Bekak Fundación ONCE-CRUE. Desgaitasunak dituzten ikasleentzako praktikak

 

“FUNDACIÓN ONCE-CRUE PRAKTIKA-BEKA" PROGRAMA

PRAKTIKA ORDAINDUAK ENPRESATAN,

DESGAITASUNA DUTEN IKASLEENTZAT

2019/2020 Deialdia

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV/EHU)

 

 1. XEDEA

Fundación ONCE-CRUE beken deialdia egiten da. Xedea da praktika akademiko extracurricularren garapena ahalbidetzea desgaitasuna duten ikasleei, beren enplegagarritasuna eta lanbide-etorkizuna garatuz honela.

UPV/EHUko graduetan, master ofizialetan edo berezko tituluetan matrikulatuta dauden eta % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna legez aitortuta duten ikasleek praktikak egiteko 3 plaza eskaintzen dira.

Programak Europako Gizarte Funtsaren laguntza dauka, Gizarte Inklusioa eta Gizarte Ekonomikoa Sustatzeko 2014-2020 Programa Operatiboaren barruan.

 2. PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

 1. % 33ko edo gehiagoko desgaitasun bat aitortua izatea.
 2. UPV/EHUko graduren batean, master ofizialen batean edo berezko tituluren batean matrikulatuta egotea eta praktikek dirauten artean titulua ez eskatzea.
 3. Unibertsitate titulua lortzeko beharrezkoak diren kredituen % 50a gainditua izatea gutxienez izen-ematea egitea epea amaitzerakoan. Azkenengo mailako ikasleei emango zaie lehentasuna. Gainera, UPV/EHUko Kanpoko Praktika Akademikoen Arautegia eta eskola/fakultate bakoitzak kanpoko praktika akademikoen arloan ezarritako baldintzak (I. eranskina) bete beharko dira.
 4.  Lan-arloko, zerbitzuen eskaintzarako edo antzeko kontratu-harremanik ez izatea inolako enpresa, erakunde edo entitaterekin praktikak garatzeko unean.
 5.  Ikasle gisa parte hartu ez izana programaren iraganeko deialdietan.  

3. EPEA ETA IZEN-EMATEA

Eskaria egiteko epea 2019ko urriaren 1ean irekiko da eta urriaren 31n itxiko da.

Eskaria Fundación ONCE erakundearen webgunean irekitako plataformaren bidez egingo da: http://becas.fundaciononce.es

I eranskina discap@ehu.eus helbidera bidali behar da.

4. IRAUNALDIA

Praktiken gutxieneko iraunaldia ondoz ondoko 3 hilabetekoa izango da. Sei hilabetera arte luza daiteke, enpresa hartzaileak hala erabakiz gero. Ordutegia astean 25 ordukoa izango da eta enpresaren eta bekadunaren artean adostuko da.

Praktikak enpresa handi, ETE, mikroenpresa, gizarte ekonomiaren enpresa, hirugarren sektoreko entitate eta bestelako erakunde publiko edo pribatutan egin daitezke.  

5. PRAKTIKAK ESLEITZEA

 UPV/EHUak bekak esleituko ditu hautagaien artean, ondoko irizpideak aintzat hartuz:

 •  UPV/EHUko Kanpoko Praktika Akademikoen Arautegia eta eskola/fakultate bakoitzak kanpoko  praktika akademikoen arloan ezarritako baldintzak betetzea
 • Unibertsitate ikasketetako batez besteko nota
 • Desgaitasun maila
 • Lehentasuna emango da beka edo diru-laguntzaren bat jaso duen ikasle gisa parte hartu ez izana pareko laguntza ekonomikoa ematen dituzten beste programa deialditan. 

6. PRAKTIKAK EGITEKO EPEA 

Praktikak 2020ko urtarrilaren 1etik abuztuaren 31ra egin ahal izango dira, baina, betiere, hileko lehen lanegunean hasi beharko dira. 

7. FUNDACIÓN ONCEren ZUZKIDURA 

Fundación ONCE erakundeak praktikak ordainduko ditu, 600 euroko zenbatekoa emanaz hilero. Ondokoa izango da zuzkiduraren helburua: 

 1. Poltsa edo laguntza ekonomiko bat ematea parte hartzen duen ikasleari.
 2. Legeak edo bere arautegiak UPV/EHUari, praktikak finantzatzen duen erakundea den heinean, aurreikusten dizkion betebehar guztiak betetzea, gizarte segurantzari, zergei eta izaera orokorreko beste betebehar guztiei dagokienean. 

UPV/EHUak bekari edo ikasketa laguntzari dagokion zenbatekoa ordainduko du banketxe kontu korronte batean. Ikasleak horren titularra edo titularkide izan beharko du. 

Deialdi honetan inplikatutako erakundeek ez dute praktika hauek egokitzeko edota egiteko sortu daitezkeen gastuei aurre egiteko aurrekonturik, ondorioz, ez dituzte gastu horiek bere gain hartuko. 

Bekaren iraunaldia beteko ez balitz, ikaslearen zein enpresaren erabakiaren ondorioz, aurrerapen handiz abisatu beharko da eta ikasleak egindako praktika egunei dagokien laguntza jasoko du. 

8. PROGRAMAREN KUDEAKETA ETA EXEKUZIOA 

Bekak soberan geratuko balira unibertsitateren batean, programa jarraitzeko batzordeak esleituko ditu itxarote-zerrenda duten unibertsitateen artean, banaketa orokorrean aplikaturiko irizpide berberei jarraituz. 

UPV/EHUaren partaidetza izango duen programaren baldintza orokorren laburpen bat baino ez dira oinarri hauek. Gatazka, desadostasun, zalantza edo erreklamaziorik balego bere exekuzioan edo interpretazioan, lehenak gailenduko dira. 

Donostian, 2019ko urriaren 1ean