tfg

Gradu Amaierako Lana (GrALa)

Gradu Amaierako Lanaren Gida eta Eranskinak

GrALa 2023-24

GrALa 2022-23

EHUko Biblioteka Zerbitzuak emandako dokumentazio lagungarria

Egileen eskubideak

Gizakiekin egindako ikerketak eta Gradu Amaierako Lana

Irakaskuntzaren eta Ikerketen Etikarako Unibertsitate Batzordearen egitekoa da Unibertsitatean eginiko ikerkuntza- eta irakaskuntza-proiektuak eskakizun metodologikoei, etikoei eta juridikoei dagokienez egokiak direla ziurtatzea. Honako inplikazio hauek dituzten ikerketez ari gara:

  • Gizakiekin eginiko esku-hartzeak,
  • Gizakien lagin biologikoak erabiltzea,
  • Izaera pertsonaleko datuak erabiltzea

Ohiko Galderak