Mª Tania Barberán Recalde

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saila
Letren Fakultatea
Unibertsitateko Ibilbidea, 5
01006 Vitoria-Gasteiz
email: mariatania.barberan@ehu.eus

orcid.org/0000-0003-1982-5208

 

Ingeles Filologiako Lizentziatura Hizkuntzalaritzako Ohore Aipamenarekin 2008. urtean lortu nuen, eta ondoren, Hizkuntzalaritza esparrura lotutako Ikasketa Aurreratuen Diploma  (IAD) 2010. urtean eskuratu nuen. Nire interes nagusia ama-hizkuntzen jabekuntza goiztiarra da, eta zehazki, gaztelaniazko eta euskarazko zenbatzaileen jabekuntza, 4-9 urte bitarteko haurren garapen semantiko-pragmatiko eta sintaktikoari dagokionean. Gaur egun, nire Doktorego-tesia amaitzear nago Euskal Herriko Unibertsitatean eta nire epe ertain/luzerako helburu zientifiko-teknikoa ama-hizkuntzen jabekuntza eta garapena, bigarren hizkuntzen jabekuntza eta haien arteko kontaktua ikertzen jarraitzea da.


IKER-ILDOAK

Ama-hizkuntzen jabekuntza, elebitasuna, semantika, pragmatika, sintaxia

ARGITALPENAK

Barberán Recalde, María Tania. (2017). The Interpretation of Negated Quantifiers in Spanish. EPiC Series in Language and Linguistics. Professional and AcademicDiscourse: an Interdisciplinary Perspective. Vol. 2, 181-190.

García del Real, I.; Barberán, T. & Ezeizabarrena, M.J. (2017). Diferencias individuales en la interpretación pragmática de la cuantificación (algunos, la mayoría) y del aspecto (imperfectivo) en el español ibérico infantil. En C. Rojas (ed.) Diferencias individuales en la adquisición del lenguaje. México.

Katsos, N. et al. (2016). Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers. Proceedings of the National Academy of Sciences. Barbara H. Partee (Ed.). University of Massachusetts at Amherst, Amherst, MA. 113 (33), 9244-9249. ISBN-ISSN: 0027-8424 / 1091-6490.

Barberán, T.; García del Real, I. & Ezeizabarrena, M.J. (2014). Diferencias individuales en la interpretación temprana de la cuantificación y del aspecto en el español ibérico. En Demerval da Hora, Juliene Lopes R. Pedrosa, Rubens M. Lucena (org.), ALFAL 50 anos: Contribuições para os estudos linguísticos e filológicos João Pessoa - Paraíba, Brasil. Libro digital producido por Ideia, 238-264. ISBN 978-85-463-0003-7.

Katsos, N. et al. (2012). (49/44) The acquisition of quantification across languages: Some predictions. En Proceedings of the 26th Boston University Conference on Language Development. Alia K. Biller, Esther Y. Chung, and Amelia Kimball (Eds). Cascadilla Press, Somerville, MA, 258-268.
  
Barberán Recalde, María Tania. (2012). La adquisición temprana de cuantificadores en español.  Actas del XVI Congreso Internacional de La Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina. Alcalá de Henares, 6-9 de junio de 2011.  A. M. Cestero, I. Molina y  F. Paredes (Eds.), 2787-2796.

Barberán Recalde, María Tania. (2011). Early Acquisition of Quantifiers in Basque. Interlingüística XXI. P. Álvarez et al. (Eds.). Actas del XVI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. 9-11 de marzo de 2011, Salamanca. Volumen I, LusoEspañola de Ediciones, S-L, 109-123.

PROIEKTUAK

 • Erreferentzia: IT-983-16

- Izenburua: "Hizkuntzaren irakaskuntza, jabekuntza eta erabilerak. Euskara, erderak, elebitasuna eta eleaniztasuna (HIJE-2)"
- Erakundea: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
- Ikertzaile Nagusia: María José Ezeizabarrena Segurola
- Afiliazioa: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
- Iraupena: 72 hilabete
- Hasiera-data: 2016/01/01
- Bukaera-data: 2021/12/31
- Tipo de Participación: Ikertzailea

 • Erreferentzia: FFI2012-37884-C03-02

- Izenburua: "Aproximación al estudio de la competencia léxica gramatical de los bilingües: Metodologías experimentales y no experimentales"
- Erakundea: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
- Deialdia: MICINN 12/171
- Ikertzaile Nagusia: María José Ezeizabarrena Segurola
- Afiliazioa: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
- Iraupena: 36 hilabete
- Hasiera-data: 2013/02/01
- Bukaera-data: 2016/06/30
- Parte-hartze mota: Ikertzailea

 • Erreferentzia: IT-676-13

- Izenburua: "Hizkuntzaren jabekuntza, irakaskuntza eta erabilerak. Euskara, elebitasuna eta     eleaniztasuna"
- Erakundea: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
- Ikertzaile Nagusia: Itziar Idiazabal
- Afiliazioa: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
- Iraupena: 36 hilabete
- Hasiera-data: 2013/01/01
- Bukaera-data: 2015/12/31
- Parte-hartze mota: Ikertzailea

LAN-ESPERIENTZIA

 • Lanpostua: Irakaslea

- Erakundea: Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea, Vitoria-Gasteiz)
- Saila: Ingelesa, Alemana eta Intzulpengintza eta Interpretazioa
- Ardura: 50% Lanaldia

 • Lanpostua: Personal Investigador Contratado (PIC)

- Kodea: PIC 160/17
- Deialdia: 2017/06/06
- Erakundea: Universidad del País Vasco (Facultad de Letras, Vitoria-Gasteiz)
- Saila: Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak
- Ardura: 50% Lanaldia
- Eginkizuna: Ikertzailea (Ez Doktorea)
- Iraupena: 2017/07/01 – 2017/12/31

 • Lanpostua: Irakaslea

Erakundea: Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea, Vitoria-Gasteiz)
- Saila: Ingelesa, Alemana eta Intzulpengintza eta Interpretazioa
- Ardura: 100% Lanaldia
- Duración: 26/10/2016 – 28/06/2017

 • Lanpostua: Personal Investigador Contratado (PIC)

- Kodea: PIC 184/15
- Deialdia: 2015/07/01
- Erakundea: Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea, Vitoria-Gasteiz)
- Saila: Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak
- Ardura: 50% Lanaldia
- Eginkizuna: Ikertzailea (Ez Doktorea)
- Iraupena: 2015/09/15 – 2015/12/15

 • Lanpostua: Personal Investigador Contratado (PIC)

- Kodea: PIC 77-14
- Deialdia: 2014/04/04
- Erakundea: Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea, Vitoria-Gasteiz)
- Saila: Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak
- Ardura: 50% Lanaldia
- Eginkizuna: Ikertzailea (Ez Doktorea)
- Iraupena: 2014/05/06 – 2014/06/30 eta 2014/10/01 –2014/11/05

 • Lanpostua: Ikertzailea praktiketan

- Nafarroako Gobernuko Doktoradutza Aurreko Bekaren Bigarren Fasea
- Erakundea: Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea, Vitoria-Gasteiz)
- Saila: Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak
- Iraupena: 2011/09/01 –  2013/08/31
- Ardura: 100% Lanaldia

BEKAK

 • "Ayudas Predoctorales para la Elaboración de la Tesis Doctoral y Obtención del Grado de Doctor"

- Deialdia: 2008/2009
- Erakundea: Nafarroako Gobernua (Hezkuntza Saila)

GAUR EGUNGO LANAK

 • Doktorego-tesia: "La adquisición de la cuantificación en euskara y castellano"

- Erakundea: Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea, Vitoria-Gasteiz)
- Dokotorego-tesia bukatzeko aurreikuspena: 2017

HITZALDIAK ETA POSTER AURKEZPENAK NAZIO/NAZIOARTEKO KONGRESUETAN

Barberán, T. (2017). La interpretación de los cuantificadores batzuk y algunos ‘some' por parte de niños monolingües (español/euskera) y bilingües (euskera-español). Presentación oral en el XVIII Congreso Internacional de la ALFAL, Bogotá (Colombia), 24-28 de julio de 2017.

Barberán, T., Ezeizabarrena, M. J. & Etxeberria, Urtzi (2017). Basque-Spanish bilinguals' interpretation of the weak quantifiers batzuk and algunos ‘some'. Presentación oral en el Congreso: 11th International Symposium on Bilingualism (ISB11), Limerick (Ireland), 11-15 de junio de 2017.

Barberán, T. (2016). Similarities in monolinguals' and bilinguals' interpretation of two weak Spanish quantifiers: algunos ‘some' and la mayoría ‘most'. Presentación oral en el Congreso: The Romance Turn 8 (RT8), Bellaterra, 29-30 de septiembre de 2016.

Barberán, T. (2016). The Isomorphism Issue with Negated Quantifiers in Basque and Spanish. Presentación oral en el Congreso: VIIIth International Conference of Language Acquisition (AEAL 2016), Palma de Mallorca, 7-9 de septiembre de 2016.

Barberán, T. & Ezeizabarrena M. J. (2016). The interpretation of Spanish quantifiers by monolingual and bilingual children. Póster presentado en el Congreso: Laslab workshop on crosslinguistic influence: working with crosslinguistic effects in the classroom (LASLAB 2016), Vitoria-Gasteiz, 27 de abril de 2016.

Barberán, T. & Ezeizabarrena M. J. (2016). The Interpretation of Negated Quantifiers in Spanish. Presentación oral en el 34 Congreso Internacional de AESLA (AESLA 2016), Alicante, 14-16 de abril de 2016.

Barberán, T. & Ezeizabarrena M. J. (2016). The Interpretation of Negated Quantifiers in Spanish and Basque. Póster presentado en el Congreso: International Symposium on Bilingual Processing in Adults and Children (ISBPAC), Kaiserslautern (Deutschland), 14-15 de abril de 2016.

Barberán, T. (2016). Gradual Acquisition of the Semantic and Pragmatic Properties of Quantifiers. Póster presentado en el Congreso: Donostia Young Researchers Symposium on Multilingualism (DISM2016), Donostia, 3-4 de marzo de 2016.

Barberán, T. (2016). Interpretación de adultos y niños sobre los cuantificadores de negación en español. Póster presentado en el Congreso: XVII Encuentro de Adquisición del Lenguaje. México, 3-4 de marzo de 2016.

García del Real, I., Barberán, T. & Ezeizabarrena, M.J. (2014). Diferencias individuales en la interpretación pragmática del aspecto (imperfecto) y de la cuantificación (algunos, la mayoría) en el español ibérico infantil. Póster en el Congreso: Diferencias Individuales en la Adquisición del Lenguaje (DIAL), Universidad Nacional Autónoma de México (México, D.F.), 9-10 de Octubre de 2014.

Barberán, T. (2014). Early Interpretation of Negated Quantifiers. Póster presentado en el Congreso: The Romance Turn VI, Palma de Mallorca, 18-20 de Septiembre de 2014.

Barberán, T.; García del Real, I. & Ezeizabarrena, M.J. (2014). Diferencias individuales en la interpretación temprana de la cuantificación y del aspecto en el español ibérico. Presentación Oral en el XVII Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 14-19 de Julio de 2014.

Barberán, T. & M.J.Ezeizabarrena (2014). Pragmatics and syntax in the early interpretation of quantifiers. Póster presentado en el Congreso: 13th International Congress for the Study of Child Language, University of Amsterdam, 14-18 de Julio de 2014.

Barberán, T. (2014). Negated Quantifiers: Pragmatic and Syntactic Knowledge. Presentación Oral en el Congreso: Quantifier Scope: Syntactic, Semantic, and Experimental Approaches, IKER (Baiona), 12-13 de Junio de 2014.

García del Real, I. & T. Barberán. (2013) Do 5-year-olds Derive Scalar Implicatures in Quantification and Aspect?. Presentación Oral en el VII International Conference of AEAL, Bilbao, 4-6 de Septiembre de 2013.

Barberán, T. & I. Garcia del Real. (2013) Quantification and Aspect: Failing to Derive Scalar Implicatures at 5. Póster presentado en el Congreso: Child Language Seminar 2013. University of Manchester, 24-25 de Junio de 2013.

Barberán Recalde, María Tania. (2011). La adquisición temprana de cuantificadores en español. Presentación Oral en el XVI Congreso Internacional de La Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina. Alcalá de Henares, 6-9 de junio de 2011.

Barberán Recalde, María Tania. (2011). Early Acquisition of Quantifiers in Basque. Presentación Oral en el XVI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. 9-11 de marzo de 2011, Salamanca.

KONGRESUEN ANTOLAKETA

 • Antolaketa-batzordeko kidea ondorengo kongresuan: VII International Conference of AEAL, Bilbo, 2013/09/4-6.2013.

HIZKUNTZAK

 • ALEMANA

       - Maila: C1 (Europako Erreferentzia Marko Bateratuta)
       - Deskribapena: Goi-maila
       - Erakundea: Hizkuntza Eskola Ofiziala (Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco)
       - Urtea: 2015

 • INGELESA

       - Maila: C2 (Europako Erreferentzia Marko Bateratuta)
       - Titulua: Certificate of Proficiency in English (CPE)
       - Erakundea: University of Cambridge
       - Urtea: 2010

 • EUSKARA

       - Maila: C1 (Europako Erreferentzia Marko Bateratuta)
       - Titulua: Euskararen Gaitasun Agiria (EGA)
       - Erakundea: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
       - Urtea: 2004

BESTELAKO MEREZIMENDUAK

 • "SigGram Meeting"

- Sare Tematikoa
- Lekua: Mikaela Portilla Ikergunea (Vitoria-Gasteiz)
- Datak: 2017/10/05-06

 • Kurtsoa: "Haur elebidunen (euskara-gaztelania/frantsesa) eta eleaniztunen hizkuntzaren garapen atipikoaren inguruko lan ildoak"

- Uda ikastaroa UPNA (12 ordu).
- Lekua: Bera Bidasoa (Nafarroa)
- Datak: 2017/09/29-30

 • "Taller de Visibilización de la Producción Científica en Humanidades"

- Formakuntza ikastaroa (4 1/2 ordu).
- Lekua: Arabako Kanpuseko Liburutegia (Vitoria-Gasteiz)
- Data: 2017/05/19

 • "TEL (TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE): Presentación de casos prácticos e  intervención para niños y adolescentes"

- Formakuntza Ikastaroa (6 horas).
- Hizlaria: Mª José Buj Pereda.
- Lekua: Centro Cívico Arriaga (Vitoria-Gasteiz)
- Data: 2016/10/29

 • "How to do research: Methods and statistics in second language acquisition"

- Formakuntza Ikastaroa (20 ordu): estadistika eta SPSS.
- Irakaslea: Dr. Cristóbal Lozano.
- Lekua: Letren Fakultatea (Vitoria-Gasteiz).
- Datak: 2016/07/04-08

 • "Curso Estadística SPSS"

- Formakuntza Ikastaroa (20 ordu).
- Irakaslea: Paola Bully Garay.
- Lekua: Arabako Kanpuseko Liburutegia (Vitoria-Gasteiz)
- Datak: 2014ko Azaroaren 15, 17, 22 eta 24