Ibon Manterola

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saila
Letren Fakultatea
Unibertsitateko ibilbidea, 5
01006 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa: +34 945 013646
Posta elektronikoa: ibon.manterola@ehu.eus

https://orcid.org/0000-0001-8368-3318

https://ehu.academia.edu/IbonManterola

 


 

Hizkuntzalaritzan doktorea naiz 2011tik (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea). Gaur egun irakasle agregatua naiz UPV/EHUn bertan, Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Sailean. Hainbat gradu eta masterretan ikasgai hauek irakasten ditut: Psikolinguistika eta jabekuntza; Euskararen soziolinguistika, plangintza eta arautzea; Hizkuntza plangintza eta soziolinguistika; Hizkuntza ukipena; Hizkuntzaren azterketa sozio-diskurtsiboa eta hizkuntzen didaktika. Ikerketaren esparruan, honako gai hauek jorratzen ditut: murgilketa bidezko hizkuntzen irakaskuntza eta ikaskuntza; hizkuntza gutxituetan oinarritutako didaktika eleaniztuna; hizkuntza politika; hizkuntza gutxituetako hiztun berriak. Munduko Hizkuntza Ondarearen Unesco Katedrako (UPV/EHU) kidea ere banaiz.

 

Argitalpen hautatuak

Liburuak

- Manterola, I. & Berasategi, N. (2011), Hizkuntza gutxituen erronkak [Retos de lenguas minorizadas]. Bilbo: UEU. 150 pp. ISBN: 978-84-8438-376-5. [PDF]

- Goirigolzarri, J., Landabidea, X. & Manterola, I. (2017), Euskararen biziberritzea: marko, diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen. Bilbo: UEU.

Aldizkariak

- Aldekoa, A., Manterola, I. & Idiazabal, I. (2020), A trilingual teaching sequence for oral presentation skills in Basque, Spanish and English. The Language Learning Journal, Volume 48, 2020 - Issue 3: Endangered and minority language pedagogy. 259-271. https://doi.org/10.1080/09571736.2020.1741666.

- Reyna-Muniain, F., Manterola, I. & Nandi, A. (2019), Educación plurilingüe con lenguas minoritarias en contextos de diáspora y su impacto en las políticas lingüísticas en familias neohablantes el caso del gallego en Argentina. Lengua y Migración / Language and Migration, 11:2 (2019), 107-134. http://hdl.handle.net/10017/41213.

- Manterola, I. (2018), Euskararen erabilera irakasteko objektu eta baliabide didaktikoak hiztun komunitatea garatzeko aktibo gisa. Hermes, 60, 64-67.

- Garcia-Azkoaga, I. & Manterola, I. (2016), Las secuencias didácticas de lengua: una encrucijada entre teoría y metodología. Calidoscópio, Vol. 14, n. 1, p. 46-58. [PDF]
- Manterola, I. & Almgren, M. (2015). Quelques traits du développement du basque L2 en contexte de revitalisation de la langue à travers l'immersion scolaire. Revue suisse des sciences de l'éducation, 37 (1) 2015, 24-42.
- Manterola, I. (2014). Bilingual education searching for promising didactic proposals. Frontiers in Psychology. 5:1359. doi:10.3389/fpsyg.2014.01359 [PDF]
- Manterola, I., Idiazabal, I. & Almgren, M. (2013). Basque L2 development in immersion school settings. International Journal of Bilingualism, 17(3), 375–391.
- Idiazabal, I. & Manterola, I. (2009). Euskal eredu elebidunak, murgilketa eta hizkuntzen irakaskuntza integratua: kontzeptuen berrikusketa. Euskera, 54, 2-1. 463-504. [PDF]

Liburu kapituluak


- Manterola, I. (2019), A Study of Recipes Written by Basque L2 Immersion Students: Any Evidence for Language Revitalization? In Yigitoglu, N. & Reichelt, M. (eds.), L2 Writing Beyond English. Bristol: Multilingual Matters. 117-134.

- Pardina, A. & Manterola, I. (2019), D ereduan euskaldundutako eremu mistoko gazte nafarren hizkuntza jarrerak eta identitateak. In Arbelaitz, O., Etxeberria, U.  Latatu, A. & Ormaetxebarria, M.J. (Arg.), III. Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. Giza zientziak eta artea. Bilbo: UEU.115-120.

- Garcia-Ruiz, M., Manterola, I. & Ortega, A. (2019), Euskararen erabilera sustatzeko ideologia eta estrategiak D ereduko gurasoen hizkuntza politika eleaniztunetan. In Arbelaitz, O., Etxeberria, U.  Latatu, A. & Ormaetxebarria, M.J. (Arg.), III. Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. Giza zientziak eta artea. Bilbo: UEU.107-114.

- Manterola, I. & Almgren, M. (2017), L'enjeu de la scolarisation en basque: différentiation selon les contextes sociolinguistiques et pratiques des élèves. Bulletin VALS-ASLA, 2017-II, Nº spécial. Elmiger, D., Racine, I. & Zay, F. (Eds.), Processus de différenciation: des pratiques langagièresà leur interprétation sociale, 63-75.

- Manterola, I. (2017), Récupération linguistique, révitalisation linguistique. In Rispail, M. (dir.), Abécédaire de sociodidactique. 65 notions et concepts. Saint-Etienne: Presses Universitares de Saint-Etienne.110-111.

-  Idiazabal, I., Manterola, I. & Diaz de Gereñu, L. (2015). Objetivos y recursos didácticos para la educación plurilingüe. In Garcia-Azkoaga, I. & Idiazabal, I. (eds.), Para una ingeniería didáctica de la educación plurilingüe. Bilbao: UPV/EHU. 39-59.
- Manterola, I. (2015). Gaztelania H1 eta H2ren garapena 5 eta 8 urte artean: ipuinetako aditz kohesioa aztergai. In Ezeizabarrena, M.J. & Gomez, R. (eds.). Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbao: UPV/EHU. 535-552.
- Manterola, I. (2013). And if we add the didactics of language leg to the table? In VVAA, Talking pupils. The Arrue Project 2011. Research results and contributions of experts. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza.
- Manterola, I. & Almgrem, M. (2013). Las grandes líneas de progresión de los aprendizajes lingüísticos en la escolarización en euskera. In J. Dolz & I. Idiazabal (eds.), Enseñar (lenguas) en contextos multilingües. Bilbao: UPV/EHU. 217-240. ISBN: 978-84-9860-838-0. [PDF
- Almgren, M., Idiazabal, I., Beloki, L. & Manterola, I. (2008). Acquisition of Basque in successive bilingualism: data from oral storytelling. In P. Siemund & N. Kintana (eds.), Language Contact and Contact Languages. Amsterdam: John Benjamins: 239-259. ISBN: 978 90 272 1927 5.

 

Ikerketa proiektu berriak

Educación plurilingüe y tratamiento integrado de lenguas (EHUA15/22)
Entidad financiadora: UPV/EHU
Duración, desde: 10/11/2015  hasta: 09/11/2017     
Investigador principal: Ibon Manterola Garate

El desarrollo lingüístico bilingüe y multilingüe desde la infancia hasta la edad adulta en euskera y en las lenguas de su entorno (MICINN 12/208)
Entidad financiadora: Espainiako Gobernua / Gobierno de España
Duración, desde: 01/02/2013  hasta: 31/12/2015     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi

Adquisición, enseñanza y usos del lenguaje. Euskera, bilingüismo y plurilingüismo (GIC 12/170)
Entidad financiadora: UPV/EHU
Duración, desde: 01/01/2013  hasta: 31/12/2015     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi

Adquisición de lenguas, literatura y traducción en la formación plurlingüe (UFI 11/06)
Entidad financiadora: UPV/EHU
Duración, desde: 01/11/2011  hasta: 31/12/2015     
Investigadora principal: María Pilar Garcia Mayo

Adquisición, enseñanza y usos del lenguaje. Euskara, bilingüismo y multilingüismo (GIC 10/93)
Entidad financiadora: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Duración, desde: 01/01/2010  hasta: 31/12/2012     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi

Bilingüismo y multilingüismo: adquisición, enseñanza y usos de las lenguas. Criterios explicativos del desarrollo lingüístico (MICINN 09/92)
Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
Duración, desde: 01/01/2010  hasta: 31/12/2012     
Investigadora principal: Itziar Idiazabal Gorrotxategi