Bekak Fundación ONCE-CRUE. Desgaitasunak dituzten ikasleentzako praktikak

Deialdiaren oinarriak

Irudia

“FUNDACIÓN ONCE-CRUE PRAKTIKA-BEKA" PROGRAMA

PRAKTIKA ORDAINDUAK ENPRESATAN, DESGAITASUNA DUTEN IKASLEENTZAT 2022/2023 Deialdia UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV/EHU)

 

1. XEDEA

Fundación ONCE-CRUE beken deialdia egiten da. Xedea da praktika akademiko extracurricularren garapena ahalbidetzea desgaitasuna duten ikasleei, beren enplegagarritasuna eta lanbide-etorkizuna garatuz honela.

UPV/EHUko graduetan edo master ofizialetan matrikulatuta dauden eta %33ko edo hortik gorako desgaitasuna legez aitortuta duten ikasleek praktikak egiteko 4 plaza eskaintzen dira.

Programak Europako Gizarte Funtsaren laguntza dauka, Gizarte Inklusioa eta Gizarte Ekonomikoa Sustatzeko 2014-2020 Programa Operatiboaren barruan.

2. PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

  1. %33ko edo gehiagoko desgaitasun bat aitortua izatea.
  2. UPV/EHUko graduren batean edo master ofizialen batean matrikulatuta egotea eta praktikek dirauten artean titulua ez eskatzea.
  3. Unibertsitate titulua lortzeko beharrezkoak diren kredituen % 50a gainditua izatea gutxienez izen-ematea egitea epea amaitzerakoan. Azkenengo mailako ikasleei emango zaie lehentasuna.
  4. UPV/EHUko Kanpoko Praktika Akademikoen Arautegia eta eskola/fakultate bakoitzak kanpoko praktika akademikoen arloan ezarritako baldintzak (I. eranskina) bete beharko dira.

3. EPEA ETA IZEN-EMATEA

Eskaria egiteko epea 2022ko abenduaren 15 arte zabalik egongo da.

Eskaria Fundación ONCE erakundearen webgunean irekitako plataformaren bidez egingo da: https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx

I eranskina discap@ehu.eus helbidera bidali behar da.

4. IRAUNALDIA

Praktikek 3 hilabete jarraian iraunen dute gutxienez, eta harrera-enpresak eskaturik, sei hilabetera luza daitezke, 2023ko otsailaren 1etik abuztuaren 31ra arte. Praktikaldia hileko lehen lanegunean hasiko da beti.

Ordutegia astean gehienez 30 ordukoa izango da eta enpresaren eta bekadunaren artean adostuko da.

Praktikak enpresa handi, ETE, mikroenpresa, gizarte ekonomiaren enpresa, hirugarren sektoreko entitate eta bestelako erakunde publiko edo pribatutan egin daitezke.

5. PRAKTIKAK ESLEITZEA

UPV/EHUak bekak esleituko ditu hautagaien artean, ondoko irizpideak aintzat hartuz:

  • UPV/EHUko Kanpoko Praktika Akademikoen Arautegia eta eskola/fakultate bakoitzak kanpoko praktika akademikoen arloan ezarritako baldintzak betetzea
  • Unibertsitate ikasketetako batez besteko nota
  • Desgaitasun maila
  • Lehentasuna izango du antzeko laguntza ekonomikoetarako programen beste deialdi batzuetan (hau barne) beka edo diru-laguntzarik jaso ez izana

6. FUNDACIÓN ONCEren ZUZKIDURA

ONCE fundazioak praktikak finantzatuko ditu eta bekari esleitutako zuzkidura hurrengo izango da:

  • 600€ poltsa edo laguntza ekonomiko bat emateko parte hartzen duen ikasleari.
  • 200€ legeak edo bere arautegiak UPV/EHUari, praktikak kudeatzen duen erakundea den heinean, aurreikusten dizkion betebehar guztiak betetzeko, gizarte segurantzari, zergei eta izaera orokorreko beste betebehar guztiei dagokienean.

Unibertsitateak bekaren onuradunei dagokien zenbatekoa ordainduko die eta laguntza ordaintzen duen entitatea den aldetik Gizarte Segurantzari kotizatzeko dagozkion betebeharrak beteko ditu. UPV/EHUk ikasketetarako beka edo laguntzari dagokion zenbatekoa ordainduko du ikasleak titular edo titularkide izan behar duen bankuko kontu korrontean.

Deialdi honetan inplikatutako erakundeek ez dute praktika hauek egokitzeko edota egiteko sortu daitezkeen gastuei aurre egiteko aurrekonturik, ondorioz, ez dituzte gastu horiek bere gain hartuko.

Bekaren iraunaldia beteko ez balitz, ikaslearen zein enpresaren erabakiaren ondorioz, aurrerapen handiz abisatu beharko da eta ikasleak egindako praktika egunei dagokien laguntza jasoko du.

7. PROGRAMAREN KUDEAKETA ETA EXEKUZIOA

Bekak soberan geratuko balira unibertsitateren batean, programa jarraitzeko batzordeak esleituko ditu itxarote-zerrenda duten unibertsitateen artean, banaketa orokorrean aplikaturiko irizpide berberei jarraituz.

UPV/EHUaren partaidetza izango duen programaren baldintza orokorren laburpen bat baino ez dira oinarri hauek. Gatazka, desadostasun, zalantza edo erreklamaziorik balego bere exekuzioan edo interpretazioan, lehenak gailenduko dira.

Oinarri hauek sinatzen dituen errektoreordetzak behar diren neurriak hartzen ahalko ditu deialdia behar bezala garatuko dela bermatzeko, eta eskumena izango du oinarri hauetan aipatzen ez diren salbuespenezko egoerak aztertu eta baloratzeko.

Donostian, 2022ko azaroaren 17an

OHARRA

Abenduaren 2an, ONCE Fundazioak jakinarazi du eskaerak aurkezteko epea abenduaren 31ra arte luzatuko dela

OHARRA

Azaroaren 18an, ONCE Fundazioak beste beka bat eman duela jakinarazi dio UPV/EHUri; beraz, 22-23 deialdian 5 beka eskaintzen dira praktiketarako.

Behin-behineko ebazpena

Behin betiko ebazpena