Gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak (GEEH)

Aplikatzen zaien araudia

Europa:

  • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012/19/UE Zuzentaraua, 2012ko uztailaren 4koa, gailu elektriko eta elektronikoen hondakinei (GEEH) buruzkoa.
  • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011/65/UE Zuzentaraua, 2011ko ekainaren 8koa, gailu elektriko eta elektronikoetan substantzia arriskutsuak erabiltzeko murrizketei buruzkoa.

Estatua: