ERACON 2020 deialdian parte hartzeko laguntzak UPV/EHUren ikastegietako nazioarteko harremanen arloari lotutako irakasle-ikertzaileen (IRI) eta administrazio eta zerbitzuetako pertsonaleko (AZP) kideen artean banatzeko