Adierazleak

Ekoizpen zientifikoaren adierazleak

  2016-2021 2010-2015
Argitalpenak guztira 135 115
Liburuak 6 10
Liburu atalak 31 18
Iruzkinak 2 6
Aldizkari indexatuetako artikuluak 72 68
Q1 artikuluak 15  
Bestelako aldizkarietan artikuluak 4  
Argitalpen elektronikoak 3 13
Beste argitalpenak 17