IHOBE

Irudia

Lankidetzarako Esparru Hitzarmena, IHOBE S.A. Ingurumen Gestiorako Sozietate Publikoaren eta UPV/EHU-aren artean XI. legealdiko gobernu programaren helburuak lortzeko, zehatzago esanik, 2030erako EAEko Iraunkortasunerako Hezkuntzako Estrategiaren hurrengo lerroak garatzeko: 

  1. Irakasle-ikertzaile (IIP) eta administrazio eta zerbitzuetako pertsonal (AZP) eta ikasleen sare kooperatiboa sustatu, unibertsitatean curriculum iraunkortasuna lortuko bada.
  2. UPV/EHUren Campus Bizia Lab programa sustatu.
  3. IIP eta AZPkoen heziketa premien ekintza plana sustatu, iraunkortasunerako hezkuntza eredua praktikan jarriz.
  4. Iraunkortasunerako ikerkuntza bultzatzeko ibilbide orria sustatu, Euskal Herriko unibertsitateetan.