EGOKITZAPENAK UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIO PROBETAN

 

Motore urritasuna duten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Gela irisgarria
 • Hezkuntza Laguntzarako Espezialista
 • Denbora gehiago (15 minutu gehiago)
 • Transkripzioa
 • Aparteko gela
 • Egokitutako altzariak
 • Ordenagailua

 

Ikusmen urritasuna duten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Hizkiak handitzea
 • Azterketen egokitzapenak IBZk eginda
 • Denbora gehiago (15 minutu gehiago)
 • Aparteko gela ekipamendu espezifikoarekin eta azterketa egiteko
 • Ordenagailua, lupa

 

Entzumen urritasuna duten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Zeinu Hizkuntzako Interpretea
 • FM emisorea
 • Denbora gehiago (15 minutu gehiago)
 • Lehenengo ilaran esertzea 
 • Ikasleari zuzeneko informazioa eman

 

Beste motako ezgaitasunak dituzten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehiago (15 minutu gehiago)
 • Komunera joateko baimena
 • Komunera joateko edo gelatik ateratzeko baimena

 

AGNH edota Ikasteko Zailtasun Espezifikoak dituzten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehiago (15 minutu gehiago)
 • Azterketa hasieran irakasleak azterketa irakurri
 • Azterketaren egiturari buruzko informazioa eman denbora antolatzeko eta jarraibideak azpimarratu zuzenean ikasleari
 • Azterketa bukaeran irakasleak azterketaren errebisioa egin ulergarria dela eta galdera guztiak erantzun dituela ziurtatzeko
 • Ordenagailua (posible den irakasgaietan)
 • Tokia erreserbatu (distrakzioak ekiditeko)
 • Arreta deiak
 • Zuzentzaileentzat dislexiari buruzko informazioa

 

Autismoaren Espektroko Nahasmenak (AEN) dituzten ikasleentzako egokitzapenak:

 • Denbora gehiago (15 minutu gehiago)
 • Komunera joateko edo gelatik ateratzeko baimena
 • Azterketaren egiturari buruzko informazioa eman denbora antolatzeko eta jarraibideak azpimarratu zuzenean ikasleari
 • Ordenagailua (posible den irakasgaietan)
 • Tokia erreserbatu edo aparteko gela
 • Azterketak egingo diren instalazioak aldez aurretik bisitatzea