PLAZO AMPLIADO Convocatoria de Proyectos Artísticos LARRABETZU OROIMENA Proiektu Artistikoen Deialdia EPEMUGA LUZATUTA

Larrabetzuko Udalak, UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearekin batera, “Larrabetzu Oroimena” deialdia egin du.

PARTE-HARTZAILEAK

Ekimen hau 2020/2021 ikasturtean UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatean ofizialki matrikulatutako ikasleei zuzenduta dago (Gradu eta Graduondoko ikasketetan).

Era berean, azken bost urteetan Arte Ederren Fakultatean ikasketak amaitu dituztenak ere aurkeztu ahal izango dira, 2015/16 ikasturtetik aurrera.

Gainera, Arte Ederren Fakultatean ikasketak burutu dituzten larrabetzuarrak ere aurkeztu ahal izango dira, edozein ikasturtekoak.

Hautagaiak banaka edota taldeka aurkeztu ahal izango dira.

DEIALDIAREN GAIA ETA XEDEA

Deialdiaren helburua Larrabetzuko Memoria historikoan oinarritutako proiektu artistikoak garatzea da. 1936ko Gerra zibila eta gerra osteko diktaduraren garaia eta gerraren giza dimentsioa izango dira abiapuntu, orduko andre, gizon eta umeen egoerak eta bizipenak gaurkora ekartzeko eta berauei aitortza justu eta egiazkoa egiteko (Memoria historikoaren gaiari buruzko informazio gehiago deialdiarekin batera argitaratutako eranskinean irakur daiteke)

Proiektuak Larrabetzun garatzeko aukera izango dute ikasleek, Artearen ikuspuntutik herriaren testuinguruan sakontzeko. Ikasleek beti ere bere ikuspegia eta herriaren nahiak uztartuko dituzte.

Proiektuaren emaitza iraunkorra nahiz ez-iraunkorra izan daiteke eta Larrabetzuko Udalak, artista entzun ondoren, zehazten duen gunean kokatuko edo garatuko da.

HIZKUNTZA

Deialdi honetan aurkeztuko diren proiektuak euskaraz garatuko dira.

IZEN-EMATEA

Hiru hautagai aukeratuko dira, banaka edo taldeka, aurreko ibilbidea eta lana kontuan hartuta, proiektu espezifiko bat gara dezaten urtarrila eta maiatza bitartean. Larrabetzuko Udalean aurkeztu ondoren, proiektu bat aukeratuko da gauzatzeko.

-Curriculum laburra eta eskatzailearen kontaktu-informazioa.

-UPV/EHUn Arte Ederren Gradu edota Graduondoko ikasketetan matrikularen gordekina edota bukatu izanaren egiaztagiria.

-Lan pertsonalari buruzko dokumentazio grafikoa/portfolio pdf formatuan (gehienez 4Mb).

ENTREGA-EPEA

Eskaerak aurkezteko epea LUZATUTA OTSAILAREN 5era ARTE. UPV/EHU Arte Ederren Fakultateko Unibertsitate Hedapenerako Dekanordetzan aurkeztu beharko dira, paperean edo hurrengo helbide elektronikora bidaliz: ecultural.bellasartes@ehu.eus

OINARRIAK LARRABETZU OROIMENA deialdia

ATXIKIA: LARRABETZUKO UDALAREN AURKEZPENA

 


El Ayuntamiento de Larrabetzu, junto con la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, presenta la convocatoria “Larrabetzu Oroimena”.

PARTICIPANTES

Esta iniciativa está dirigida al alumnado matriculado oficialmente en el curso 2020/2021 en la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU (Estudios de Grado y Posgrado).

Asimismo, podrán presentarse quienes hayan finalizado sus estudios en la Facultad de Bellas Artes en los últimos cinco años., desde el curso 2015/16 en adelante.

Además, también se podrán presentar Larrabetzuarras que hayan cursado estudios en la Facultad de Bellas Artes en cualquier año académico.

Las candidaturas podrán presentarse de forma individual o en grupo.

TEMA Y OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

El objetivo de la convocatoria es desarrollar proyectos artísticos basados en la Memoria Histórica de Larrabetzu. La Guerra Civil de 1936 y la época de la dictadura de posguerra, así como la dimensión humana de la guerra, serán los puntos de partida para traer a la actualidad las situaciones y vivencias de las mujeres, hombres, niñas y niños de entonces y concederles un reconocimiento justo y veraz (Más información sobre el tema de la Memoria histórica, en el anexo que acompaña a la convocatoria)

El alumnado tendrá la oportunidad de desarrollar sus proyectos en Larrabetzu, para profundizar en el contexto del pueblo desde el punto de vista del Arte. El alumnado combinará siempre su punto de vista con los deseos del pueblo.

El resultado del proyecto podrá ser tanto permanente como efímero y se ubicará o desarrollará en la zona que determine el Ayuntamiento de Larrabetzu, previa presentación de la propuesta artística.

IDIOMA

Los proyectos que se presenten en esta convocatoria se desarrollarán en euskera.

PRESELECCIÓN

 Se seleccionaran tres candidatos/as de forma individual o en grupo a partir de su trabajo anterior para que desarrollen un proyecto específico entre finales de enero y mayo. Después de su presentación en el Ayuntamiento de Larrabetzu, se seleccionará una de las propuestas para ser materializada.

Para la preselección se deben presentar los siguientes documentos:

– Breve currículo e información de contacto de la persona solicitante.

– Resguardo de matrícula y/o justificante de finalización de estudios de Grado y/o Posgrado de Bellas Artes en la UPV/EHU.

– Documentación gráfica del trabajo personal/portfolio personal en formato pdf (máximo 4Mb).

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo de presentación de solicitudes para la preselección AMPLIADO HASTA EL 5 DE FEBRERO.

Deberán presentarse en la Vicedecanato de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, en formato papel o enviando un e-mail a: ecultural.bellasartes@ehu.eus

BASES COMPLETAS Convocatoria LARRABETZU OROIMENA 

ADJUNTO: PRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LARRABETZUKO

Erantzuna idatzi

 

 

 

HTML etiketa hauek erabil ditzakezu

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>