EHU-Aztarna

Lantaldea (3, 10,12,13 garapen iraunkortasunerako helburuak)

Proiektu honek UPV/EHUren Ingurumen Aztarna kalkulatzen du, Bizitza Zikloaren Analisiaren metodologia erabilita, Europako Batzordeak proposatutako gida metodologikoa jarraiki.  Proiektuak UPV/EHUko jarduerekin lotutako baliabide-erabileraren (energia, materialak) eta atmosferara eta lurzorura isuritakoaren inbentarioa osatuko du, baita garraio-zerbitzuen ondoriozkoak ere. Ingurumen-aztarna kalkulatzeko, openLCA software askearekin eta  y Ecoinvent datu-basearekin (v.3.3) egindako modelizazio bat erabiliko da. Ingurumen-eraginaren modelizazioaren emaitzak ACV sozialaren modelizazioarekin osatuko dira. Horretarako, Soca modulua erabiliko da, openLCA softwarearen eta Ecoinvent datu-basearen osagarri gisa.

 • Koordinatzaileak:
 • Parte hartzen duten zentroak:
  • Bilboko Ingeniaritza Eskola
  • Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola
  • Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
  • Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
 • CBL Programako edizioa: I (2017/18), II (2018/19) eta III (2019/20)