"Hezkuntza esparrutik lan-arlora igarotzea" programa (2019/2020 deialdia)

UPV/EHUko 510 ikaslek lan-mundura txertatzeko laguntza berriak jaso ahalko dituzte.

DESKRIBAPENA

Helburua

Beken helburua da bekaren onuradun diren pertsonak gehiago trebatzea, lanbide-profil jakin bateko gaitasunekin loturiko jakintza, abilezia, trebetasun eta jarrerak lor ditzaten. Horretarako lan eremuan esperientzia egiaztatzeko aukera izango dute bekaren onuradunek.

 

Baldintzak
Programan parte hartu dezakete:

 • 2018/19 ikasturtean unibertsitateko Graduko titulazio ofizial bat lortu duten ikasleak.
 • 2019/20 ikasturtean Graduko titulazio bateko azken urtean matrikulatuta dauden ikasleak.

 

Beka mota

 • 3 hilabeteko praktikak enpresatan: 2019ko urria-azaroa-abendua.
 • 1.500 euro, 3 hilabeteko aldia amaitu eta gero (PFEZaren atxikipena egingo da).
 • Orduak guztira: astean gehienez 30 orduko jardunaldia (360 ordu 3 hilabeteetan).
 • Hitzarmenak egingo dira enpresekin, eta ikasleak tutore baten eta instruktore baten laguntza izango du.

Enpresan egonaldia hasi baino hilabete bat lehenago (2019ko irailean) beka lortu duten ikasleek zeharkako gaitasunei buruzko ikastaro osagarria jasoko dute.

 

Informazioa zabaltzea, hautagaien aukeraketa eta esleipena

 • Ikastegi parte-hartzaileek (ikus beherago "Ikastegi parte-hartzaileak" eranskina) informazioa zabalduko dute enpresen artean, beraien eskaintzak Praktiges aplikazioan (GAUR) sartu ditzaten (ikus beherago "Enpresentzako Gida" dokumentua).
 • Ikastegiek hautagaien hautaketa irizpideak finkatuko dituzte (espediente akademikoa, kanpo praktiken arautegia betetzea, aurreko edizioan beka jaso ez dutenek lehentasuna izatea…).
 • Ikastegi parte-hartzaileek informazioa zabalduko dute beken hautagaien artean (aurreikusi beharko dira 2019/2020 ikasturtean Graduko azken kurtsoan matrikulatuko direnak edo/eta 2018/2019an titulazioa amaituko dutenak).
 • Ikastegi parte-hartzaileek beken onuradunak hautatuko dituzte eta hautatuak izan direla jakinaraziko diete. Era berean, onuradunei "Ikasleen Gida" bidaliko diete GAURen ikastaro osagarrian izena eman, eta matrikula egin dezaten.
 • Ezgaitasunak dituzten hautagaientzako kupoaren %5a gorde da. Ezgaitasunak dituzten pertsonentzako Zerbitzua arduratuko da hautagaiei informazioa zabaldu eta hautaketa egiteaz. Erreserbatutako plaza horiek lortzeko interesatuta dauden ikasleek, uztailaren 8rako, ezgaitasun mailaren aitorpen agiria eta bere datuak Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzura bidali behar dituzte, hurrengo helbidera: discap@ehu.eus. Zerbitzu horrek hautatutako pertsonen berri zentroei bidaliko die uztailaren 16a baino lehenago. Praktikaldiaren esleipena zentroaren esku geratuko da.
 • Beken onuradunak GAURen izena emango dute irailaren 2a eta 10 bitartean ‘Ikasleen Gida’ jarraituz.
 • Beken onuradunek, behin matrikula eginda, mezu bat jasoko dute adieraziz enpresako egonaldiaren aurretik egin beharreko ikastaro osagarriaren eguna, ordutegia eta lekua.
 • Beken onuradunek informazioa jasoko dute Hezkuntza Lankidetzako Hitzarmenaren tramitazioari buruz.
 • Beken onuradunek praktikak egingo dituzte lankidetzako erakundean 2019ko urriaren 1etik abenduaren 31ra arte.

 

Egonaldia hasi aurreko prestakuntza

 • Ikasleak 2019ko irailan zeharkako gaitasunen gaineko prestakuntza ikastaro bat egingo du, 10 ordu bertaratzekoak dituena. Ikastaroaren lekua eta eguna ikasleari jakinaraziko zaio irailan bidaliko den mezu elektroniko baten bidez.

 

Informazioa eta zerrenden argitaratzea

 • Ikasleentzat eta enpresetarako bekaren gaineko informazioa eta bekaren esleipenaren zerrendak Enpleguaren Atari Tematikoan argitaratuko dira.
2019.09.30 Argitaratua izan da bekadunen behin-behineko zerrenda.
2019.10.24 Argitaratua izan da bekadunen behin betiko zerrenda.

INFORMAZIO GEHIAGORAKO

Informazio gehiagorako, jarri harremanetan UPV/EHUko ikastegi edo zentro bakoitzeko Praktika Arduradunarekin (ikus beheko dokumentua).

Bestela, ondorengo email edo telefono zenbakiaren bidez ere jar daiteke harremanetan:

Helbide elektronikoa: trantsiziobekak@ehu.eus
Telefono zkia.: 946-017-150