2020ko liburuen kapituluak

2020 book chapters

Amorrortu, E., Ortega, A., Goirigolzarri, J. (2020). “Bilbo Handiko unibertsitate-ikasle euskal hiztun berriak muda prozesuan ahaleginetan: ekintza-ikerketa baten behin behineko emaitzak” [Action-research to study muda processes among University new speakers of Basque from the Bilbao Metropolitan area: preliminary results]. In Santazilia, E., Krajewska, D., Zuloaga, E. & Ariztimuño, B. (arg.). Fontes Linguae Vasconum 50 urte. Ekarpen berriak euskararen ikerketari / Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca. 47-62 orr. Iruña: Nafarroako Gobernua. ISBN: 978-84-235-3561-3.

Diaz de Gereñu, L. Idiazabal, I. & Larringan, L.-M. (2020) Testu-generoaren irudikapena eta erabilera ahozkoaren didaktikan, In Santazilia, E. et al. (arg./eds.), Fontes Linguae Vasconum 50 urte: metodo eta joera berriak (euskal) hizkuntzalaritzan.195-208.

Garaio, B. (2020). “¿Una nación de naciones, un proyecto común multilingüe? El españolismo lingüístico frente a la aparición de los idiomas minorizados en la pantalla pública”, in AJL (edk). Lingüística prospectiva: tendencias actuales en estudios de la lengua entre jovenes investigadores, Sevilla: Asociación Jóvenes Lingüistas, 501-512 orr.

Garcia-Azkoaga, I.M. (2020). Secuencias didácticas y géneros textuales en el aprendizaje de la lengua de especialidad. In Cecylia Tatoj, Marek Baran, R. Sergio Balches Arenas (eds.): Un mundo cambiante en la enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas. Katowice:  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 38-47.

Garcia-Azkoaga, I.M.; Bengoetxea, O.; Zabala, J. (2020). Ahozko euskararen erabilera eskolan. Gako zenbait irakasleen prestakuntzarako, in E. Santazilia, D. Krajewska & E. Zuloaga (arg.): Fontes Linguae Vasconum 50 urte. Ekarpen berriak euskararen ikerketari / Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca. Iruña: Nafarroako Gobernua. (ISBN: 978-84-235-3561-3).

Ortega, A. & Zarraga, A. (en galeras). “Euskal-nasa kooperazioa: helduen eskoletarako metodologia eraginkorraren bila, atazetan oinarritutako irakaskuntzaren bidetik”. In: Diaz de Gereñu, L.; Manterola, I. & Garcia-Azkoaga, Ines M. (arg.). Euskara oinarri, eleaniztasuna helburu. Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco EHU/UPV.

Uranga, B. & Mendizabal, M. (2020). Munduko hizkuntza-aniztasunetik euskarara; ekologietatik begirada. Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu.