Artículos

Artículos

Artículos de 2023

Garcia-Azkoaga, I.-M.; Idiazabal, I.; Larringan, L.-M. (2023). “Cuando el niño cuenta el mismo cuento a los 5, 8 y 11 años. Diferencias de las habilidades narrativas”. Calidoscopio, v. 21(1): Número temático en homenagem a Joaquim Dolz. [ISSN 2177-6202] Unisinos - DOI: 10.4013/cld.2023.211.07. 

Garcia-Azkoaga, I.-M.; Idiazabal, I.; Larringan, L.-M. (2023). “Evolución de la narración oral en euskara. Estudio longitudinal de un caso y aportaciones para la didáctica”. Calidoscopio. 21(1) 124-143 janeiro-abril 2023, ISSN 2177-6202 Unisinos - doi: 10.4013/cld.2023.211.07. 

Garcia-Azkoaga, I.-M.; Idiazabal, I.; Larringan, L.-M. (in press). “La formación didáctica del profesorado de lenguas”. In Sandrine Aebi (Ed.) Florilège en honneur de Joaquim Dolz-Mestre.

García-Azkoaga, I.M. & Montory, M. (in press). “Creencias y actitudes sobre la utilización del forro em un trabajao colaborativo entre jóvenes y ancianos”. Living languages.

Garaio, B (2023). “Beñat Garaio Mendizabalen tesiaren laburpena”. Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 124. zenbakia, 125-126.

Garaio, B. eta Penman, R. (2022). “La solidaridad vasca en la revitalización lingüística mapuche y quechua”, in Onomázein, 58,168 – 190 or. (2023an argitaratua).

Idiazabal, I (in press). “Euskal elebitasunetik eleaniztasunera, irakasleentzat erronka zahar eta berriak”. BAM 75 urte.

Idiazabal, I. & Diaz de Gereñu, L. & Garaio, B. (2023). “Euskara eleaniztasunean ikasten: autozuzenketak haurren ipuin-kontaketetan”. Argia Olçomendi (Ed.) Lapurdum XXIV, 2023, 183-197.

Laita, P., Uranga, B & Basurto, A. (2023). “1950-1970eko etorkinen integrazio soziolinguistikoa Altzan”, BAT Soziolinguistika Aldizkaria 128 (3), 115-140.

Manterola, I., & Aldekoa, A. (2023). Expérimentation d’une séquence didactique trilingue en contexte immersif en basque: des éléments pour un dialogue avec la règle du sept de la sociodidactique des langues. Calidoscópio, 21(1), 21–41. https://doi.org/10.4013/cld.2023.211.02 

Manterola, I., Rodriguez-Aguirre, A., Sarasua, M. & Elosegui, R. (2023). Seaskako ikastoletako murgilketa ereduan hizkuntzen trataera bateraturantz. In Olçomendy, A., Etxeberria, U., Lascano, B. & Elizalde, A. (arg.), Lapurdum, 2023 XXIV, Jone Casenaveren omenez. Mélanges offerts à Jon Casenave. 2. Tomoa. 235-251 or.

Montroy, M. (in press). “Dubbing as a tool for the integration of elders and language transmission” Parallèles.

Nandi, A., Kasares, P. & Manterola, I. (2023). “Countering government’s low-intensity language policies on the ground: family language policies in Castilian-Spanish dominated Galicia and Navarre”. Critical Inquiry in Language Studies , 20. https://doi.org/10.1080/15427587.2023.2247510