Intercooperation between Eroski and its Local Food Suppliers to promote Regional Agri-Food Systems

The liberalisation of the European agri-food market and the progressive disintegration of the protectionism of the Common Agricultural Policy is confronting small farmers with a constant crisis, in addition to their lack of logistical infrastructure, know-how or access to capital. In this context, cooperative enterprises have gained special academic and institutional attention as strategic organisations […]

Eroskiren eta bertako elikagaien hornitzaileen arteko lankidetza, eskualdeko nekazaritza-elikagaien sistemak bultzatzeko

Europako nekazaritza-elikagaien merkatuaren liberalizazioa eta Nekazaritza Politika Bateratuaren protekzionismoaren pixkanakako desintegrazioa dela eta, etengabeko krisialdiari aurre egin behar diote nekazari txikiek, azpiegitura logistikorik, ezagutza teknikorik edo kapitalerako sarbiderik ez izatearekin batera. Testuinguru horretan, enpresa kooperatiboek arreta akademiko eta instituzional berezia irabazi dute, garapen ekonomiko iraunkorrerako eta tokiko kohesio sozial handiagorako erakunde estrategiko gisa. Tokiko nekazaritza-elikagaien […]

Intercooperación entre Eroski y sus Proveedores Locales de Alimentos para impulsar Sistemas Agroalimentarios Regionales

La liberalización del mercado agroalimentario europeo y la progresiva desintegración del proteccionismo de la Política Agrícola Común enfrenta a los pequeños agricultores a una crisis constante, que se suma a su falta de infraestructura logística, conocimientos técnicos o acceso a capital. En este contexto, las empresas cooperativas han ganado especial atención académica e institucional como […]