RESOLUCIÓN de la II convocatoria 50 ARTE EDERRAK / 50 URTE EDERRAK II. deialdiaren EBAZPENA

Bigarren deialdian hurrengo proposamenak aukeratu dira / Se han seleccionado las propuestas en la segunda convocatoria:

 

-“50 GESTOS”. Javier Pérez-Curiel.  (Abril – Mayo 2021ko Apirila – Maiatza)

 

-“KARRATUS”. Colectivo La Basquita.  (Mayo – Junio 2021ko Maiatza – Ekaina)

 

Eskerrik asko parte hartzeagatik!

Gracias por participar!

AE ERAKUSKETA ARETOA Deialdia / Convocatoria SALA DE EXPOSICIONES BBAA

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

Por el siguiente orden:

-Al profesorado para exposiciones de material docente y/o trabajos en grupo.

-Al alumnado, con preferencia de cuestiones vinculadas a la docencia.

-Excepcionalmente se podrá dar cabida a actividades o resultados derivados del intercambio docente o de investigación de/con agentes externos -con los que tengamos convenios de colaboración establecidos y vigentes-.

-Excepcionalmente la comisión podrá valorar, en función del interés de la propuesta-, la posibilidad de solicitar exposiciones individuales siempre que no superen 1/4 de las exposiciones programadas para el curso.

 

¿COMÓ PRESENTAR UNA PROPUESTA PARA LA SALA?

Se abren dos convocatorias al año para la presentación de propuestas:

En primavera, hasta el 30 de abril.

En otoño, hasta el 30 de septiembre.

Para solicitar la sala, es necesario enviar a ecultural.bellasartes@ehu.eus un documento pdf con la siguiente información:

-Nombre de la responsable de la exposición y de las personas participantes.

-Información relevante sobre el proyecto; título, características de la exposición, imágenes de las piezas…

-Cualquier otra información que ayude a entender la propuesta.

CONVOCATORIA COMPLETA

NORMATIVA SALA EXPOSICIONES


NORI ZUZENDUTA?

Hurrenkera hau kontuan hartuta:

-Irakasleei, irakaskuntzako materiala edota taldean egindako lanak erakusteko.

-Ikasleei, irakaskuntzarekin lotutako gaiak lehenetsita.

-Salbuespen gisa, kanpoko agenteekin edo agenteen arteko irakaskuntza edo ikerketa trukearen

ondoriozko jarduerak edo emaitzak sar daitezke–baldin eta indarreko lankidetza hitzarmenak

baditugu–.

-Salbuespen gisa, batzordeak erakusketa indibidualak eskatzeko aukera baloratu ahal izango du,

proposamenaren interesaren arabera, betiere ikasturterako programatutako erakusketen 1/4

gainditzen ez badute.

 

NOLA AURKEZTU PROPOSAMEN BAT ARETORAKO?

Urtean bi deialdi izango dira proposamenak aurkezteko:

Udaberrian, apirilaren 30 arte.

Udazkenean, irailaren 30 arte.

Aretoa eskatzeko, informazio hau biltzen duen pdf dokumentua bidali behar da helbide honetara: ecultural.bellasartes@ehu.eus

-Erakusketa arduradunaren eta parte hartzaileen izen-abizenak.

-Proiektuari buruzko informazio garrantzitsua; izenburua, erakusketaren ezaugarriak, piezen

irudiak…

-Proposamena ulertzen laguntzen duen beste edozein informazio.

DEIALDIA

ERAKUSKETA ARETOKO ARAUDIA

 

Festival del audiovisual / Ikusentzunezko Jaialdia

Ikusentzunezko_JaiaIdia_AE_2021_CarteI (1)

“Sorkuntza Artistikoaren eta Profesionalizazioaren Prozesuak eta Metodologiak” ikasgaiaren esparruan, ikasle talde batek antolatuta.

FestivaI_deI AudiovisuaI_BBAA_2021_CarteI (1)

Organizado por un grupo en el marco de la asignatura de “Procesos y Metodologías de Creación Artística y Profesionalización”

CONFERENCIA Cultura fósil: arte, estética y política entre el origen de la modernidad industrial y la crisis socioecológica. HITZALDIA

La relación entre los combustibles fósiles, la modernidad industrial, el régimen de producción del trabajo asalariado y la emergencia de nuevos sujetos políticos desde finales del siglo XVIII ha sido estudiada desde diversas perspectivas historiográficas. Esta conferencia se centrará en el papel que la cultura, la estética y el arte han jugado en la evolución de la modernidad industrial, planteando una serie de argumentos críticos en torno a la relación entre combustibles fósiles y subjetividad, que permitan encarar desde nuevos ángulos la crisis socioecológica en curso.

MARTXOAK  11 MARZO   osteguna, 11:00etan / jueves, 11 a.m.

-Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Bellas Artes/ Grudu aretoan, Arte Ederren Fakultatea

-Link a la sala virtual : https://eu.bbcollab.com/guest/98535f08834044f49958b496dd988803

*Jaime Vindel es Doctor europeo en Historia del Arte y máster en Filosofía y Ciencias Sociales, es investigador del Programa Ramón y Cajal del Instituto de Historia del CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde desarrolla un estudio sobre la relación entre las metáforas de la energía y la entropía y los imaginarios culturales de la modernidad fósil. También es miembro de la dirección del PEI (Programa de Estudios Independientes) del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona(MACBA).

https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/actividades/estetica-fosil-conversacion-jaime-vindel-cesar-rendueles

 

Conferencia / Hitzaldia: La creación colectiva del pensamiento ecofeminista. Yayo Herrero.

MARTXOAK  2  MARZO,   Asteartea, 16:00-tan / martes, 4 a 8  p.m.

Tokia /Lugar : Sesión presencial en el Auditorium de la  Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, GKZ (aforo: plazas 45 eserleku )

Sala virtual: https://eu.bbcollab.com/guest/a160be30d06e44a59a1dbc48fc23d702

Organiza ARTEKOM: Artea eta komunikazioa trantsizio energetiko ekologikorako. Arte Ederren eta Komunikazioko Gizarte Zientzien Fakultatea / Arte y comunicación para la transición energética ecológica. Facultad de Bellas Artes y Facultad de ciencias Sociales de la Comunicación, UPV/EHU

Válido para AGIRI KULTURALA baliodun jarduera

4 ordu teorikoak / 4 horas teóricas

JORNADAS DE PROFESIONALIZACIÓN / PROFESIONALIZAZIO JARDUNALDIAK

JORNADAS PROFESIONALIZACIÓN

AEko Erakusketa Aretoaren komisioaren parte izateko deialdiaren EBAZPENA / RESOLUCIÓN de la convocatoria para formar parte de la comisión de la Sala de Exposiciones de BBAA

Ikasle aukeratuen zerrenda / Lista de alumnado seleccionado

-Paula Fuentes. 

-Gaëlle Rocher.

-Lara Kaminsky.

-Hegoa Mas Gorrotxategi.

Aukeratuekin kontaktuan jarriko gara.

Nos pondremos en contacto con las personas seleccionadas.

 

Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi!

Gracias a todas las participantes!

 

RESOLUCIÓN de la Convocatoria de Proyectos Artísticos LARRABETZU OROIMENA Proiektu Artistikoen Deialdiaren EBAZPENA

Epaimahia bilduta / Reunido el jurado:

-Iñigo Gaztelu, Larrabetzuko Alkatea / Alcalde de Larrabetzu.

-Igor Elordui, Larrabetzuko Udalaren EH Bildu-ko zinegotzia / concejal de EH Bildu del Ayuntamiento de Larrabetzu.

-Miguel Ángel, Larrabetzuko Udalaren EAJ-ko zinegotzia / concejal de PNV del Ayuntamiento de Larrabetzu. 

-Arantza Lauzirika Morea, Arte Ederren Fakultateko dekanoa / decana de la Facultad de Bellas Artes.

-Edurne González Ibáñez, Unibertsitate Hedapenerako dekanordea / vicedecana de Extensión Universitaria.

 

Hurrengo hautagaiak aukeratu dira / Ha seleccionado las siguientes candidaturas:

-Ane Seijas / Julen Sainz de Rozas /Ane Lopes

-Eriz Moreno / Amaia Molinet

-Liben Svaart.

Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi! / ¡Gracias a todas las personas participantes!

 

Miguel Alejos-en erakusketa "Espacio de aproximación" exposición de Miguel Alejos. MH+AE 2021

La muestra podrá visitarse del 5 de febrero al 7 de marzo.

La Sala Jovellanos del Centro Cultural Montehermoso acoge la exposición ‘Espacio de aproximación’, de Miguel Alejos, del 5 de febrero al 7 de marzo. Se trata del primero de los proyectos de la convocatoria promovida por el centro en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco.

Bajo el lema ‘Montehermoso+UPV/EHU’, este programa ofrece al alumnado de segundo ciclo, postgrado y doctorado, la posibilidad de desarrollar sus proyectos artísticos, bajo la tutela de un comisario, y de presentarlos de manera individual en Montehermoso.

CATÁLOGO


Otsailaren 5etik martxoaren 7ra arte egongo da ikusgai

Otsailaren 5etik martxoaren 7ra arte ikusi ahalko da Miguel Alejosen ‘Espacio de aproximación’ (Hurbilketa-espazioa) erakusketa Montehermoso kulturuneko Jovellanos aretoan. Zentroak Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatearekin batera sustatzen duen deialdian hautatutako proiektuen arteko lehena da.

‘Montehermoso+UPV/EHU’ lemaren pean, programak komisario baten laguntzarekin proiektu artistikoak garatzeko aukera eskaintzen die bigarren zikloko, gradu-ondoko eta doktoretzako ikasleei, ondoren Montehermoson bakarka aurkezteko.

KATALOGOA

Deialdia: Etorkizun parte-hartzaileak ESPEKULAZIO TALDEA / Convocatoria: Futuros participativos GRUPO DE ESPECULACIÓN

ETORKIZUN PARTEHARTZAILEAK | ESPEKULAZIO TALDEAn parte hartzeko deialdia

Une honetan, inoiz baino gehiago, etorkizunaren inguruko kontakizun berriak behar ditugu, eta hauek elkarrekin pentsatzea ere. Praktika artistikoek komunitate desberdinetako arazoen inguruko erantzun eta iruditegi berriak ikertzen laguntzen digute. Horregatik, artearen egiteko moduak, gizartearen erronken aliatu gisa kokatuko dituen prozesu bat aktibatu nahi dugu, parte hartzetik eta kolektibitatetik abiatuta, orainaren beste forma batzuk aztertzen lagunduko diguten etorkizuneko irudi eta agertokiei buruz eztabaidatzeko tokiak antolatzeko.

ESPEKULAZIO TALDEA

BBAA fakultatean, Espekulazio Talde bat osatzeko deialdi bat jarri da abian; pentsamendu, eztabaida eta ekintza-talde iragankor bat espekulazio-prozesu kolektibo bat garatzeko, non artearen hizkuntzetatik lan egingo dugun, 3 tailerreko programa baten bidez artista gonbidatuekin batera.

Talde hau gradu eta masterreko ikasleei eta Arte Ederretako Fakultateko irakasleei IREKITA dago.

Talde honetan etorkizunen kontakizun, irudi eta agertoki berriak formulatuko ditugu, eta, azkenik, bizitzeko espazio ireki bat eraikiko dugu, kezkatzen gaituzten arazoen inguruko eztabaidak sortzeko eta aktibatzeko.

PROGRAMA

  • 2045 – Beltxarga beltzak eta elefanteak egongelan – Tipi | Martxoak 11. Iraupena: 4 ordu

Etorkizunen hainbat agertoki irudikatuko ditugu, Etorkizuneko Ikasketak eta Postnormaltasunaren ikuspegitik. Elkarrekin etorkizunen irudiak sortuko ditugu, gizartearen eta bizitzaren hainbat alderdiri erreparatuta.

  • Kontakizunak, ikuspegiak, fikzioak – Arrate Hidalgo | Martxoak 18. Iraupena: 4 ordu

Fikziozko kontakizunak sortuko ditugu, lehen saioan garatutako etorkizunen iruditeriak gauzatu eta jakinarazteko. Tailer honetan testuak, komunikazio-piezak eta bideoak sortuko ditugu Arrate Hidalgo idazle eta editore independentearekin batera.

  • Zizare zuloa – Clara Moreno | Apirilak 15. Iraupena: 4 ordu

Aurreko saioan garatutako etorkizunen iruditeriak gauzatuko dituen eszenografia edo instalazioa pentsatu eta sortuko dugu. Espazio bisitagarri bat eraikiko dugu, beste pertsona batzuek bizi ahal izango dutena eta harekin elkarreragin ahal izango dena. Clara Moreno artistarekin habitat bat eraikiko dugu, etorkizun bizigarri bat izango da hau.

ZERTARAKO

Espekulazio Taldearekin izandako prozesutik eratorritako etorkizun imajinatua irudikatzeko agertoki bat eraikiko dugu, esan bezala, bizigarria eta elkarreragilea. Agertoki hau espazio ireki bat izango da, eztabaida aktibatzeko espazioa; fikzio kolektiboari funtsezko eginkizuna emango dion esperientzia bat sortzeko espazioa izango da, aukera eta eraldaketarako tresna gisa. Espazio irekian izandako esperientzia osatzeko, etorkizuneko irudimenen bizipenen inguruko azken tailer parte-hartzaile bat egingo da. Honetan, azaleratutako problematikak oinarritzat hartuta, ekintza-ildoak eta proposamenak egiteari ekingo diogu.

IZENA EMATEKO PROZESUA

Izena emateko epea: otsailaren 19ra arte

Formulario hau bete behar da: https://labur.eus/grupoespeculacion

Informazio gehiago nahi baduzu, idatz ezazu helbide honetara: kaixo@tipigara.co

TIPIK BULTZATUTAKO PROPOSAMENA

Diziplina anitzeko kooperatiba bat gara, ideia, metodologia eta egiteko modu berriak erabiliz modu parte-hartzailean lan egiten duena. Tipin eraldaketarako proiektuak garatzen ditugu. Gure lana, beren etorkizuna taxutzeko gai izango diren komunitate autonomoagoak sortzeko baliagarria izatea nahi dugu.

Deialdi hau TOPIAK ikerketa-proiektuaren parte da. Topiak, bitartekaritza-prozesuetan ikuspegi espekulatiboak aztertzeko eta esperimentatzeko motibaziotik sortzen da, bai eta praktika artistikoen, Etorkizuneko Ikasketen eta Diseinu Espekulatibo eta Kritikoaren arteko elkargunetik sortzen diren perspektiba eta taktiketatik ere.

FUTUROS PARTICIPATIVOS | Convocatoria para participar en un GRUPO DE ESPECULACIÓN

En este momento, más que nunca, necesitamos nuevos relatos de futuros, pensar juntas otros posibles. Las prácticas artísticas nos ayudan a investigar nuevas respuestas e imaginarios en torno a problemáticas de distintas comunidades. Por eso, queremos activar un proceso que sitúe las maneras del arte como aliadas de los retos sociales desde la participación y el hacer colectivo, con el fin de articular lugares para debatir sobre distintas imágenes y escenarios de futuros que nos ayuden a explorar otras formas de presente.

GRUPO DE ESPECULACIÓN

Se pone en marcha una convocatoria para conformar un Grupo de Especulación en la facultad de BBAA; un colectivo efímero de pensamiento, debate y acción con el que desarrollar un proceso colectivo de especulación donde trabajaremos desde los lenguajes del arte, a través de  un programa de 3 TALLERES junto con artistas invitadas.

Está ABIERTO a alumnos/as de grado y máster y a profesores/as de la  Facultad de Bellas Artes.

Formularemos nuevos relatos, imágenes y escenarios de futuros para finalmente, construir un espacio abierto que habitar, desde el que generar y activar debates en torno a las problemáticas que nos preocupan.

PROGRAMA

  • 2045: cisnes negros y elefantes en la sala – Tipi | 11 de marzo. Duración 4h

Imaginaremos distintos escenarios de futuros desde el enfoque de los Estudios de Futuros y la Postnormalidad. Juntas crearemos imágenes de futuros atendiendo a distintos aspectos de la sociedad y la vida.

  • Relatos, visiones, ficciones – Arrate Hidalgo | 18 de marzo. Duración 4h

Elaboraremos relatos de ficción que materialicen y comuniquen los imaginarios de futuros desarrollados en la primera sesión. En este taller crearemos textos, piezas comunicativas y vídeos junto con la escritora y editora independiente Arrate Hidalgo.

  • Agujero de gusano  Clara Moreno | 15 de abril. Duración 4 h

Pensaremos y produciremos una escenografía o instalación que materialice los imaginarios de futuros desarrollados en la sesión anterior. Construiremos y performaremos un espacio visitable y habitable, que otras personas podrán transitar y con el que se podrá interactuar. Construiremos un hábitat, un futuro experiencial con la artista Clara Moreno.

PARA QUÉ

Construiremos un escenario que podrá ser habitado, con el que se podrá interactuar, que represente el futuro imaginado derivado del proceso con el Grupo de Especulación. Este lugar se plantea en claves de espacio abierto desde el que crear una experiencia que active el debate y proporcione un papel central a la ficción colectiva como herramienta de posibilidad y transformación. Este espacio abierto se complementará con un último taller participativo entorno a los imaginarios de futuros vivenciados, y tratará de abordar las problemáticas planteadas en clave de propuestas y líneas de acción.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción: Abierto hasta el 19 de febrero

Es necesario rellenar el siguiente formulario: https://labur.eus/grupoespeculacion

Si quieres más información escríbenos a: kaixo@tipigara.co

UNA PROPUESTA IMPULSADA POR TIPI

Somos una cooperativa multidisciplinar que trabaja de manera participativa usando nuevas ideas, metodologías y maneras de hacer. En Tipi desarrollamos proyectos para la transformación. Queremos que nuestro trabajo sirva para crear comunidades más autónomas capaces de configurar su propio futuro.

Esta convocatoria forma parte de TOPIAK, un proyecto propio de investigación que surge de la motivación de explorar y experimentar con enfoques especulativos en procesos de mediación, así como con perspectivas y tácticas que nacen de la intersección entre las prácticas artísticas, los Estudios de Futuros y el Diseño Especulativo y Crítico.

 

ACTIVIDAD VÁLIDA PARA AGIRI KULTURALA: 9 horas teórico-prácticas

AGIRI KULTURALERAKO BALIODUN JARDUERA: 9 ordu teoriko-praktikoak