AE ERAKUSKETA ARETOA Deialdia / Convocatoria SALA DE EXPOSICIONES BBAA

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

Por el siguiente orden:

-Al profesorado para exposiciones de material docente y/o trabajos en grupo.

-Al alumnado, con preferencia de cuestiones vinculadas a la docencia.

-Excepcionalmente se podrá dar cabida a actividades o resultados derivados del intercambio docente o de investigación de/con agentes externos -con los que tengamos convenios de colaboración establecidos y vigentes-.

-Excepcionalmente la comisión podrá valorar, en función del interés de la propuesta-, la posibilidad de solicitar exposiciones individuales siempre que no superen 1/4 de las exposiciones programadas para el curso.

 

¿COMÓ PRESENTAR UNA PROPUESTA PARA LA SALA?

Se abren dos convocatorias al año para la presentación de propuestas:

En primavera, hasta el 30 de abril.

En otoño, hasta el 30 de septiembre.

Para solicitar la sala, es necesario enviar a ecultural.bellasartes@ehu.eus un documento pdf con la siguiente información:

-Nombre de la responsable de la exposición y de las personas participantes.

-Información relevante sobre el proyecto; título, características de la exposición, imágenes de las piezas…

-Cualquier otra información que ayude a entender la propuesta.

CONVOCATORIA COMPLETA

NORMATIVA SALA EXPOSICIONES


NORI ZUZENDUTA?

Hurrenkera hau kontuan hartuta:

-Irakasleei, irakaskuntzako materiala edota taldean egindako lanak erakusteko.

-Ikasleei, irakaskuntzarekin lotutako gaiak lehenetsita.

-Salbuespen gisa, kanpoko agenteekin edo agenteen arteko irakaskuntza edo ikerketa trukearen

ondoriozko jarduerak edo emaitzak sar daitezke–baldin eta indarreko lankidetza hitzarmenak

baditugu–.

-Salbuespen gisa, batzordeak erakusketa indibidualak eskatzeko aukera baloratu ahal izango du,

proposamenaren interesaren arabera, betiere ikasturterako programatutako erakusketen 1/4

gainditzen ez badute.

 

NOLA AURKEZTU PROPOSAMEN BAT ARETORAKO?

Urtean bi deialdi izango dira proposamenak aurkezteko:

Udaberrian, apirilaren 30 arte.

Udazkenean, irailaren 30 arte.

Aretoa eskatzeko, informazio hau biltzen duen pdf dokumentua bidali behar da helbide honetara: ecultural.bellasartes@ehu.eus

-Erakusketa arduradunaren eta parte hartzaileen izen-abizenak.

-Proiektuari buruzko informazio garrantzitsua; izenburua, erakusketaren ezaugarriak, piezen

irudiak…

-Proposamena ulertzen laguntzen duen beste edozein informazio.

DEIALDIA

ERAKUSKETA ARETOKO ARAUDIA

 

Erantzuna idatzi

 

 

 

HTML etiketa hauek erabil ditzakezu

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>