TRABAJANDO LA LENGUA DESDE UNA PERSPECTIVA DIALÉCTICA

TRABAJANDO LA LENGUA DESDE UNA PERSPECTIVA DIALÉCTICA

Hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan dugun proposamenaren lehen zirriborroa da honako liburua, eta horretarako, hainbat autorerekin egindako bilduma osatu dugu, hizkuntza ikuspegi dialektikotik lantzeak zer esan nahi duen argitu nahian.

TRABAJANDO LA LENGUA DESDE UNA PERSPECTIVA DIALÉCTICA (liburuaren azala)

Hizkuntzen didaktikaren inguruan izandako urteetako bizipen, esperientzia eta ikerketen ostean, 2014an beste modu batzuetara lan egiteari ekin genion, Ilusionista Sozialen Mintegiaren sorrerarekin batera. Urte hartan, UNILCO-espacio nómada eta Ilusionista Sozialen Kolektiboarekin bat egin eta ikerketa-formakzio talde hau sortu genuen.

Hala ere, orain arte ez gara gai izan hizkuntzen didaktikaren inguruan garatzen ari ginen ikuspegia paperean adierazteko, zirriborratzeko eta hari nagusiak elkarren artean lotzeko. Lan honetan, lagun izan ditugu liburu honetan bildutako lanen autoreak, batzuk aspaldidanik eta beste zenbait azken unean, liburuari ekin genionean.

Ikuspegi estrukturaletik ikuspegi dialektikora jauzi egitea ez da erraza. Hizkuntza zerbait egituratua eta nahiko finkoa den ideia oso sartuta dugu, eta ondorioz, hizkuntza irakasten dugunean, oso kezkatuta egoten gara gauzak "diren bezala" ikasaraztearekin. Izan esaldiaren gramatikan, izan testuaren gramatikan oinarriturik, egiturari lehentasuna ematen diogu, aldamiajearen eta modelajearen kontzeptuetan oinarrituz. Baina hizkuntza jendearena da eta ez da inorena, komuna delako, eta elkarren arteko elkarreraginean lehertu egiten da, sentipenak, pentsatzeak eta egintzak aldiberekotasunean pizten direnean. Horregatik, konplexutasunaren teoriatik abiatuz landu behar dela proposatzen dugu, inperfekzioan, osagabetasunean, ziurgabetasunean. Ikuspegi horretan, bigarren ordenako dialektikaren ildoa hartu dugu, kultura herrikoiek hizkuntzak sortu, aldatu eta suntsitzeko dituzten moduak ulertu nahian.

Ikuspegi honekin batera, liburuan bestelako ikuspegi eta esperientziak jaso nahi izan ditugu, gure ustez ikuspegi honen garapenean kontraste, eztabaida eta tentsio gisa presente egon behar dutelakoan. Planteatzen ari garen ikuspegia ez da integrista, eta disentsuaren dinamikotasunean jarraitu nahi genuke garatzen eta gauzatzen. Horregatik, aurreko liburuekin egin dugun bezala, hau ere lan kolektiboa da eta ikuspegi teorikoak, hausnarketak eta esperientziak elkarlotzen ditu.

Ainhoa EZEIZA eta Javier ENCINA (2019) Trabajando la lengua desde una perspectiva dialéctica. Algunos apuntes sobre lengua y complejidad. ISM-UPV/EHU, UNILCO-espacio nómada, Ilusionista Sozialen Kolektiboa. Vitoria-Gasteiz (Araba). ISBN: 978-84-947515-5-4

Salneurria: 15 €
Eskariak: ilusionistasozialak@gmail.com edo volapukediciones@gmail.com

Koordinatzaileak: Ainhoa Ezeiza eta Javier Encina

Argitaratzaileak:
Ilusionista Sozialen Mintegia (ISM-UPV/EHU)
www.ehu.eus/ism
UNILCO-espacio nómada
Universidad Libre para la Construcción Colectiva
www.ilusionismosocial.org

Laguntzailea eta banatzailea:
Volapük Ediciones. A.C. Libros Volapük
www.volapukediciones.blogspot.com.es

Azalaren diseinua: Nahia Delgado de Frutos
Preámbulo, Ambulando, Nomadeando eta Epiámbulo ataletako ilustrazioak:
María Solana Rubio (mariasolanarubio.wordpress.com)
Maketazioa: Ainhoa Ezeiza
Zuzenketak: Ainhoa Ezeiza y Javier Encina

Lehen argitalpena: 2019ko otsaila, Vitoria-Gasteiz (Araba).
 

AURKIBIDEA

Zaguán. Desempoderamiento lingüístico y perspectiva dialéctica. Ainhoa EZEIZA.

PREÁMBULO

La lengua, señores… Agustín GARCÍA CALVO.

Oralidad, escritura y complejidad. Ainhoa EZEIZA y Javier ENCINA.

Elogio del analfabeto. Hans Magnus ENZENSBERGER.

AMBULANDO

Repetición repetitiva y repetición creativa como formas de juego. Mediaciones sociales y culturas populares. Javier ENCINA y Ainhoa EZEIZA.

Diversidad lingüística y matriz sociocultural. Javier ENCINA, Ainhoa EZEIZA y Nahia DELGADO.

Análisis desde los discursos. Javier ENCINA.

La refinada hipocresía del interculturalismo (Acoso colonial-escolar a la diferencia). Pedro GARCÍA OLIVO.

En educación nada es inocente: emancipación comunicativa y ética de la comunicación. Carlos LOMAS.

Algunos apuntes sobre la adquisición de la lectoescritura. Ainhoa EZEIZA, Javier ENCINA y Sinaí RIVERA MARTÍNEZ.

Historias orales en Educación Infantil y Primaria. Nahia DELGADO, Ione URANGA, Javier ENCINA y Ainhoa EZEIZA.

NOMADEANDO

Oralidad perseguida, pueblos borrados (El exponente romaní). Pedro GARCÍA OLIVO.

De la comunidad a la escuela y de la escuela a la comunidad. Nora BARROSO y Nekane MARTIARENA.

Perspectiva de género en el juego. Ainhoa FERRO.

La escuela del bosque: un lugar para jugar, aprender y disfrutar en la naturaleza. La vivencia de dos maestras de infantil. Irati LASKIBAR, Itsaso MANSO y Josu SANZ.

Una mirada vivida a la escuela rural. Nina FERNÁNDEZ.

La lectoescritura desde el autoaprendizaje conectado con la naturaleza, la experiencia de Raíces y Flores: Un espacio de educación libre y crianza en comunidad. Jorge RUIZ-MORALES y Estefanía TEBAN GÓMEZ.

Leer y escribir literatura más allá de la escuela. Sergio FRUGONI.

EPIÁMBULO

Un ejemplo de ejercicio para una Pedagogía contra tiempo. Elogio de la caligrafía. Isabel ESCUDERO.

Cómo ser madre y no morir bajo el peso de los ladrillos de la escuela. Ainhoa EZEIZA, Carmen PÉREZ ARAUJO, Estefanía ZARDOYA, Vanessa GALÁN, Marta SALIDO, Mª Ángeles ÁVILA, Itziar RODRÍGUEZ, Patricia OCA y Martina ALBA.

A modo de epílogo. Pedagogía del revés... Isabel ESCUDERO.


Esteka honetan deskarga daitezke liburuaren aurkibidea eta sarrera (zaguán).

Beste esteka honetan, Alegría Libertaria irratsaioan liburuaren inguruan egindako saioa (gaztelaniaz): https://www.ivoox.com/32934091