2007

2007

Aldai, G. (2007) "Discreteness and non-discreteness in the design of tense- aspect-mood". In Matti Miestamo & Bernhard Wälchli (eds.), New challenges in typology: Broadening the horizons and redefining the foundations, 271-291. Berlin: Mouton de Gruyter. (ISBN: 978-3-11-019592-7).

Aldai, G. (2007) The grammaticalization of present and past in Basque. (Doctoral Dissertations Series). Bilbao: Univ. del País Vasco. (ISBN: 978-84- 8373-977-8).

Aramaio, I. & Idiazabal, I. (2007) "Los cuentos orales y el aprendizaje del euskera en niños inmigrantes" In Actas del XXIV Congreso Internacional de AESLA, Madrid: UNED 2006. ISBN:978-84-611-6897-2, 189-195.

Barreña, A.; García, I.; Ezeizabarrena, M.J; Almgren M.; Arratibel, N.; Petuya, A. & A. Colina (2007) "Euskararen garapena lehen hizkuntza legez eta morfologiaren agerrera mailakatuaren inguruan". Uztaro 60, 63-83. ISSN: 1130-5738.

Barreña, A.;  Amorrortu, E.; Ortega, A.;  Uranga, B.; Izagirre, E. & Idiazabal, I. (2007) "Does the Number of Speakers of a Language determin its Fate?" .Int. J. Sociology of Language 186 (2007) 125-139. ISSN 0165-2516/07/0186-0125.

Barreña, A., Ezeizabarrena, Mª. J. & García, I. (2007) Influence of the linguistic environment on the development of the lexicon and grammar of Basque bilingual children. Carmen Pérez-Vidal, María Juan-Garau, Aurora Bel (eds.) A portrait of the young in the new multilingual Spain. Issues in the acquisition of two or more languages in multilingual environments, 86-110. London: Multilingual Matters. ISBN: 13-9781847690234, 13-9781847690227, 13-9781847690241

Casenave, J. (2007) Yolanda (1921) de Pierre Lhande. Edition critique assortie d'une présentation (« L'apport de Pierre Lhande à la littérature basque »), et d'une analyse littéraire (« Yolanda et le roman historique en langue basque »), Ed. Euskaltzaindia, Bilbao, 2007, 103 pages.

Casenave, J. (2007) Le goût du vin dans un pays à cidre. Célébrations du vin dans la littérature basque. In Voyage aux Pays du vin (Histoire, anthologie, dictionnaire), Collection « Bouquins », Ed. Robert Laffont, pp. 971 – 981, 2007.

Casenave, J. (2007) Recherches sur le peuple primitif de l'Espagne, (1811), D.J Garat. Edition critique d'un ouvrage inédit de D.J. Garat (Rapport à Napoléon 1er), assortie d'une présentation et d'une analyse du document, Lapurdum XI, pp. 69 -135. 2007, IKER – UMR 5478.

Diaz de Gereñu, L.; Idiazabal, I. & Larringan, L.M. (2007) "Ipuin-kontalaritz  eredu berria?". In  Idiazabal, I. & Garcia Azkoaga, I. (Ed.) "Ahozko hizkuntza. Euskararen azterketarako eta didaktikarako zenbait lan. (Publicación electrónica de la UPV-EHU) ISBN: 978-84-690-8853-1.

García Azkoaga, I.M. (2007) Ahozko azalpena unibertsitatean, ezagutzak ebaluatzeko tresna bat baino gehiago. Ahozko hizkuntza: Euskararen azterketarako eta didaktikarako lanak, Bilbo, EHU.

García Azkoaga, I.M. (2007) Ikasleen testuetatik estrategia linguistiko-diskurtsiboen irakaskuntzara. Izen kohesioa aztergai. In I. Plazaola & M.P. Alonso (eds.): Testuak, diskurtsoak eta generoak. Euskal testuen azterketa eta korrontea Erein, Donosita, 187-186.

García Azkoaga, I.M. (2007) El área de la Lengua y Literatura Vasca en la Educación Primaria: enfoque y características. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Cuerpo de maestros. Educación Primaria, vol. III, Editorial MAD S.L., Sevilla, 11-42.

Garro, E.; Idiazabal, I. & Larringan, L.M. (2007) La parole de l'autre dans les débats des jeunes, in Actualités psychologiques 19, 117-121.

Garro, E.; Idiazabal, I. & Larringan, L.M. (2007): "Gaiaren eraikuntzarako baliabide diskurtsiboak debateetan" . In Idiazabal, I. & Garcia Azkoaga, I. (ED) Ahozko hizkuntza. Euskararen azterketarako eta didaktikarako zenbait lan. (Publicación electrónica de la UPV-EHU) ISBN: 978-84-690-8853-1.

Idiazabal, I. & Garcia Azkoaga, I.M.  (Eds.) (2007) Ahozko hizkuntza: Euskararen azterketarako eta didaktikarako lanak. Bilbao: UPV/EHU (ISBN: 978-84-690-8853-1).

Idiazabal, I. (2007) Hitzaurrea, in D. Crystal "Hizkuntzaren iraultza", Donostia. Erein. ISBN: 978-84-9746-388-1, (9-15) (Prólogo a la edición en euskara)

Idiazabal, I. (2007) "Euskal testuen azterketa eta hizkuntzaren didaktika. Ibilbide bat eta hainbat egitasmo" in I. Plazaola & MP. Alonso (Ed.) Testuak, diskurtsoak eta generoak. Donostia. Erein ISBN: 978-84-9746-375-1.

Idiazabal, I. & Larringan, L.M (2007)  "Berbaldi-periodoa: debate jardunaren deskripziorako eta bere didaktikarako tresna". in-  Idiazabal, I. & Garcia Azkoaga, I. (ED) "Ahozko hizkuntza. Euskararen azterketarako eta didaktikarako zenbait lan. (Publicación electrónica de la UPV-EHU) ISBN: 978-84-690-8853-1.

Larringan, L.M. (2007) "Testu-motak eta testu-antolatzaileak", in I. Plazaola $ M. P. Alonso Fourcade (eds.) Testuak, diskurtsoak eta generoak. Euskal testuen azterketa korrontea, Erein: Donostia, p.119-134.

Uranga, B.; Barreña, A.; Idiazabal, I.; Amorrortu, E.; Ortega, A. & Izagirre, E. (2007) Amerikako hizkuntza aniztasuna. Mexikotik Hego Konoraino. La diversidad lingüística en América. De México al Cono Sur, Donostia: Erein. ISBN 978-84-9746-410-9.