(2020/02/21) AE Boletinean: 32.250€ sarietan - en premios / 13.250€ ekoizpenerako - para producción

Ostiral honetako boletinean Arte Ederren Fakultateko ikasleentzako deialdi ugari aurkituko duzue.

Lehiaketa guzti hauek gure ikasleei zuzenduta daude esklusiboki.

Sari guztien diru kopurua: 32.250€

Ekoizpenerako diru laguntzen kopurua: 13.350€

Mota askotariko deialdiak iragarriko dugu, egon adi eta zure lanarekin bat datozen deialdietan parte hartu!!


En el boletín de este viernes encontraréis muchas convocatorias dirigidas al alumnado de la Facultad de Bellas Artes.

En estos certámenes puede participar exclusivamente nuestro alumnado.

Cantidad total de los premios: 32.250€

Cantidad destinada a producción: 13.350€

Se van a publicar diferentes tipos de convocatorias, estad atentas y participad en las que tengan relación con vuestro tipo de trabajo!

 

Convocatoria < ARTESHOP 2020 > Deialdia

Convocatoria para la selección de 75 candidaturas de alumnos/as participantes.

(250€ por alumno/a + 150 € de producción)

Premios: Primer Premio: 1.200,00 €, segundo: 900,00 €, tercero: 600,00 €. Premio del Público: 450 €

PLAZO: Hasta el 15 de marzo.

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

– Ficha de Solicitud participación Programa ARTESHOP BILBAO 2019.

– Copia DNI.

– Ficha de datos bancarios.

– Breve curriculum vitae.

– Dossier: con máximo 10 imágenes de trabajos realizados con anterioridad; piezas, instalaciones, intervenciones…

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas en todos sus términos y acompañadas de la documentación preceptiva, se deberán presentar en la Conserjería de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco hasta el 15 de marzo.

Los/as estudiantes podrán participar en este proyecto de forma individual o en agrupación otros/as estudiantes según se recoja en la solicitud de participación.

 

BASES COMPLETAS

Hoja de inscripción individual

Hoja inscripción para colectivos

Ficha Datos Bancarios

 

 

 


75 ikasleen proposamenen aukeraketa deialdia.

(250€ ikasle bakoitzeko + 150 € ekoizpenerako)

Sariak: Lehenengoa: 1.200,00 €, bigarrena: 900,00 €, hirugarrena: 600,00 €. Publiko saria: 450 €

EPEA: Martxoaren 15era arte.

 

ENTREGATU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA:

– ARTESHOP BILBAO 2019 programan parte hartzeko eskabide-fitxa.

– NANaren kopia.

– Banku-datuen fitxa.

– Curriculum laburra.

– Dossierra: 10 irudi gehienez, aurretiaz egindako artelanak; instalazioak edota esku-hartzeak…

Eremu guztiak behar bezala bete eta derrigorrezko dokumentazioa erantsi ondoren, eskabideak Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko Atezaintzan aurkeztu beharko dira 2020ko martxoaren 15a baino lehen

Ikasleek banaka edo beste ikasle batzuekin batera parte hartu ahalko dute proiektuan, parte hartzeko eskabidean adierazten denaren arabera.

 

OINARRIAK

Banakako orri eskaria

Taldeko orri eskaria

Banku datuen orria

 

 

Concurso Mural / MENDIBILE 2020 / Mural Lehiaketa

“TxakolinEtxea” HORMA-PINTURAREN LEHEN ZATIAREN PROIEKTURAKO ETA HORI AURRERA ERAMATEKO LEHIAKETA, LEIOAKO MENDIBILE JAUREGIA ELKARTEAK SUSTATUA.

Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko Pintura Masterraren eta Leioako Udalaren kolaborazioarekin.

Leioako Mendibile Jauregia Elkarteak lehiaketa honen deialdia egiten du, Elkarteak zehaztutako helburuak oinarri, arte eta kulturarik gazteena sustatzeko xedez.

 

PARTE HARTZAILEAK

Lehiaketa hau irekita dago Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean, 2019/2020. ikasturtean, matrikulatuta dauden ikasleentzat, baita aipatutako fakultatean ikasketak amaitu dituztenentzat ere, oraindik ez badira hamar urte baino gehiago igaro ikasketak amaitu zituztenetik.

Aurreko baldintzak betearren, azken deialdian irabazlea suertatutako egileak ezingo du aurtengo deialdian aurkeztu.

 

MODALITATEA

Leioako Mendibile Jauregiko (Mendibile 42) behe hormetan pintatzeko den horma-irudi proiekturako lehiaketa irekia. Oinarriekin batera, hormen argazkiak doaz, zehaztuz horma-irudia zein zonaldetan egin behar den.

 

GAIA

Edizio honetarako gaia librea da, baina positiboki baloratuko da eraikina Bizkaiko TXAKOLIN ETXEA dela aintzat hartzea.

 

EPEA

Martxoaren 6ra arte.

 

SARIA

3000€

OINARRIAK MENDIBILE 2020

 


CONCURSO PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL MURAL ”Txakoli Etxea”,PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN MENDIBILE JAUREGIA DE LEIOA.

 

Con la colaboración del Máster en Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y el Ayuntamiento de Leioa.

La Asociación Mendibile Jauregia de Leioa convoca el presente concurso, en base a los objetivos marcados por la Asociación y al objeto de promocionar el arte y la cultura más joven.

 

PARTICIPANTES

El presente concurso está abierto al alumnado matriculado oficialmente en la Universidad del País Vasco, facultad de Bellas Artes en el curso 2019/2020. Así como aquellos estudiantes que hayan finalizado sus estudios en la citada Facultad y Universidad, en un plazo no superior a 10 años.

No podrán presentarse al presente concurso, a pesar de cumplir con los requisitos anteriores, el autor o los autores que hayan ganado en la última convocatoria del presente concurso.

 

MODALIDAD

Concurso abierto para un proyecto de mural a ejecutar sobre los muros bajos del Palacio Mendibile de Leioa, Bo Mendibile 42. Junto con las bases se acompañan fotografías de los muros, señalando las zonas donde se ejecutará la obra mural.

 

TEMA

El tema para la presente edición es libre, pero se valorará positivamente en el concurso tener en cuenta el carácter de ”TXAKOLI ETXEA de Bizkaia” del edificio.

 

 PLAZO

Hasta el 6 de marzo.

 

PREMIO

3000€

BASES MENDIBILE 2020

 

 

 

 

Convocatoria TXT-LAB Deialdia

Desde TXT-LAB, grupo de escritura y campo de pruebas para las relaciones que se establecen entre Arte y Texto, anunciamos la apertura de una convocatoria para recibir nuevas propuestas y formar parte de nuestro equipo de trabajo.

Plazo: 23 de febrero.

Convocatoria TXT-Lab


TXT-LABek (idazketa taldea, eta Artearen eta Testuaren artean ezartzen diren loturetarako proba esparrua) jakinarazten du proposamen berriak jasotzeko eta lantaldean sartzeko deialdi bat abiaraziko duela.

Epea: Otsailak 23.

TXT-Lab Deialdia

Jornadas KOLMENA Jardunaldiak. (zaBBAAlik 2019-20)

kolektiff

 

“Agiri Kulturalerako” balioduna: 2 ordu teorikoak hitzaldi bakoitzeko.

Válido para “Agiri Kultural”: 2 horas teóricas por cada charla.

-Charla: “Cómo se relaciona la gente en las raves”. David Saiz

-Charla: “Por qué las raves son contracultura. El tekno y la subcultura de evasión”. Colectivo Txalaparkore.

-Charla: “Tatuaje com práctica de resistencia. Pffftattoo. Tatuajes punkis, cuerpos y contracultura”. Belén Soto.

-Charla: “El artista pornográfico”. Medea Pola.

 

 

CERTAMEN DE ARTE EIA / ARTE LEHIAKETA EIA

REQUISITOS:

El presente concurso está abierto al alumnado matriculado oficialmente en la UPV/EHU, Facultad de Bellas Artes en el curso 2019/2020.

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:

-Tema libre.

-Obras bidimensionales inéditas y originales.

-La técnica y el formato serán totalmente libres, valorándose positivamente el gran formato.

-Cada participante podrá presentar dos obras.

-No pudiendo haber sido premiadas en ningún otro concurso.

 

PLAZO:

El plazo de presentación de los trabajos será el 26 y 27 de febrero de 2020, ambos inclusive. El horario de entrega será de 10:00h a 13:00h en la en el plató de audiovisuales de la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU (edificio 1).

 

PREMIOS:

Las obras seleccionadas y las premiadas se expondrán desde el 5/03/20 hasta el 8/05/20, ambos inclusive, en la planta 1 de las oficinas de EIA21.

Los premios económicos a cargo de EIA21 serán los siguientes:
-Primer premio: 3500 €
-Segundo premio: 1500 €
-Tercer premio: 1000 €
A dichos premios se les aplicará la retención correspondiente. Las obras ganadoras del primer, segundo y tercer premio pasarán a formar parte del patrimonio de EIA21.

 

BASES COMPLETAS

Ficha inscripción EIA

 


 

PARTE HARTZAILEAK:

UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatean 2019/2020 ikasturtean ofizialki matrikulatuta dauden ikasleek parte har dezakete lehiaketan.

 

LANEN AURKEZPENA:

Lehiaketara aurkez daitezkeen lanek ezaugarri hauek izan behar dituzte:

-Bi dimentsioko lanak izango dira, berriak eta originalak.

-Teknika eta formatua askeak izango dira, eta formatu handia positiboki baloratuko da.

-Parte hartzaile bakoitzak bi obra aurkeztu ahal izango ditu.

-Ezin da beste lehiaketaren batean saritu duten lanik aurkeztu.

 

EPEA:

2020ko otsailaren 26an eta 27an aurkeztu beharko dira lanak, 10:00etatik 13:00etara, UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko ikus-entzunezkoen platoan (1 eraikina).

 

SARIAK:

Hautatu eta saritutako lanak 2020ko martxoaren 5etik maiatzaren 8ra arte (biak barne) jarriko dira ikusgai, EIA21en bulegoetako 1. solairuan.

Hona hemen EIA21en kontura izango diren sari ekonomikoak.

-Lehenengo saria: 3500 €

-Bigaren saria: 1500 €

-Hirugarren saria: 1000 €

Sarioi dagokien atxikipena aplikatuko zaie.

Lehen, bigarren eta hirugarren sarien lan irabazleak EIA21en ondarean sartuko dira.

 

OINARRIAK

Izen emate orria EIA

Jardunaldia + Tailerra / TOXIC LESBIAN / Jornada + Taller (zaBBAAlik 2019-20)

cartel

 

 

“Agiri Kulturalerako” balioduna: 4 ordu teoriko-praktikak

Válido para “Agiri Kultural”: 4 horas teórico-prácticas

 

Jornada ARTE + PAPERA Jardunaldia (zaBBAAlik 2019-20)

Zaabalik-Arte+papera_kartela

 

Zaabalik-Arte+papera

 

 

“Agiri Kulturalerako” balioduna: 2 ordu teorikoak

Válido para “Agiri Kultural”: 2 horas teóricas

 

Jornadas NON PLAYER CHARACTER Jardunaldiak (ZaBBAAlik 2019-20)

Arte media-flâneur, hiperrealidad y vigilancia.

Media-flaneur, hiperrealitatea eta zaintza.

CARTELPROGRAMANPC

 

Las jornadas Non Player Character son evento de prácticas artísticas relacionadas con la media-flânerie, o deriva de la hiperrealidad; así como la subversión de la vigilancia masiva, las tecnologías críticas, la creación de zonas temporalmente autónomas y la narrativa experimental a través de los nuevos medios.

Esta edición propone una serie de visionados y ponencias de artistas que de una manera u otra abordan la cuestión de la injerencia del imaginario de las tecnologías digitales en la comprensión del mundo físico.

La base teórica de las jornadas está centrada en la investigación que se muestra en este atlas.

 


Non Player Character jardunaldiak komunikabide-flânerie edo hipererrealitatetik eratorritako praktika artistikoen ekitaldiak dira, baita zaintza masiboaren subertsioa, teknologia kritikoak, behin-behineko eremu autonomoen sorrera eta bitarteko berrien bidezko narratiba esperimentala ere.

Edizio honek artisten ikuskapenak eta hitzaldiak proposatzen ditu, teknologia digitalen imajinarioak mundu fisikoa ulertzeko duen esku-sartzearen gaiari modu batera edo bestera heltzen diotenak.

Jardunaldien oinarri teorikoak atlas honetan erakusten den ikerketa du ardatz.

 

Programa

2020/02/12, SALÓN DE GRADOS / GRADU ARETOA

9:30-14:00

Sesión de visionado / Emanaldia 
🎞️ My terrorist lover. María Alcaide.
🎞️ The murder of Pavlos Fyssas. Forensic Architecture.
🎞️ Sea Watch vs the Lybian Coastguards. Forensic Architecture.
🎞️ Les enfants de Val d’ Europe. Marion Balac.
🎞️ Ollomakina. Un desbordamiento. Andrea Olmedo y Paula Iglesias.
🎞️ Acciones de Surveillance Camera Players.

 

2020/02/13,  SALÓN DE GRADOS / GRADU ARETOA

10:30-13:00

Ponencias/ Hitzaldiak
👩‍💻 Azahara Cerezo.
👨‍💻 Manuel Minch.

 

https://vimeo.com/385541672

 

“Agiri Kulturalerako” balioduna: 7 ordu teorikoak

Válido para “Agiri Kultural”: 7 horas teóricas

Komiki irakurketa taldea / Grupo de lectura de cómics.

Komiki irakurketa taldea 2020_euskaraz

Komiki irakurketa taldea. C2 ikasgela. 

Otsailak 6 eta 20, martxoak 5 eta 19, apirilak 2 eta 23. 11:00-12:30.

Izena emateko joseantonio.morlesin@ehu.eus

cartel grupo lectura comic 2020

Grupo de lectura de cómics. Aula C2.

6 y 20 de febrero, 5 y 19 de marzo, 2 y 23 de abril. 11:00-12:30.

Inscripciones: joseantonio.morlesin@ehu.eus

 

“Agiri Kulturalerako” balioduna: 9 ordu teoriko-praktikoak

Válido para “Agiri Kultural”: 9 horas teórico-prácticas