EGOKITZAPENAK UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIO PROBETAN

Motore urritasuna duten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Altzari egokitua
 • Espazio irisgarriak
 • Hezkuntza laguntzarako espezialista
 • Transkripzioa
 • Aparteko gela
 • Ordenagailua (posible diren ikasgaietan)

Ikusmen urritasuna duten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Hizkiak handitzea
 • Azterketen egokitzapenak IBTk eginda
 • Aparteko gela ekipamendu espezifikoarekin
 • Ordenagailua, lupa, braille teklatua, etb

Entzumen urritasuna duten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Zeinu Hizkuntzako Interpretea
 • Eserlekuaren erreserba lehen ilaran
 • Argibide pertsonalizatuak
 • Gorreriari buruzko jarraibideak zuzentzaileentzat

Beste desgaitasun mota batzuk dituzten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Komunera joateko edo gelatik ateratzeko baimena
 • Krisi kasuetarako argibideak, elikagaiak hartzeko, medikazioa edo neurgailu eta aparatuak edukitzeko baimena
 • Aparteko gela

Ikasteko Zailtasun Espezifikoak dituzten ikasleentzako egokitzapenak (DEA edota AGNH):

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Azterketa hasieran irakasleak azterketa ozen irakurtzea
 • Azterketaren egituraren berri eman eta argibideak modu pertsonalizatuan azpimarratu  ikasleak denbora antolatzeko
 • Azterketaren amaieran idatzitakoa ulergarria dela eta galdera guztiak erantzun dituela egiaztatu
 • Azterketaren amaieran ozen irakurtzea ikasleak idatzitakoa berrikusteko
 • Ordenagailua (posible diren ikasgaietan)
 • Eserlekuaren erreserba distrakzioak ekiditeko
 • Diskrezioz arreta deiak egitea arreta galtzen duenean
 • Azterketa amaitzeko falta den denbora adierazi
 • Dislexiari buruzko jarraibideak zuzentzaileentzat

Autismoaren Espektroko Nahasmenak (AEN) dituzten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehitzea (15 minutu gehiago)
 • Komunera joateko edo gelatik ateratzeko baimena
 • Azterketaren egituraren berri eman eta argibideak modu pertsonalizatuan azpimarratu  ikasleak denbora antolatzeko
 • Ordenagailua (posible diren ikasgaietan)
 • Erreserbatutako eserlekua edo aparteko gela
 • Azterketa egingo den instalazioa aldez aurretik bisitatu