Mugikortasun programak: Administrazio eta zerbitzuetako langileak

OHAR GARRANTZITSUA:
Errektoreordetzak diruz lagundu eta gestionatzen dituen mugikortasun deialdietan eta ekintzetan bidaiak zuzenean kontratatzen baditu onuradunak, EZ DA BEHARREZKOA unibertsitatearekin hitzartutako hiru bidaia agentziatan aurrekontua eskatzea, nahiz eta hori izan jarraibidea errektoreordetzak gastu zehatzen kontura kontratazio zuzena egiten duenean. Horrela, bada, mugikortasun programa baterako banakako diru laguntza eskuratzen dutenek, eta ordainketa gastuen itzulketa legez egiten denean, nahi duten bidaia agentzia erabili ahal izango dute.

Gogoan izan: nahitaezkoa da, guztientzat, bidaiako laguntza asegurua kontratatzea deialdi edo ekintza bakoitzean zehaztutako baldintzetan.

  1. Erabakia, 2020ko urtarrilaren 10koa, Koordinazioaren eta Nazioarteko Harremanen arloko Errektoreordearena, “Staff Weeks” antolatzeko eta UPV/EHUko irakasle-ikertzaileen (IRI) eta Nazioarteko Harremanen arloko administrazio eta zerbitzuetako langileen (AZP) mugikortasunerako diru laguntzen 2020ko deialdiaren oinarriak onartzekoa
  2. Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren mugikortasun ERASMUS programa
  3. STELLA programa
  4. Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren mugikortasun ERASMUS+ programa  (Erasmus+ programaren kide diren herrialdeetara) 
  5. Koordinazioaren eta Nazioarteko Harremanen arloko Errektoreordetzak deitutako diru-laguntzak ERACON 2020en parte hartzeko
  6. Erabakia, 2020ko matxoaren 10ekoa, Koordinazioaren eta Nazioarteko Harremanen arloko Errektoreordearena, “Staff Weeks” antolatzeko eta UPV/EHUko irakasle-ikertzaileen (IRI) eta nazioarteko harremanen arloko administrazio eta zerbitzuetako langileen (AZP) mugikortasunerako dirulaguntzen 2020ko bigarren deialdiaren oinarriak onartzekoa.