & LARRINGAN L.M (2001b) "Ahozko euskara formala eta haren egitura sozio- diskurtsiboa: Debatea" Actas del "V.Euskal Soziologia Kongresua - V Congreso Vasco de Sociología , 2001, Bilbao. ISSN: 1695-8748

LARRINGAN LUIS Mª (2000)" Hizkuntzaren kalitatea" Ikastaria 11.Nuevos caminos para la enseñanza plurilingüe. 2000, 65-76.

LARRINGAN  LUIS Mª (1999) "/-NA/ konpletiboa: Enuntziazio ikuspegitik, Labayru ikastegia Bilbao: Labayru, 263-286.

IDIAZABAL, I. & LARRINGAN LUIS Mª (1999) "Aprendizajes interlingüísticos de carácter discursivo en un programa de enseñanza bilingüe", Las lenguas en la Europa Comunitaria III, Editions Rodopi, Amsterdam-Atlanta GA

IDIAZABAL  I.  &  LARRINGAN,  L.M.  (Eds.)  (1998)  Koherentzia,  kohesioa  eta  konexioa:
Testuratze baliabideak. Hizkuntzaren azterketa eta irakaskuntza, Vitoria-Gasteiz: UPV-EHU- Arabako Foru Aldundia. ISBN: 84-7821-367-8

LARRINGAN, L. M. (1998) "Koherentzia, kohesioa eta konexioa nozioen egoera", in I. Idiazabal
& L. M Larringan (arg.) Koherentzia, kohesioa eta konexioa: testuratze baliabideak. Hizkuntzaren azterketa eta irakaskuntza, UPV Argitalpen Zerbitzua-Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 11-45.

LARRINGAN, L. M. (1998)"Testuen analisirako zenbait nozioren kontzeptualizazio bidean", in I. Idiazabal & L. M Larringan (arg.) Koherentzia, kohesioa eta konexioa: testuratze baliabideak. Hizkuntzaren azterketa eta irakaskuntza, UPV Argitalpen Zerbitzua-Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 47-94.

IDIAZABAL  I.  &  LARRINGAN,  L.M.  (1997)  "Transfert  de  maitrises  discursives  dans  un
programme  d'  enseignement  bilingue  Basque-espagnol",  A.I.L.E.  (Acquisition  et  Interaction  en Langue Etrangère), 10,107-126. ISSN: 1234-969X

LARRINGAN, L. M. (1996) Los organizadores textuales: elementos para la didáctica del texto argumentativo, Diálogos Hispánicos, 18, 261-282.


IDIAZABAL I. & LARRINGAN, L.M. (1996) Análisis de estrategias argumentativas en escritos de escolares bilingües del País Vasco, in M. Pérez Pereira (Ed.) Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, euskera y gallego. Universidad de Santiago de Compostela.425-442.

LARRINGAN, L. M. (1993) "Euskara batua eta euskalkiak" in JAKIN. Donostia San Sebastián, 11- 40

LARRINGAN, L. M. (1992) "Zenbait argudio-testu euskaraz. Azterketa eta didaktikarako ohar batzuk" in Pedagogía del texto/Testuaren pedagogia Editorial Labayru Ikastegia Bilbo, 97-112

LARRINGAN, L. M. (1992) "Argudio-bidezko testuen ebaulaketa" in Pedagogía del texto/Testuaren pedagogia Editorial Labayru Ikastegia Bilbo, 113-126

LARRINGAN, L. M. (1991) "Un taller de lengua sobre el texto explicativo para formación de profesores de E.G.B." in La enseñanza de la lengua ICE/HORSORI, Barcelona, 59-66

LARRINGAN, L. M. (1991) "Akatsak, erizpideak eta eskuhartzeak" in HABE, Donostia, 44-51

LARRINGAN, L. M. (1990) "Azterketa bateko testu-antolatzaileak" in Hizkuntzaren Psikopedagogia. Testu motak, funtzionamendua eta didaktika, Labayru Ikastegia, Bilbo, 131-147

ARANO R.M.,  IDIAZABAL I.,  KAIFER A.,  LARRINGAN  L.M.,  OCIO  B.  (1990),  "  Euskal
testuen  azterketarako  ezaugarri  galbahea".  En  I.  Idiazabal  (Ed.)  Hizkuntzaren  Psikopedagogia. Testu motak. Funtzionamendua eta didaktika. Bilbao, Labayru. 149-210 ISBN: 84-86833-28.0

LARRINGAN, L. M. (1988) Ipuinak, Urruzuno liburuaren prestaketa. Kriselu: Itxaropena, Bilbo

AGIRRE  J.M.,  EGUSKIZA  I.,  IDIAZABAL  I.  &  LARRINGAN  L.M.  (1984)  Euskararen
irakaskuntza Bizkaian. Arazoak eta zenbait proposamen.  (1984) Bilbao, Desclée de Brouwer.

PONENCIAS Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS

Autores: Luis Maria Larringan  & Itziar Idiazabal
Tipo de participación: Comunicación: El uso genérico de la segunda persona: una modalidad de Interacción verbal en los debates de jóvenes.
Congreso: XVI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina
Lugar de celebración: Alcalá de Henares, junio 2011

Autores: Ines M. Gacia-Azkoaga, Itziar Idiazabal & Luis M. Larringan
Tipo de participación:  Comunicación en simposium : "Desarrollo de destrezas narrativas en euskera L1 a lo largo de la enseñanza primaria"
Congreso VI CIAL / AEAL 2010Lugar de celebración: Barcelona, Año: 8-10 septiembre de 2010

Autor: Luis Maria Larringan
Tipo de participación: Hitzaldia / Ponencia "Testua, testu-generoa eta hizkuntzen ikas/irakaskuntza
/ El texto, el género textual y el aprendizaje  de las lenguas",
Congreso: Ikerbasque, 2009ko irailak 17-18 Organizado por Hizkuntzen Jabekuntza eta Erabilerak (HIJE) Ikertaldea
Lugar: Letren Fakultatea / Facultad de Letras, UPV/EHU  Vitoria-Gasteiz

Autor: Luis M. Larringan
Tipo de participación: Comunicación "Gramática/ Texto: por unas relaciones explicitadas, planificadas y coordinadas".
Congreso: International Conference on Grammar and Text-GRATO
Lugar de celebración: Lisboa
Fecha: 2-4, Julio 2009

Autores: Luis M. Larringan, Arantza Ozaeta
Tipo de participación: Comunicación " La cita en la comunicación de la narración periodística" Congreso: Polyphony and Intertextuality in Dialogue
Lugar de celebración: IADA 2009 Barcelona Pompeu Fabra
Fecha: 15-18 setiembre 2009


Autores: Eneritz Garro, I , Idiazabal, I. & Larringan L.M.
Tipo de participación: Comunicación: " Escuchar la palabra del otro y saber reutilizarla"
Congreso: AESLA 2008
Lugar de celebración: Almería Año:  2008

Autores:  Larringan L.M., Ozaeta, Arantza
Tipo de participación: Comunicación: "Funcionamiento sociodiscursivo del Discurso Referido Los sermones de un autor vasco del comienzo del siglo XIX".
" Congreso: II Encontro Internacional do Interaccionismo SocioDiscursivo. Linguagem e desenvolvimento; perspectivas epistémicas e praxerológicas.
Lugar de celebración: Lisboa, Año:  2007
Autores: Garcia Azkoaga, I , Idiazabal, I. & Larringan L.M.

Tipo de participación: Comunicación: " Contar el mismo cuento a los 5 y a los 8 años. Repetición y reformulación: una explicación desde el interaccionismo" Congreso: II Encontro Internacional do Interaccionismo SocioDiscursivo
Lugar de celebración: Lisboa, 10 a 13 de Outubro de 2007  Año:  2007

Autores: Itziar Idiazabal, Eneritz Garro & Luis M. Larringan
Tipo de participación: Poster « La parole de l'autre dans les débats des jeunes » Congreso: Colloque Internacional Interaction et pensée: Perspectives dialogiques Lugar de celebración : Lausanne   Año: 12-14 octubre 2006

Autores: Itziar Idiazabal & Luis M. Larringan
Tipo de participación: Comunicación
Título: " La competencia discursiva en la didáctica de las lenguas y del plurilingüismo »  Congreso:  BILINGLATAM  First  International  Symposium  about  Bilingualism  and  Bilingual Education in Latin America »
Lugar de celebración: Buenos Aires Año:  2004 (1-3 April )

Autor:  Luis M. Larringan
Título:   "De qué son (también) ejemplo los ejemplos de los diccionarios y de las gramáticas?" Modalidad de intervención: COMUNICACIÓN
Congreso: XXII Congreso Internacional  de la Asociación Española de Lingüística aplicada"
Lugar de celebración: Valencia, 22-24 de abril  Año: 2004

Autores: Itziar Idiazabal & Luis M. Larringan
Tipo de participación: Comunicación
" Children's politeness resources in debates »
Congreso: EPICSII II Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics
Lugar de celebración: Sevilla Año:  2004 (26-28 May )

Autores: Itziar Idiazabal & Luis M. Larringan
Tipo de participación: Comunicación
"La construcción discursiva del tema en dos debates con jóvenes: consideraciones para la caracterización y la enseñanza del debate",
Congreso: XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE AESLA.
Lugar de celebración: Lugo Año:  2003 (10-12 de abril

Autores: Itziar Idiazabal & Luis M. Larringan
Tipo de participación: Comunicación
" Mecanismes discursifs utilises par des enfants bilingues dans des debats scolaires ».
Congreso:   Colloque   International:   Le   langage   Oral   de   l'enfant   scolarisé:   Acquisition, Enseignement, Remediation.
Lugar de celebración: Grenoble Año:  2003 (24-26 de octubre)

Autores: Itziar Idiazabal & Luis M. Larringan
Tipo de participación: Comunicación:
"Las   estrategias   de   imagen   en   los   debates.Una   insuficincia   pragmático-discursiva   en   los adolescentes no entrenados" Congreso: XX Congreso de AESLA
Lugar de celebración: Jaen Año: 2002 (18-20 de abril)

Autores: Itziar Idiazabal & Luis M. Larringan
Tipo de participación: Poster  presentation:
"The face threatening acts in children's debates"
Congreso: SRCLD-IASCL 9th Conference
Lugar de celebración: Madison (Wisconsin) Año: 2002 (15-20 july)


Autores: Itziar Idiazabal & Ines García Azkoaga
Tipo de participación: Comunicación:
"La transformación de la escuela monolingüe en escuela plurilingüe"
Congreso: Second University of Vigo International Symposium on Bilingualism
Lugar de celebración: Vigo Año: 2002 (23-26 octubre)

Autor: Luis M. Larringan
Título:   "La modalidad apreciativa: perspectivas didácticas del análisis del discurso"
Tipo de intervención: COMUNICACIÓN
Congreso: Congreso Internacional: "Análisis del discurso: lengua, cultura, valores".
Lugar: Pamplona Fecha: 26-28 de noviembre  Año: 2002

Autores: Itziar Idiazabal & Luis M. Larringan
Tipo de participación: Comunicación:
"La competencia discursiva: una noción clave para la didáctica de las lenguas y la didáctica del plurilingüismo"
Congreso: Second University of Vigo International Symposium on Bilingualism
Lugar de celebración: Vigo Año: 2002 (23-26 octubre)

Autores: Itziar Idiazabal & Luis M. Larringan
Tipo de participación: Comunicación
"Ahozko euskara formala eta haren egitura sozio-diskurtsiboa: Debatea" Congreso: V.Euskal Soziologia Kongresua - V Congreso Vasco de Sociología Lugar de celebración: Bilbao Año: 2001 (1-3 de marzo, 2001)

Autores: Itziar Idiazabal & L.M. Larringan
Tipo de participación:  Comunicación
Interdependencia entre estructura dialogal y organización del tema en un debate con jóvenes"
Congreso: III Encuentro Internacional sobre la Adquisición de las Lenguas del Estado
Lugar de celebración: Málaga Año: 2001 (24-26 septiembre, 2001)

Autores: Itziar Idiazabal & L.M. Larringan
Tipo de participación: Comunicación:
"Ahozko Hizkuntzari Antza Hartzeko Hiru Gogoeta"
Congreso: Euskaltzaindiaren Nazioarteko XV. Biltzarra,
Lugar de celebración: Bilbao, Año: 2001 (17-19 septiembre)

Autores: Itziar Idiazabal & L.M. Larringan Leire Díaz de Gereñu
Tipo de participación: Comunicación:
"Ipuin kontalaritzaren eredu berria?" Congreso: Euskaltzaindiaren Nazioarteko XV. Biltzarra,
Lugar de celebración: Bilbao, Año: 2001 (17-19 septiembre)

Autores: Itziar Idiazabal & Luis M. Larringan
Tipo de participación: Ponencia invitada "Berbaldiaren ildotiko euskalduntzea. Debatea ikasten"
Congreso: Helduen euskalduntzearen III. Jardunaldiak. HABE-UEU
Lugar de celebración: Donostia Año: 2000 /05/12

EXPERIENCIA DOCENTE

MATERIAS IMPARTIDAS EN  EL NIVEL DE  GRADO

-"Psicolingüística" (1989-92)
- Euskararen Irakaskuntzarako Metodología (1989-1992)

-"Euskara zientifikoa": 1992-1993, Zientzien Fakultateak (Leioa)

"Lingüística general" :  1993-1996 (Filología Española)

"Sociolingüística": 1993-1996 ( Filología Española)

"Teoría de la Traducción"  1990-2001,  (Itzulpengintzaren Masterra )

"Garaiko Hizkuntzalaritzaren  Joerak", Filología Española, 1995-96 "Hizkuntz ideien historia": 1995-96

"Euskara zientifikoa": 1992-1993, Zientzien Fakultatea (Leioa)

"Historia de la lengua vasca" , Euskal Filologia, 2000

"Euskarara itzulpenaren historia", Euskal Filologia, 2001-2011

"Euskararen diskurtsoaren analisia"   Euskal Filologia, 2001-2002

"Euskal Pragmatika",  Euskal Filologia, 2002-04; 2006

"Euskara Teknikoa", 2003

A Hizkuntza I: Euskara  Euskal Filologia eta Itzulpengintza  2004-2010

NIVEL DE POSGRADO

"Hizkuntzalaritza eta Euskal Filologia Masterra" 2009-2010, eta  2010-2011, "Hizkuntzalaritza aplikatuan ikastaro aitzinatua / Curso avanzado de Lingüística Aplicada" 3 Kreditu.

Language Acquisition in Multilingual Settings (LAMS), 2009-2010, eta 2010-2011, Social- discursive analysis and didactics of languages. Hizkuntzen analisi sozio-diskurtsiboa eta didaktika. Análisis socio-discursivo y didáctica de las lenguas." 1,5 KR.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako, Batxilergo, Lanbide Heziketarako eta Hizkuntza Irakaskuntzarako Irakasleen Prestakuntza Masterra / Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación  Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas de Idiomas", 2010-2011, "Hizkuntza, testua eta diskurtsoa / Lengua, texto y discurso" 3 kr.

Doctorado/ Hizkuntzalaritza Aplikatuan  Doktoradutza programa,  2008-2009, "Pragmatika eta Diskurtsoa: oinarri linguistikoak eta euskara, ingelesa edo beste hizkuntzen jabekuntza"   1,5 kr.

Doctorado/ Hizkuntzalaritza Aplikatuan  Doktoradutza programa,  2005-2006, 2006-2007, 2007- 2008 "Testuen eta Diskurtsoen  analisi pragmatikoa", 1.5 kr.

Doctorado/  Euskal Filologia eta Hizkuntzalaritza Doktoradutza programa,  2004-2005  "Euskal testuetako kohesio eta konexio-baliabideen analisi pragmatikoa",  1,5 kr.

Doctorado/ Euskal Filologia eta Hizkuntzalaritza Doktoradutza programa,  2002-2003
"Euskakaren kalitatea neurtzeko metodologia", 1.5 kr.

Doctorado/ Euskal Filologia eta Hizkuntzalaritza Doktoradutza programa 2001-2002  "Kalitatezko hizkeraren analisia", 1,5 kr.

Doctorado/ Euskal Filologia eta Hizkuntzalaritza Doktoradutza programa 1998-2000 "Anaforaz: Funtzionamendu linguistiko-diskurtsiboa", 1,5 kr.

Doctorado/ Euskal Filologia eta Hizkuntzalaritza Doktoradutza programa 1997-1998 "Ahozko euskararen analisia eta irakaskuntza", 1,5 kr.

Doctorado/ Euskal Filologia eta Hizkuntzalaritza Doktoradutza programa 1996-97  "Testu Antolatzaileen analisi diskurtsiboa"   1,5 kr.

Master de Traducción . 1990-2001. Además de la coordinación del Master impartí docencia de las siguientes materias: "Teoría de la Traducción", "Lotura anaforikoak" "Testu antolatzaileak", 3 kr/año

Master de Lingüística Aplicada a la enseñanza del euskera, del inglés y del español; 1990-1991, "Pedagogia del texto". 3 kr.


CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Gaia/tema: "Testuak sortzen" (12 horas) Tokia/Lugar; Hezkuntza Zientzien Institutoa Urtea/Año: 1992

Gaia/Tema: Testu iruzkina batxilergoan (8 horas)
Tokia/Lugar:  Bizkaiko Filosofi-Letra eta Zientzietako Doktore eta Lizentziatuen Kolegio Ofiziala Urtea: 1996-97 eta 1997-98 ikasturteetan

Gaia/Tema: Unitate Didaktiko baten Programaketa (S204) eta (S205), 40/ curso) IRAPREST-eko Irakaslegoaren Prestakuntzarako Programa
Tokia/Lugar: Bizkaiko Filosofi-Letra eta Zientzietako Doktore eta Lizentziatuen Kolegio Ofiziala Urtea: 1994

OTROS MERITOS / BESTELAKO MERITUAK

Miembro de Tribunales de tesis doctorales:

- Juan Jose Zubiri Lujanbio  (1997), UPV/EHU
- Ines Garcia Azkoaga (2003), UPV/EHU
- Matilde Sainz (2000), UPV/EHU
- Ibon Manterola (2011) , UPV/EHU

Informes convalidación de tesis doctorales
- Maria Pilar Alonso Fourcade (2009)

Evaluador de revistas
- Gogoa
- Ikastaria
- Uztaro


RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA UPV/EHU

- Coordinación MASTER de Traducción 1990-2001

- Secretario del departamento Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak/Lingüística y Estudios Vascos : 22.09.2007-24.01.2011