Course on Intercultural Competences

Beste herrialde batean ikasterakoan, beste gizarte testuinguru batean kokatzen gara, norberarenetik oso bestelakoan, eta horrek eragina dauka gure izakeran eta gure jarreran, emozioen orekan, gizartean bizitzeko eran, eta hori guztia besteekin ditugun harremanetan islatzen da.

Horregatik, gure ustez, ezinbestekoa da kultura desberdin batean murgilduko den ikasleak kulturarteko gaitasunari buruzko prestakuntza hartzea, estrategiak gara ditzan lengoaia, paradigma eta kulturaren aldetik hain desberdinak izan daitezkeen egoerak ulertu eta bereganatzeko.

Zertan izan daiteke lagungarri ikastaro hau egitea?

Ikastaro trinkoa da, 30 ordukoa, eta komunikazioaren, kulturaren eta prestakuntzaren arloko gaitasunak landuko dira ikasleak beste herrialde horretan biziko duen esperientziaz probetxua atera dezan, bai arlo pertsonalean, bai ikasketen arloan.

Kulturarteko eta komunikazio gaitasun horiek hobetzeak hizkuntza trebetasuna garatzea ekarriko du, baina horrez gain, beste pentsamoldeetako jendea hobeto ulertzeko eta aniztasunean ikasteko, lan egiteko eta harremanak lantzeko lagungarri ere izango da.

Gaitasun horiek lantzea garrantzitsua da beste herrialde batean egonaldia egiteko, baina horrez gain, garrantzitsua izango da lan munduan sartzeko, mota honetako prestakuntza gero eta gehiago hartzen baitute kontuan ikuspegi globala duten enpresek.

Ikastaro hau egiteak “Nazioarteko sakontze aipamena” lortzeko lehenengo baldintza betetzeko aukera ematen du.

Zer ikasiko dugu?

Ikastaroak 6 saio ditu eta guztien ardatza izango dira pertsonen arteko harremanak gizartea eta kultura, eta taldeen arteko hartu-emanak ere landuko dira. Norbere burua eta beste batzuek ezagutzea, emozioak gobernatzea, estereotipoak eta aurreiritziak eta besteekiko usteak eratzen ditugunean gugan eragiten duten mekanismoak antzematea... horiek izango dira landuko ditugun gaietako batzuk.

Bestalde, bete betean bizi ahal izateko beste herrialde bateko kultura, nahitaezkoa da kulturen arteko prozesuek duten garrantzia ulertzea. Gure eguneroko bizitzan eragina daukaten gauzak antzematea lagungarri izango dugu esperientzia hobeto geureganatzeko, eta eragina daukaten gauza horietako batzuk dira musika, literatura, zinema, komunikabideak, telebista, gizarte sareak, moda, gastronomia... horien bidez hobeto ulertuko dugu beste herrialde hori.

Ezin dugu ahaztu ere zein garrantzitsuak diren kulturen arteko komunikazioak dituen ezaugarriak eta komunikazio hori eraginkorra izateko estrategiak, bai interakzio sozialaren bidez, bai hizkuntzaren bidez. Horrela hobeto egingo ditugu geure trebeziak, eta beste kultura batean ikastean bizi izango ditugun egoeretan gure komunikazioa eraginkorragoa izango da.

Hori guztia lortzeko, bada, ikastaro hauen dinamika ahozkoan oinarrituko da eta aktiboa izango da, guztion parte hartzera bideratua.

Nori zuzenduta dago?

UPV/EHUko graduko eta masterreko ikasleei zuzendua dago, beste herrialde batera joango direnak ikastera edo praktikak egitera UPV/EHUk trukerako izango dituen hitzarmen edo programen bidez.

Plaza librerik egonez gero, egonaldietarako oraindik onartua ez dagoen edo inoiz egonaldirik egin ez duen ikaslerik ere onartuko da.

Ikastaroa egiteko nahitaezkoa da ingeleseko B2 ziurtagiria izatea, ikastaroa hizkuntza horretan emango baita oso osorik.

 

Non, noiz eta zein ordutegitan emango da ikastaroa

Laster argitaratuko da informazio gehiago.

Izena ematea eta matrikula

Laster argitaratuko da informazio gehiago.

Akreditazioa

Bertaratzea nahitaezkoa da, eta huts egiteek, edozein izanda ere arrazoia, ezin izango dute gainditu ikastaroko orduen % 15.

Ziurtagiria lortzeko bertaratze irizpidea bete beharko da.

Ikastaro hau egiteak “Nazioarteko sakontze aipamena” lortzeko lehenengo baldintza betetzeko aukera ematen du.

Aldi berean, ikastaroa eginda gehienez ere 1 ECTS lortu ahal izango dira UPV/EHUko graduko ikasketetan (informazio zabalagoa kredituen aitorpenari buruz: web gunean).

Ikastaro honetako ziurtagiria lortzeko joan ikastaro osagarrien web gunera; bertan dituzu jarraibideak.

Informazio gehigarria lortu nahi baduzu, jarri harremanetan gurekin. Harremanetarako kontaktua: