Curso avanzado de escritura académica (Mayo-Junio 2022)

Idazkera akademikoari buruzko ikastaro aurreratua: testu akademikoen berrikuspena, edizioa eta hobekuntza

Nori zuzendua:

UPV/EHUko doktoregaiak, hirugarren ikasturtetik aurrera, tesia edo argitaratzeko artikuluak idazteko prozesuan daudenak eta testu oso aurreratuak dituztenak (tesi kapituluak, artikuluak), baldin eta testu horiek berrikusi, egitura eta edukia editatu eta estilo zuzenketa behar badute amaitzeko edo entregatzeko.

Data:

2022ko maiatza-ekaina

Iraupena (ordutan) / Ordutegia:

18 ordu (3 orduko 6 saioa; astean egun bat).

Ordutegia: 16:00-19:00.

Asistentzia:

% 85 edo gorako asistentzia nahitaezkoa izango da, beti arrazoi justifikatuengatik (Oinarrizko arautegia DOKe-k antolatutako zeharkako prestakuntza jardueretan parte hartzeko 3. puntuan)

Hizkuntza:

Gaztelania

Modalitatea: ONLINE

Ikastaro hau UPV/EHUko eGelaPI plataformaren bidez emango da. Ikastaroa berariaz egokitu da baliabide horren bidez emateko.

Lekua eta egunak
ONLINE TALDEA Asteazkenak:
Maiatzak, 11, 18 eta 25
Ekainak, 1, 8 eta 15
eGelaPI plataforma

Hizlaria, irakaslea eta profila:

Susana Carro Ripalda andrea, Gizarte Antropologiako doktorea Edinburgoko Unibertsitatean, zientzia, teknologia eta gizarteari buruzko ikasketetan espezializatua, eta Filosofia eta Hezkuntza Zientzietan lizentziaduna (Psikologia) Euskal Herriko Unibertsitatean. Irakasle-ikertzaile izan da Glasgow, Edinburgo, Durham eta Deustuko unibertsitateetan. Nazioarteko (Erresuma Batua, Mexiko, Brasil, India) eta diziplina anitzeko (gizarte-zientziak, natur zientziak eta zientzia esperimentalak, eta ingeniaritzak) ikerketa-taldeak koordinatu ditu finantzatutako proiektu handietan. Berrikiago Bizkaia: Talent programaren ikertzaile izan da Deustuko Unibertsitatean. Aditua da ikerketa metodologien diseinuan eta irakaskuntzan, ikerketaren etikan, ikerketa eta berrikuntza arduratsuan, eta idazketa eta edizio akademikoan, eta horri buruzko ikastaroak sortu eta eman ditu Glasgow, Durham eta Deustuko unibertsitateetan eta UPV/EHUn..

Parte hartzaileen kopurua:

12

Aurretiko betekizunak:

Ezinbestekoa da ikasleak gutxienez doktoregoko hirugarren urtean egotea, tesia edo argitaratzeko artikuluak idazteko prozesuan sartuta egotea, eta idatzita izatea (gutxienez zirriborro aurreratu gisa edo berrikusteko testu amaitu moduan) testu akademiko oso bat (tesiaren kapitulu bat edo argitaratzeko artikulu bat), berrikusteko beharra duena, edizioa eta/edo egituraren eta estiloaren zuzenketak behar dituena. Testu oso horiek oinarri hartuta lan egingo dugu, ikasleek lehen klasetik online partekatzeko prestatuta ekarriko baitituzte (Word edo PDF formatuan).

Izen-ematea:

IZENA EMATEA ITXITA

Helburuak:

 • Eskuratzea testu akademikoen berrikuspen kritikorako, ediziorako eta hobekuntzarako trebetasun aurreratuak, bereziki, eta erdiestea bikaintasuneko idazketa akademikorako trebetasunak, oro har.
 • Ikastaroko 6 asteetan testu bat amaitzea ikasle bakoitzeko. Testu hori ondo idatzita eta egituratuta egongo da, edukiak eta argudioak behar bezala jakinarazita, eta testua argitaratzeko bidaltzeko edo doktorego tesiaren azken bertsioan sartzeko onartzeko moduan.
 • Garatu eta entrenatzea bikaintasuneko idazketa akademikoko ohitura eta trebetasun orokorrak, ikaslearen praktika hobetzeko eta epe ertain eta luzera eraginkortasun, produktibitate eta kalitate maila handiagoak lortzeko.
 • Ikaskuntzarako, lan kolektiborako eta pentsamendu kritikorako gune bat ahalbidetzea, neurri handi batean idatzita dagoen tesi artikulu edo tesi kapitulu baten berrikuspenean, edizioan eta hobekuntzan aurrera egiteko, ebaluazio eta zuzenketa metodiko eta mailakatuko prozesu baten bitartez. Irakasleak testuak idazteko eta berrikusteko metodo ezagunak konbinatuko ditu, eta bere materialak erabiliko ditu, bere doktorego ikuskapeneko eta coaching akademikoko esperientzian oinarrituta, horrela, berariaz diseinatutako ikastaro bat sortzeko bikaintasuneko idazketa akademikorako beharrezkoak diren trebetasunak garatu eta entrenatzeari begira.
 • Ikastaroak honakoak konbinatuko ditu: ikaskuntza teorikoko alderdiak eta banakako irakurketa lanak/idazketa lanak, binakako edo taldeko jarduerak eta banakako tutoretzak eta coaching-a.

ONLINE ikastaroaren formatua:

Online saio bakoitzak honakoak konbinatuko ditu:

 • Klase magistral baten alderdiak, non irakasleak testu akademiko bat berrikusteko, zuzentzeko eta idazteko prozesuan inplikatutako printzipioei, kontzeptuei eta alderdi teoriko eta praktikoei buruzko prestakuntza laburra emango duen, testu hori argitaratzeko edo doktorego tesi batean sartzeko.
 • Hainbat jarduera praktiko, banakakoak zein taldekoak, beti gainbegiratuak, non ikasleek aukera izango duten lantzen diren testuen gainean atzeraelikadura emateko eta lortzeko, eta ikasitakoa beren testuei aplikatzeko.
 • Tutoretzak eta banakako coaching saioak; horietan, irakasleak ikasle bakoitzari lagunduko dio bere arazo eta behar espezifikoei erantzuten.
 • Eztabaida eta kontsulta kolektiboko gune dinamikoak, idazketa eta argitalpen akademikoekin zerikusia duten gai orokorrei buruzko aholku praktikoak argitu eta eskaintzeko.

Ikastaroaren edukia (astez aste):

NOTA: el contenido exacto de cada sesión es orientativo, ya que se podrá modificar en función de las necesidades, problemas y demandas del grupo concreto y de las/los alumnos individuales.
 1. Argumentos: ¿cuál o cuáles son los principales argumentos de nuestro capítulo de tesis o artículo? ¿Qué queremos comunicar? ¿Dónde y en qué forma deben aparecer los argumentos en nuestro texto? ¿Los estamos presentando de forma clara y contundente? (R)escritura de nuestro abstract/resumen del capítulo. Revisión y evaluación crítica de los argumentos en nuestro texto, y corrección individual. Tutorías.
 2. Revisión bibliográfica: ¿está nuestra revisión completa, contiene todos os campos/teorías/obras fundamentales y necesarias para enmarcar nuestros argumentos? ¿Ofrecemos una visión clara del estado de la cuestión y de dónde entra nuestra aportación? ¿Tiene la longitud y profundidad adecuadas para ese capítulo o artículo? Conceptualización de nuestro estado de la cuestión, revisión, evaluación crítica y corrección individual. Tutorías.
 3. Estructura del texto: ¿tenemos todos los elementos estructurales (secciones, subsecciones) que necesita un capítulo o un artículo, de acuerdo a nuestro modelo disciplinario? ¿Están las secciones bien distribuidas y balanceadas, es su longitud la adecuada? ¿Están bien tituladas nuestras secciones y subsecciones? Desarrollo y revisión crítica del esquema estructural de nuestro texto, corrección individual.
 4. Evidencia: ¿están nuestros argumentos bien fundamentados en la evidencia? ¿Es nuestra evidencia adecuada, suficiente y robusta? ¿Está claramente presentada y relacionada con nuestros argumentos? Evaluación y resumen de los tipos de evidencia que requiere nuestro capítulo o artículo, y estrategias de presentación. Revisión crítica, y corrección individual.
 5. Introducciones y conclusiones: ¿tiene nuestro capítulo o artículo una introducción adecuada, que presenta claramente temas y argumentos? ¿Son nuestras conclusiones claras y suficientes, y están en relación a todo el hilo argumental del texto? Esquemas de introducción y conclusión; revisión, evaluación crítica y correcciones individuales. Tutorías.
 6. Corrección de estilo: ¿está nuestro artículo o capítulo bien escrito, tiene la forma y el tono adecuados para un escrito académico? ¿Se entiende nuestra escritura? ¿Cómo son nuestras frases y párrafos? Lectura colectiva de una sección breve de cada texto, evaluación crítica, y recomendaciones. Espacio para últimas dudas y sugerencias. Auto-evaluación del progreso de cada alumna/o. Tutorías.