Iñaki García

Iñaki García

 

PRESTAKUNTZA

EHUn Doktore. Tesiaren izenburua Euskararen erabileran eragiten duten prozesu psikosozialak: identitate etnolinguistikoaren garrantzia (2000).

Psikologian lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU).

LANBIDEA

Unibertsitateko Irakasle Agregatua, UPV/EHUko Gizarte Psikologia eta Portaeren Zientzien Metodologia Sailean.

IKERKETA ARLOAK

Haurren hiztegia eta gramatikaren bereganatzea, elebitasun goiztiarra, hizkuntzak ukipenean.

ARGITALPENAK (2006-2016)

Almgren, M.; Ezeizabarrena, M.J., & Garcia, I. (2006), "The Basque CDI: Applications in a bilingual society". In Ericsson, M. (ed.) Proceedings from the First European Network Meeting on the Communicative Development Inventories. Suecia: Gävle University Press, 83-92.

Barnes, J. & Garcia, I. (2013). Vocabulary growth and lexical diversity in monolingual and bilingual Basque infants and toddlers. International Journal of Bilingualism, 17 (3), 357-374.

Barreña, A. & Garcia, I. (2009). Lehenengo hitzak eta morfologia-markak haur euskaldunengan: elebakarrengan eta elebidunengan. Euskera, 54 (2-1), 603-638.

Barreña, A. & Garcia, I. (2009). Niños monolingües y bilingües adquiriendo el euskara como primera lengua: diferencias en el ritmo de adquisición. Mikroglottika. An International Journal of Minority Language Studies, 2, 121-142.

Barreña, A.; Ezeizabarrena, M.J. & García, I. (2008), "Entzundako hizkuntzaren eragina haur euskaldun txikien gramatika-garapenean". In X.Artiagoitia & J. Lakarra (eds.) 2008, Patxi Goenagaren omenez. Gramatika Jaietan, 93-113.

Barreña, A.; Ezeizabarrena, M.J. & García, I. (2008), "Influence of the linguistic environment on the development of the lexicon and grammar of Basque bilingual children". In C. Pérez-Vidal, M. Juan-Garau & A. Bel (eds.), A Portrait of the Young in the New Multilingual Spain.  Clevedon, UK: Multilingual Matters: 86-110.

Barreña, A.; Ezeizabarrena, M.J. & García, I. (2011), "La influencia del grado de exposición a una o más lenguas en la adquisición del euskera infantil: léxico y gramática". Infancia y aprendizaje 34 (4), 393-408.

Barreña, A.; García, I. & Ezeizabarrena, M.J. (2009), "Elebakarren eta elebidunen euskararen jabekuntzaren erritmoaren inguruan". Gogoa 9, (1): 63-92.

Barreña, A.; García, I.; Almgrem, M. y Arratibel, N. (2006). Lexikoaren eta gramatikaren garapenen arteko erlazioaz. Gogoa, VI-1, 55-76.

Barreña, A.; García, I.; Ezeizabarrena, M.J.; Almgren, M.; Arratibel,N; Olano, I.; Barnes, J.; Petuya, A.; Colina, A. (2008), MacArthur-Bates komunikazio garapena neurtzeko zerrenda euskarara egokitua. Erabiltzaileentzako gida eta eskuliburu teknikoa. Bilbao: Udako Euskal Unibertsitatea.

Barreña, A.; García, I.; Ezeizabarrena, M.J; Almgren M.; Arratibel, N.; Petuya, A. & A. Colina (2007), "Euskararen garapena lehen hizkuntza legez eta morfologiaren agerrera mailakatuaren inguruan". Uztaro 60, 63-83.

Berasategi, A., Larrañaga, N., Garcia, I. &  Azurmendi (En Prensa). Kulturarteko harremanak bigarren hezkuntzan: ikasle etorkin eta bertakoen akulturazio orientazioak. Tantak.

Ezeizabarrena, M.J. & Garcia, I. (en prensa), "Language delay and amount of exposure to the language: two (un)related phenomena in early Spanish-Basque bilingualism". In A. Auza (ed.) From typical language development to language disorders in Spanish-speaking children: Language processing and cognitive functions. Springer.

Ezeizabarrena, M.J.; Barnes, J.; García, I.; Barreña, A. & Almgren, M. (2013), "Using Parental Report Assessment for Bilingual Preschoolers:  the Basque experience". In V. C. Mueller Gathercole (ed.), Solutions for the Assessment of bilinguals. Clevedon: Multilingual Matters, 57-80. 

Ezeizabarrena, M.J.; Garcia, I.; Almgren, M. & Barreña, A. (en prensa), "Diferencias individuales en el desarrollo léxico de bilingües simultáneos tempranos euskera-castellano". En C. Rojas (ed.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. México.

Garcia, I., Larrañaga, N.,  Azurmendi M. J. & Berasategi, A. (En prensa). Actitudes hacia lenguas y culturas en contacto y grupos inmigrantes según la identidad etnolingüística de escolares vascos. Cultura y Educación.

García, I.; Arratibel, N., Barreña, A. & Ezeizabarrena, M.J. (2008) "Adaptación de los inventarios MacArthur-Bates al euskara: desarrollo comunicativo entre los 8 y los 30 meses. Infancia y Aprendizaje 31 (4), 411-424.

García, I.; Arratibel, N.; Barreña, A.; & Ezeizabarrena, M.J. (2010), "Generoaren eragina komunikazioren garapenean 8-30 hilabete bitarteko haur euskaldunetan". Uztaro 75, 69-86.

Garcia, I.; Barreña, A.; Almgrem, M.; Arratibel, N.; Barnes, J. & Ezeizabarrena, M. J. (2011). MacArthur-Bates Communicatives Devlopment Inventories tresnaren bertsio laburren egokitzapena euskarara: Komunikazio Garapena Neurtzeko Zerrendaren bertsio laburrak. Uztaro, 79, 49-73.

Garcia, I.; Barreña, A.; Ezeizabarrena, M. J.; Almgren, M.; Arratibel, N. & Barnes, J. (2014). Haur euskaldunen komunikazio garapena neurtzen 30-50 hilabete bitartean: MacArthur-Bates CDI-III tresnaren euskal bertsioa. Uztaro, 88, 33-72.

Garcia, M. & Garcia, I. (2014). Ikasleen ikasmolde neurtzeko galdetegia. Revised two-factor Study Process Questionnaire  lanabesaren egokitzapena euskarara. Uztaro, 90, 75-94.

Irastorza, J.; Garcia, I. & Arratibel, N. (2012). Nola eragin lan munduko langile euskaldunen euskararekiko jarrera eta portaeran: Pertsuasio estrategien bidea urratuz. Uztaro, 83, 29-43.

Irastorza, J.; Garcia, I., Irizar, A. & Arratibel, N. (2015). Pertsuasioa, administrazioan euskararekiko jarrera eta erabilera hobetzeko tresna. Uztaro, 93, 69-83.

Larrañaga, N. Garcia, I. Azurmendi M. J. & Bourhis. R. (2016). Identity and acculturation: Interethnic relations in the Basque Autonomous Community. Journal of Multilingual and Multicultural Development. 37 (2), 131-149.

Pérez-Pereira, M.;.Almgren, M; Resches, M.; Ezeizabarrena, M.J.; Díaz, M.C.; García, I. (2006), "Cross-linguistic comparisons between Basque and Galician". In Ericsson, M. (ed.) Proceedings from the First European Network Meeting on the Communicative Development Inventories. Suecia: Gävle University Press, 22-31..