Gradu Amaierako Lana (GrALa)

Gradu Amaierako Lanaren Gida eta Eranskinak

GrALa 2019-20

Bilaketa Bibliografikorako Laguntza-Dokumentazioa (Inmaculada Escribanok emana)

Egileen eskubideak

Gizakiekin egindako ikerketak eta Gradu Amaierako Lana

Irakaskuntzaren eta Ikerketen Etikarako Unibertsitate Batzordearen egitekoa da Unibertsitatean eginiko ikerkuntza- eta irakaskuntza-proiektuak eskakizun metodologikoei, etikoei eta juridikoei dagokienez egokiak direla ziurtatzea. Honako inplikazio hauek dituzten ikerketez ari gara:

 • Gizakiekin eginiko esku-hartzeak,
 • Gizakien lagin biologikoak erabiltzea,
 • Izaera pertsonaleko datuak erabiltzea

Hezkuntza eta Kirol Fakultateko GrAL eta Practicum Batzordea

 • Iratxe ANTONIO AGIRRE
 • Txabi ARNAL GIL
 • Rakel GAMITO GÓMEZ
 • Elena LÓPEZ DE ARANA PRADO
 • Iñaki ORTUZAR OYANGUREN
 • Javier RUIZ DE ARCAUTE
 • Anabel UGALDE GOROSTIZA
 • Edu ZELAIETA ANTA
 • Ana ZUAZAGOITIA REY-BALTAR

Irakaskuntzaren Koordinaziorako eta GrALerako Dekanordea: Edu Zelaieta Anta, 1-10 bulegoa.

Harrera ordutegia: Astelehenak, 10:00-13:00