Komiki irakurketa taldea / Grupo de lectura de cómics.

Komiki irakurketa taldea 2020_euskaraz

Komiki irakurketa taldea. C2 ikasgela. 

Otsailak 6 eta 20, martxoak 5 eta 19, apirilak 2 eta 23. 11:00-12:30.

Izena emateko joseantonio.morlesin@ehu.eus

cartel grupo lectura comic 2020

Grupo de lectura de cómics. Aula C2.

6 y 20 de febrero, 5 y 19 de marzo, 2 y 23 de abril. 11:00-12:30.

Inscripciones: joseantonio.morlesin@ehu.eus

 

“Agiri Kulturalerako” balioduna: 9 ordu teoriko-praktikoak

Válido para “Agiri Kultural”: 9 horas teórico-prácticas

Jornadas DENKRAUM Jardunaldiak (ZaBBAAlik 2019-20)

JornadasDenkraum

«Denkraum» es:

·Un Grupo de Trabajo en el que buscamos aprender haciendo y experimentar qué es «Denkraum».

·Una experiencia de trabajo artístico colectivo, un hacer para con otros, un «entre».

·El Capítulo 0 del proyecto «La Prospección de Kairós», que nace bajo el marco de una colaboración con centro Azkuna Zentroa–Alhondiga Bilbao.

^

Pero… ¿qué significa «Denkraum»?

Este concepto hace referencia a un «espacio para el pensamiento».

Podemos imaginarlo como dirección, como camino.

Un hacer espacio en el que tiene lugar el pensamiento. No en cuanto cogito cartesiano del tipo ergo sum «pienso, luego existo», sino más allá de la individualidad,

en nuestro caso como ergo CUM, ya que el pensamiento se da entre uno y otro, se piensa CON el otro, en esa disposición del «entre».

^

Ponemos en marcha este Capítulo 0 con unas Jornadas impulsadas por Zabbaalik (programa de la Facultad de BB.AA., UPV/EHU), en las que la complicidad de otros artistas nos ayudará a indagar en la idea de «Denkraum».

 · En la primera jornada haremos camino de la mano de:

 Almudena Sánchez-Buitrago (Madrid, 1993): Arquitecta por la UPM/ETSAM, ha trabajado en estudios con proyección internacional y también en colectivos con enfoque a escala de barrio y en arquitectura social. Sus líneas de investigación exploran los nuevos sistemas constructivos, el espacio público y las formas de habitarlo. 

Beñat Krolem (Bilbao, 1990): Artista doctorando en la EHU/UPV, que investiga los principios de la improvisación oral y visual en el arte, y su transgresión. “OHOLTZA” es una de sus performances escultóricas donde el artista activa estructuras espaciales improvisadas y, en consecuencia, la acción corporal y oral de los bertsolaris, repentistas, glosadors…

· En la segunda jornada nuestro cómplice será:

Manu Uranga (Zumaia,1980): Artista cuyos últimos trabajos suponen una reflexión abierta sobre los procesos exploratorios de las alteraciones de orden físico del espacio por medio de la escultura y el lenguaje audiovisual.

 


JornadasDenkraum3

«Denkraum» zera da:

· «Denkraum» zer den esperimentatu eta egiten ikastea bilatzen duen Lan-taldea da.

· Arte-lan kolektiboaren esperientzia, besteekin eta besteentzako egitekoa, «bitartekoa».

· «Kairósen Prospekzioa» proiektuaren 0. Kapitulua, Azkuna Zentroa-Alhondiga Bilbao zentroarekin lankidetzan sortutakoa.

^

Baina… zer esan nahi du «Denkraum» delakoak?

Kontzeptu hau «pentsamendurako espazio»-ari dagokio.

Norabide bezala irudikatu ahal dugu, bide bezela.

Pentsamenduak tokia hartzen duen espazio-sorkuntza bat da. Ez, ordea, ergo sum-erako cogito cartesiarra: «pentsatu egiten dut; beraz, banaiz», baizik eta banakotasunetik haratago, gure kassian ergo CUM moduan, zeren pentsamendua bata eta bestearen artean gertatzen da eta; besteaREKIN pentsatzen da, «bitarte» horren antolakuntzan.

^

Zabbalik (Arte Ederretako Fakultatea, UPV/EHU) egitarauak bultzatutako Jardunaldi batzuekin emango zaio hasiera 0. Kapitulu honi,

non beste artista batzuen konplizitateei esker «Denkraum» delakoaren ideia aztertuko dugun.

 · Lehen jardunaldian, honako hauen eskutik egingo dugu bidea:

Almudena Sánchez-Buitrago (Madril, 1993) : Arkitektoa (UPM/ETSAM), arkitektura soziala eta auzo-mailako lan kolektiboak gauzatu ditu, nazioarteko proiekzioa duten ikasketetan lan egiteaz gainera. Bere ikerketa ildoek sistema eraikitzaile berriak, espazio publikoa eta hura bizitzeko erak aztertzen dituzte.

Beñat Krolem (Bilbo, 1990): UPV/EHUn artista doktoregaia, arte arloan ahozko eta ikusizko inprobisazioaren oinarriak eta horien transgresioa ikertzen ditu. “OHOLTZA” bere perfomance eskultorikoetako bat da, non artistak inprobisatutako estruktura espazialen bitartez, bertsolarien, repentisten, glosalarien…  gorputz eta ahozko ekintzak aktibatzen dituen.

 

· Bigarren jardunaldiko konplizea:

Manu Uranga (Zumaia,1980): Artista honen azken lanek eskultura eta ikus-entzunezko lengoaiaren bitartez espazioaren aldaketa

fisikoen esplorazio-prozesuen inguruko hausnarketa irekia bultzatzen dute.

 

JornadasDenkraum4

 

“Agiri Kulturalerako” balioduna: lau ordu teoriko-praktikoak

Válido para “Agiri Kultural”: 4 horas teórico-prácticas

CONVOCATORIA CONCURSO PREMIOS / FESTIVAL Dokumentala 2020 FESTIBALA / SARIEN LEHIAKETARAKO DEIALDIA

CONVOCATORIA CONCURSO PREMIOS

FESTIVAL Dokumentala 2020

ARGIA FUNDAZIOA (Entidad que apoya a las personas con un diagnóstico de enfermedad mental a mejorar su calidad de vida y la imagen que la sociedad tiene de este colectivo) junto a la FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UPV/EHU, CONVOCAN:

CONCURSO para la realización de los trofeos o piezas con las que se reconocerán a las personas premiadas en las cinco categorías del festival de cortos Dokumentala,

Podrá participar en este concurso el alumnado matriculado en estudios de grado o postgrado de la Facultad de BB.AA. y alumnado con estudios finalizados con posterioridad a 2016, éste incluido

Se establece la cantidad de 2000 € en concepto de honorarios, además del presupuesto para la producción de las piezas, hasta un máximo de 1000€ (justificados).

Se deberán elaborar las piezas para TRES EDICIONES/AÑOS es decir, 5 piezas POR EDICIÓN.

PLAZO: Hasta el 6 de marzo.

BASES COMPLETAS

HOJA DE INSCRIPCIÓN

 

Gutxi barru, oinarriak eta izena emateko orria euskaraz.

Barkatu eragozpenak.

 

 

Imagen:

Título: “Paisajes de luz”. Autora: Oihana Goenaga Azpeitia.

Trabajo ganador de la convocatoria Múltiple de Navidad de 2009. Facultad de BBAA.

DEIALDIA Ikasgeletatik espacio publikora (GrAL, MAL) / CONVOCATORIA Desde las aulas al espacio público (TFG, TFM)

DEIALDIA

Ikasgeletatik espazio publikora. Arte garaikidearen inguruan egindako titulazio amaierako lanen bilduma bat

Deialdia EUS_EHU

Azken eguna eskariak aurkezteko 2020ko urtarrilaren 17a.

 

CONVOCATORIA

Desde las aulas al espacio público. Una colección de trabajos de fin de titulación realizados en torno al arte contemporáneo.

ConvocatoriaCAS_EHU

El último día para la presentación de solicitudes es el 17 de enero de 2020.

Artium, el grupo de investigación “Gizaartea” de la UPV-EHU y el Dpto. de Historia del Arte y Música van a organizar estas jornadas para dar a conocer Trabajos de Fin de Grado (TFG), Trabajos de Fin de Estudios (TFE) o Trabajos de Fin de Máster (TFM) que en relación con el arte contemporáneo se hayan llevado a cabo durante los últimos años en las diversas universidades e instituciones de educación superior de la Comunidad Autónoma VascaNavarra y Aquitania (Francia).

Exposición de JULIANTXO IRUJO-ren erakusketa

Isuriz doa bizitza, ukimena eta ametsak
Fluye la vida, el tacto y los sueños.

2020ko Urtarrilaren 8tik 23ra / Del 8 al 23 de Enero de 2020

Bizkaia Aretoa. Chillida Aretoa. Abandoibarra Etorb. 3. Bilbao.
Ordutegia/horario: Astelehenetik ostiralera/ lunes a viernes, 8h-20h.

“Isuriz doa bizitza, ukimena eta ametsak/Fluye la vida, el tacto y los sueños” erakusketak Juliantxo Irujo (Iruñea, 1960 – Bilbo, 2015) artistak bere azkenengo etapansortutako artelanen selekzio bat aurkezten du, 2005 eta 2015 bitartean sortutakoak hain zuzen, ohi ez bezalako kalitatea eta heldutasuna islatzen dituztenak. 2015eko uztailean zendu zenetik egiten den hirugarren erakusketa da.

Margolaria eta UPV/EHUko Arte Ederretako Fakultatean Pintura katedraduna, Irujok bizi esplorazio-bidaia gisa ulertzen zuen pintura, materiaren aukera sentiberetan zentratutako ikuspegi esperimental eta introspektibo batetik. Besteak beste, “Naturarekin ibiltzea” eta “Bizitzaren Omenaldia” serieetako margolanak nabarmentzen dira erakusketan. Lehenengoan, naturaren behaketak basoen arteko ibilbideak gogorarazten dituen irudikapen abstraktu eta aldakorrei forma ematen die, koadroetan bide desberdinetatik barrentzea eta aldi bakoitzean zirrara berriak sentitzeko aukera eskainiz.Bigarrenean, Juliantxok bizitzari egiten dio omenaldia paisaia psikologikoak diruditen margolanen mugimendu barroko eta fluktuatzailearen bidez: forma dinamikoez betetako formatu handiko lanak dira non formek irristatzen, alderatzen, laztantzen edo biratzen duten. Azken finean, dabilen bizitzaren, humanizatzen gaituen ukimenaren eta bizirauten gaituzten ametsen omenaldia dugu.

“Materia esploratzeak geure burua eta emozioak esploratzea dakar […] Margolaritzan aritu banaiz bizitza osoan geure bizitzaren ibilbidea eta esperientzia bera osatzen duten desioak, emozioak, egonezinak eta hausnarketak azalarazteko duen ahalmenean sinisten dudalako izan da” (Juliantxo Irujo).

“Isuriz doa bizitza, ukimena eta ametsak/Fluye la vida, el tacto y los sueños” muestra una selección de obras de la última etapa del artista Juliantxo Irujo (Pamplona, 1960 – Bilbao, 2015) creadas entre 2005 y 2015, que reflejan la madurez de una obra concluyente de calidad extraordinaria. Se trata de la tercera exposición que se celebra tras su fallecimiento en Julio de 2015.


Pintor y catedrático de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, Juliantxo Irujo vivió la pintura como un viaje de exploración y descubrimiento desde un enfoque experimental e introspectivo centrado en las posibilidades sensibles de la materia. En la muestra destacan, entre otras, obras de las series “Fluir con la naturaleza” y “Homenaje a la vida”. En la primera, la observación de la naturaleza da forma a imaginarios abstractos que evocan recorridos entre bosques, siempre cambiantes, permitiéndonos adentrarnos en los cuadros por senderos diferentes percibiendo cada vez nuevas emociones. En la segunda, Juliantxo homenajea a la vida a través de un movimiento barroco y fluctuante evocador de paisajes psicológicos: obras de gran formato inundadas de formas dinámicas que se deslizan, se confrontan, se acarician o giran. En definitiva, un homenaje a la vida que fluye, al tacto que nos humaniza y a los sueños por los que trascendemos.

“Explorar la materia es explorarte a ti mismo, a la emoción. […] Si he dedicado mi vida a explorar la pintura ha sido porque creo en su capacidad para hacer aflorar los deseos, las emociones, las inquietudes y las reflexiones que conforman nuestra experiencia, nuestro paso por la vida” (Juliantxo Irujo).

AE 19 / BISITA GIDATUAK / VISITAS GUIADAS

 20 de diciembre

A LAS 18:00

VISITAS GUIADAS

A LA EXPOSICIÓN AE19

 


Abenduaren 20an

18:00tan

BISITA GIDATUAK

AE19 ERAKUSKETAN

ae 2019

KATALOGOA / CATÁLOGO

 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FIN DE CARRERA 2018/2019

KARRERA AMAIERAKO SARI BEREZIAK 2018/2019

 

Grado en Arte / Arte Gradua:

Miren Barrena Rebe

Mikel Aingeru Barreiro Zabaleta

 

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales / Kultura Ondareen Kontserbazio eta Zaharberritzeari buruzko Gradua:

José Antonio Sangroniz Acebal

Irene Samaniego Jiménez

 

Grado en Creación y Diseño / Sorkuntza eta Diseinuko Gradua:

Maider Alday Parra.

Joana Akaiturri Etxebarria

 

Gradu Amaierako Lanen VI. erakusketa / AE19 / VI Exposición de Trabajos de Fin de Grado.

ae 2019

2019-20 URTE BUKAERAKO Deialdiaren EBAZPENA / RESOLUCIÓN de la Convocatoria FIN DE AÑO 2019-20

Aurtengo deialdian GUILLERMO DE FOUCAULT-en proposamena aukeratua izan da.

Eskerrik asko interesagatik lanak aurkeztu dituzuen guztioi!


En la edición de este año ha sido seleccionada la propuesta de GUILLERMO DE FOUCAULT.

Gracias a todas las que habéis presentado vuestras propuestas!

 

 

Izibene Oñederraren "Lursaguak" pelikulak Urrezko Antzarra eraman du Zinebileran / La película "Lursaguak" de la profesora Izibene Oñederra gana el Ganso de Oro en Zinebilera.

Zine_bilera
‘Lursaguak’-ek eraman du Euskal Zine Bileran filme onenaren saria.
Izibene Oñederrak, Arte Ederren Fakultateko irakaslea, zuzendutako ‘Lursaguak’ filmak eraman du 42. Euskal Zine Bileraren Urrezko Antzarra.
Zorionak Izibene!!
———————
“Lursaguak” ha ganado el premio a la mejor película en Euskal Zine Bilera.
Izibene Oñederra, profesora de la Facultad de Bellas Artes, se ha llevado el Ganso de Oro en la 42 edición de Zine Bilera con su película “Lursaguak”
Zorionak Izibene!!
(irudia/imagen: naiz.eus)

Jardunaldia: EHUko Ondare Artistikoa. Jatorria eta etorkizunerako proiekzioa / Patrimonio artístico de la EHU. Origen y proyección de futuro

Presentación de PowerPoint

 

Presentación de PowerPoint

 

   Agiri Kulturalerako balioduna: 4 ordu teorikoak / Válido para Agiri Kultural: 4 horas teóricas.