Ibon Manterola

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saila
Letren Fakultatea
Unibertsitateko ibilbidea, 5
01006 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: +34 945 013646
Posta elektronikoa: ibon.manterola@ehu.eus
 

Hizkuntzalaritzan doktorea naiz 2011tik (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea). Gaur egun unibertsitate berean ari naiz irakasten, Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Sailean. Hainbat gradu eta masterretan ikasgai hauek irakasten ditut: Euskararen Ahozko eta Idatzizko Adierazpena, Hizkuntzaren Jabekuntza, Soziolinguistika, Didaktika Eleaniztuna eta Hizkuntza Ukipena. Ikerketaren esparruan, honako gai hauek jorratzen ditut: murgilketa bidezko irakaskuntza eta ikaskuntza, didaktika eleaniztuna eta hizkuntza gutxituetako hiztun berriak. Munduko Hizkuntza Ondarearen Unesco Katedrako (UPV/EHU) kidea ere banaiz.

 

Argitalpen hautatuak

Liburuak

- Manterola, I. & Berasategi, N. (2011), Hizkuntza gutxituen erronkak [Retos de lenguas minorizadas]. Bilbo: UEU. 150 pp. ISBN: 978-84-8438-376-5. [PDF]

- Goirigolzarri, J., Landabidea, X. & Manterola, I. (2017), Euskararen biziberritzea: marko, diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen. Bilbo: UEU.

Aldizkariak

- Garcia-Azkoaga, I. & Manterola, I. (2016), Las secuencias didácticas de lengua: una encrucijada entre teoría y metodología. Calidoscópio, Vol. 14, n. 1, p. 46-58. [PDF]
- Manterola, I. & Almgren, M. (2015). Quelques traits du développement du basque L2 en contexte de revitalisation de la langue à travers l'immersion scolaire. Revue suisse des sciences de l'éducation, 37 (1) 2015, 24-42.
- Manterola, I. (2014). Bilingual education searching for promising didactic proposals. Frontiers in Psychology. 5:1359. doi:10.3389/fpsyg.2014.01359 [PDF]
- Manterola, I., Idiazabal, I. & Almgren, M. (2013). Basque L2 development in immersion school settings. International Journal of Bilingualism, 17(3), 375–391.
- Idiazabal, I. & Manterola, I. (2009). Euskal eredu elebidunak, murgilketa eta hizkuntzen irakaskuntza integratua: kontzeptuen berrikusketa. Euskera, 54, 2-1. 463-504. [PDF]

Liburu kapituluak

-  Idiazabal, I., Manterola, I. & Diaz de Gereñu, L. (2015). Objetivos y recursos didácticos para la educación plurilingüe. In Garcia-Azkoaga, I. & Idiazabal, I. (eds.), Para una ingeniería didáctica de la educación plurilingüe. Bilbao: UPV/EHU.
- Manterola, I. (2015). Gaztelania H1 eta H2ren garapena 5 eta 8 urte artean: ipuinetako aditz kohesioa aztergai. In Ezeizabarrena, M.J. & Gomez, R. (eds.). Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbao: UPV/EHU. 
- Manterola, I. (2013). And if we add the didactics of language leg to the table? In VVAA, Talking pupils. The Arrue Project 2011. Research results and contributions of experts. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza.
- Manterola, I. & Almgrem, M. (2013). Las grandes líneas de progresión de los aprendizajes lingüísticos en la escolarización en euskera. In J. Dolz & I. Idiazabal (eds.), Enseñar (lenguas) en contextos multilingües. Bilbao: UPV/EHU. 217-240. ISBN: 978-84-9860-838-0. [PDF
- Almgren, M., Idiazabal, I., Beloki, L. & Manterola, I. (2008). Acquisition of Basque in successive bilingualism: data from oral storytelling. In P. Siemund & N. Kintana (eds.), Language Contact and Contact Languages. Amsterdam: John Benjamins: 239-259. ISBN: 978 90 272 1927 5.

 

Ikerketa proiektu berriak

Educación plurilingüe y tratamiento integrado de lenguas (EHUA15/22)
Entidad financiadora: UPV/EHU
Duración, desde: 10/11/2015  hasta: 09/11/2017     
Investigador principal: Ibon Manterola Garate

El desarrollo lingüístico bilingüe y multilingüe desde la infancia hasta la edad adulta en euskera y en las lenguas de su entorno (MICINN 12/208)
Entidad financiadora: Espainiako Gobernua / Gobierno de España
Duración, desde: 01/02/2013  hasta: 31/12/2015     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi

Adquisición, enseñanza y usos del lenguaje. Euskera, bilingüismo y plurilingüismo (GIC 12/170)
Entidad financiadora: UPV/EHU
Duración, desde: 01/01/2013  hasta: 31/12/2015     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi

Adquisición de lenguas, literatura y traducción en la formación plurlingüe (UFI 11/06)
Entidad financiadora: UPV/EHU
Duración, desde: 01/11/2011  hasta: 31/12/2015     
Investigadora principal: María Pilar Garcia Mayo

Adquisición, enseñanza y usos del lenguaje. Euskara, bilingüismo y multilingüismo (GIC 10/93)
Entidad financiadora: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Duración, desde: 01/01/2010  hasta: 31/12/2012     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi

Bilingüismo y multilingüismo: adquisición, enseñanza y usos de las lenguas. Criterios explicativos del desarrollo lingüístico (MICINN 09/92)
Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
Duración, desde: 01/01/2010  hasta: 31/12/2012     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi