IRAUNCAMPUS

Arabako Campuseko ikasleek elikaduraren arloko iraunkortasunaren gaitasunari buruz duten pertzepzioaren erradiografia

Proiektu honetan ekimen ezberdinak aurkezten dira. Alde batetik, Arabako Campuseko ikasleen iraunkortasunarekiko daukaten JARRERAren diagnostikoa eta egoera hori bistaratzea. Bestalde, ikasleek "GARAPEN IRAUNKORRA ETA ERANTZUKIZUN SOZIALA (GIES)" ZEHARKAKO GAITASUNA EZARTZEARI buruz duten iritzia zehaztea. Horretarako, baliozkotutako inkestak erabiliko dira, eta Giza Nutrizioaren eta Dietetikaren (GND) titulazioan hezkuntzaren arloko aldez aurreko berrikuntza-ekintzen (IKD-Zehargaituz) esperientzia izango dugu. Bi ekintza horien helburua GIES zeharkako gaitasuna lantzeko orain arte eman diren urratsak nabarmentzea eta graduetan egin beharreko akatsak identifikatzea da. Hortik abiatuta, identifikatzen diren desberdintasunei buruzko eztabaida egin daiteke, ikastetxeka eta titulazioka, Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU) iraunkortasunerako hezkuntzaren inguruan etorkizuneko erronkak planteatzen laguntzeko. Hurrengo faseetan, identifikatutako esperientzia positiboak bateratu ahal izango dira, eta zentro edota titulazio bakoitzaren hasierako egoeraren araberako neurriak ezarri. Azkenik, ikasleek GIES gaitasunari buruz duten pertzepzioa eta jarrera aurreko ekimenetan bildutako datuekin alderatuko dira. Azterketa horren bidez, COVID-19 pandemiak GIES gaitasunaren curriculum-garapenean GND graduan izan dezakeen eragina ebaluatuko da. Metodologia aktibo eta dinamikoekin nahitaez lotutako zeharkako alderdia denez, aurreko konfinamenduak eta irakaskuntza erdipresentzialak eragina izan dezakeela espero izatekoa da gaitasunari heltzeko orduan. Ateratako ondorioak GNDko graduari buruzkoak izango diren arren, horiek lagundu ahal izango dute gaitasuna etorkizunean beste titulazio batzuetan ezartzeko planteamendu egokia egiten.

  • Koordinatzailea: Virginia Navarro
  • Harremanetarako helbidea: virginia.navarros@ehu.eus
  • Parte hartzen duten zentroak: FarmaziaFakultatea
  • CBL Programako edizioa: IV (2020/21)