Artxiboak

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Jornada PRÁCTICAS MUTANTES / PRAKTIKA MUTANTEAK Jardunaldia (Agiri Kulturala)

Prácticas Mutantes PROGRAMA .pdf 

 

I. TÍTULO

KULTURA-EKOSISTEMA JASANGARRI BATENTZAKO PRAKTIKA MUTANTEAK /

PRÁCTICAS MUTANTES PARA UN ECOSISTEMA CULTURAL SOSTENIBLE

II. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS JORNADAS / JARDUNALDIEN TESTUINGURUA

Desde finales del pasado siglo, la cultura se viene ofreciendo como recurso: acorde al sentido expresado por Yúdice (2002), la cultura está “para otra cosa”, más que como un fin en sí misma. Con ello, y aunque Occidente presente un paradigma productivo idóneo para la aparición de múltiples biotopos artísticos, la inoculación del acelerado ritmo del capitalismo en el arte y la cultura, exige ajustarse a una serie de mecanismos previamente definidos que, en última instancia, merma su biodiversidad. Durante la jornada se abordará la búsqueda de formatos y prácticas contemporáneas que faciliten imaginar y ensayar mundos más cuidados, amables y feministas, para quienes los sostienen, ayudando a reestablecer el equilibrio de este particular ecosistema.

Joan den mendearen amaieratik, kultura baliabide gisa eskaintzen da: Yúdicek (2002) adierazitako zentzuarekin bat, kultura “beste gauza baterako” dago, berez helburu bat izan baino. Horrekin, eta nahiz eta Mendebaldeak arte-biotopo anitzak agertzeko ekoizpenparadigma egokiak sustatu dituen, artean eta kulturan kapitalismoaren erritmo bizkorra inokulatzeak aurrez definitutako mekanismo batzuetara egokitzea eskatzen du, eta mekanismo horiek, biodibertsitatea murriztera daramatzate. Jardunaldia zehar, artista eta kulturaeragileentzako arte-mundu zainduagoak, atseginagoak eta feministagoak imajinatzen eta entseatzen lagunduko dituzten formatu eta praktika garaikideak bilatuko dira, ekosistema berezi horren oreka berrezarri ditzatekeenak, alegia.

Participan: Sign (Holanda), Artoteka (Bizkaia), Iturfest (Bilbao), y Espacio Artemisa (Portugalete y margen izquierda). SIGN (HOLANDA)

SIGN es una organización sin fines de lucro situada en Groningen, con 32 años de trayectoria, y se ha convertido en un importante escenario artístico para el arte experimental contemporáneo a nivel nacional. SIGN es una parte importante de la infraestructura cultural de Groningen, dirigido por Ron Ritzerfeld y Marie-Jeanne Ameln

En su papel pionero, SIGN crea oportunidades para que los y las artistas jóvenes muestren y desarrollen sus habilidades y, por lo tanto, profesionalicen aún más su práctica como artistas. Se reta a los y las artistas a dar nuevos pasos, contribuyendo a la continuidad del proceso creativo, y ofreciendo a los y las jóvenes artistas condiciones, ambientes, tiempo y espacio para experimentar. Asimismo, la relación entre las personas y el entorno forma parte del programa, en sintonía con un contexto determinado.

SIGN irabazi-asmorik gabeko erakundea da, Groningenen dago, eta 32 urteko ibilbidea du. Nazio-mailan, arte esperimental garaikidearen eszenatoki artistiko garrantzitsu bihurtu da. SIGN Groningenen kultura-azpiegituraren zati garrantzitsua da, Ron Ritzerfeld eta Marie-Jeanne Ameln-ek zuzendua. Bere eginkizun aitzindarian, SIGNk aukerak sortzen ditu artista gazteek beren trebetasunak erakutsi eta gara ditzaten eta, beraz, artista gisa duten praktika are gehiago profesionalizatu dezaten. Artistei erronka egiten zaie urrats berriak egiteko, sorkuntza-prozesuari jarraipena ematen lagunduz eta artista gazteei esperimentatzeko baldintzak, giroa, denbora eta espazioa eskainiz. Halaber, pertsonen eta ingurunearen arteko harremana programaren parte da, testuinguru jakin batekin bat eginez.

 

ESPACIO ARTEMISA

Espacio Artemisa es una asociación de carácter cultural y educativo que pretende desarrollar proyectos artístico-culturales que fomenten la importancia de las artes en la sociedad. La asociación apuesta por promover una educación artística integral en el tiempo libre, que sirva de apoyo al crecimiento personal y que ayude a crear personas más creativas, críticas e interesadas por la cultura.

Espacio Artemisa fue creada en 2016 por tres estudiantes universitarios: Rubén Salas (estudiante de Comunicación Audiovisual), Jon Ander Martinez (estudiante de Educación social) y Leyre Martinez (estudiante de Historia del Arte). Entre los objetivos de la asociación está educar, divertir e inspirar, buscando dar valor a la cultura y a sus protagonistas, mediante diferentes iniciativas, como el programa “Vértigo” (iniciativa dirigida a jóvenes artistas para visibilizar su obra y dar mayor impacto social a sus creaciones, mejorar sus conocimientos sobre el sector cultural, mostrar las herramientas de las que disponen para profesionalizarse y sentirse apoyades).

Espacio Artemisa kultura- eta hezkuntza-izaerako elkartea da, arteek gizartean duten garrantzia sustatzen duten kultura-proiektuak garatu nahi dituena. Elkarteak denbora librean arte-hezkuntza integrala sustatzearen alde egiten du, hazkunde pertsonalari laguntzeko eta kulturarekiko pertsona sortzaileagoak, kritikoagoak eta interesatuagoak sortzen laguntzeko.

Hiru unibertsitate-ikaslek sortu zuten Espacio Artemisa 2016. urtean: Rubén Salas (ikus-entzunezko komunikazio-ikaslea), Jon Ander Martinez (gizarte-hezkuntzako ikaslea) eta Leyre Martinez (artearen historiako ikaslea). Elkartearen helburuetako bat heztea, dibertitzea eta inspiratzea da, kulturari eta haren protagonistei balioa ematea helburu, hainbat ekimenen bidez, hala nola “Vértigo” programaren bidez (artista gazteei zuzendutako ekimena, beren lana ikusarazteko eta beren sorkuntzei gizarte-eragin handiagoa emateko, kultura-sektoreari buruzko ezagutzak hobetzeko, profesionalizatzeko eta sostengatuta sentitzeko dituzten tresnak erakusteko).

 

ITURFEST

Iturfest es un festival de cultura contemporánea de una semana de duración que se realiza en el contexto el barrio de Iturralde. Se invita a artistas a crear proyectos específicos en el barrio de Iturralde, entre las calles Iturribide y Prim, en Bilbao. Iturfest es un festival con, para y por el barrio, tanto para aquellos y aquellas que residen en él, como para aquellos y aquellas que lo transitan. El objetivo es acercar el arte y la cultura contemporánea a la cotidianidad. Iturfest se aleja de los centros culturales de Bilbao viendo la realidad del día a día a través de otra mirada, transformando y compartiendo los espacios y tiempos de la cotidianidad desde y con el arte.

Organiza el festival Laura Díez García, gestora cultural y fundadora del colectivo ANTespacio, a través del que genera iniciativas experimentales dentro de la producción cultural contemporánea. Del mismo modo, busca investigar nuevas posibilidades de proyectos específicos que tengan en cuenta el contexto actual y local en el que se generan, considerando el arte y la mediación elementos imprescindibles para la transformación social.

Iturfest astebete irauten duen kultura garaikideko jaialdia da, eta Iturralde auzoan egiten Iturribide eta Prim kaleen artean, proiektu espezifikoak sortzera gonbidatzen ditugu artistak. Iturfest jaialdiak auzoarekin, auzoarentzat eta auzoan barna egiten du lan, bai bertan bizi direnentzat, bai auzotik pasatzen direnentzat. Gaur egungo artea eta kultura eguneroko bizitzara hurbiltzea helburua da. Iturfest-ek Bilboko kulturazentroetatik urruntzen du eguneroko errealitatea beste begirada baten bidez ikusiz, egunerokotasunaren espazioak eta denborak artetik eta artearekin aldatuz eta partekatuz.

Antolatzailea Laura Díez García da, kultura-kudeatzailea eta ANTespacio kolektiboaren sortzailea, ekoizpen kultural garaikidearen barruan ekimen esperimentalak sortzeko elkartea. Era berean, proiektu espezifikoen aukera berriak ikertu nahi ditu, sortzen diren egungo eta tokiko testuingurua kontuan hartuta, artea eta bitartekaritza gizarte-eraldaketarako ezinbestekoak diren elementu bezala kontuan hartuta.

 

ARTOTEKA

Artoteka es una plataforma de difusión del arte contemporáneo local y de mediación artística. Su objetivo es acercar el arte contemporáneo a diferentes colectivos, personas y espacios de la vida cotidiana. A través de Artoteka, cualquier persona interesada puede tomar en préstamo una obra de arte, realizar actividades de mediación artística, y de esta manera aprender, experimentar y disfrutar del trabajo de los/las artistas y pensar en colectivo sobre los retos y problemáticas específicas de la realidad que nos rodea.

Artoteka tokiko arte garaikidea zabaltzeko eta bitartekaritza artistikorako plataforma da. Bere helburua arte garaikidea eguneroko kolektibo, pertsona eta espazio ezberdinetara hurbiltzea da. Artotekaren bidez, interesa duen edonork maileguan har dezake artelan bat, bitartekaritza artistikoko jarduerak egin, eta, hala, artisten lanari buruz ikasi, esperimentatu eta gozatuko du, bai eta gure inguruko errealitateko erronka eta arazo espezifikoei buruz taldean hausnartu ere.

ACTIVIDAD VÁLIDA PARA AGIRI KULTURALA, 5 horas teóricas
AGIRI KULTURALERAKO BALIODUN JARDUERA, 5 ordu teorikoak

Erantzuna idatzi

HTML etiketa hauek erabil ditzakezu

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>