CBLino - Zuntz naturalen balorazio iraunkorra unibertsitateko campusean erabili ahal izango diren eraikuntzako elementuak diseinatu eta fabrikatzeko

Mini haize-sorgailua

CBLino proiektu honetan, biomaterial berriak garatu eta fabrikatu dira, jatorri naturaleko erretxina batez osatuak, bi noranzko lihozko ehun batez eta haritz zurez sendotuta. Ondoren, bere karakterizazio fisiko/mekanikoa egin da, eta baita bere aplikazio praktikoa ere; diseinatu, instalatu eta baliozkotu egin dira mini haize-sorgailu eoliko baterako besoak fabrikatzeko.

  • Koordinatzailea: Alberto López Arraiza
  • Harremanetarako helbidea: alberto.lopeza@ehu.eus
  • Parte hartzen duten zentroak:
    • Bilboko Ingeniaritza Eskola
    • Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola
    • Gasteizko Ingeniaritza Eskola
  • CBL Programako edizioa: I (2017/18)