Becas ‘Transición al mundo laboral’ 2018/2019ko ‘Lan arlora igaro’ bekak

Becas ‘Transición al mundo laboral’ 2018

Las becas ‘transición al mundo laboral’ 2018 (antes, Lehen Aukera) consisten en realizar prácticas en empresas vascas, desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018 (360 horas en total), más un periodo previo de 2 semanas de formación laboral. Los becarios percibirán 450 euros/mes aproximadamente.

Está dirigido a:

1º. Alumnado que haya realiazdo 4º curso durante el año académico 2017/18, haya o no superado todas las asignaturas.

2º. El alumnado matriculado en 4º curso durante el año académico 2018/19 también podrá optar a las becas.

Si deseas participar, envía tu currículo a javier.diez@ehu.eus antes del 6 de julio de 2018, indicando el sector de empresas a donde debemos dirigir tu candidatura (seguramente, te emplazarán a una entrevista). Si ya cuentas con una empresa donde realizar la práctica, indícanoslo.

Frente a cualquier otro criterio de asignación, las becas están supeditadas a:

– la aceptación del candidato o candidata por parte de una empresa.

– que la actividad empresarial esté relacionada con los ámbitos formativos de la Facultad de Bellas Artes.

————–

2018ko ‘Lan arlora igaro’ bekak

Honekin batera, 2018ko ’Lan arlora igaro’ (Lehen Aukera iraganean) beken inguruko informazioa doakizu. Horiei esker, praktikak egin daitezke euskal enpresatan, urriaren 1a eta abenduaren 31 bitartean (360 ordu guztira), bi asteko lanerako prestakuntza jaso ostean. Bekadunek 450 € inguru jasoko dituzte hileko.

Hartzaileak:

1.- 2017/18 ikasturte akademikoan 4. maila egin duten ikasleek, irakasgai guztiak gainditu ala ez.

2.- 2018/19 ikasturte akademikorako 4. mailan matrikulatuko diren ikasleek beka jasotzeko aukera izango dute ere.

Parte hartu nahi izanez gero, bidal ezazu zure curriculuma javier.diez@ehu.eus helbidera, 2018ko uztailaren 6a baino lehen, zure hautagaitza zein enpresa arlora bidera nahi duzun zehaztuz (elkarrizketa bat egin beharko duzu ziurrenik). Praktikak egiteko enpresaren bat badaukazu, adieraz iezaguzu.

Edozein esleipen irizpideren aurrean, bekak ondokoen mende daude:

– enpresak hautagaia onartu beharko du.

– enpresa jarduerak Arte Ederretako Fakultateko prestakuntza eremuei lotua egon beharko du.

Erantzuna idatzi

 

 

 

HTML etiketa hauek erabil ditzakezu

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>