CBL-2017-2018-Trantsizio-energetikorantz

Trantsizio energetikorantz disziplinazgaindiko komunitatearen sorkuntza Bilboko Hezkuntza Fakultatean (UPV/EHU)

4, 7, 11,12,13 garapen iraunkortasunerako helburuak

Bilboko Hezkuntza Fakultatea osatzen duen komunitatearen baitan, sistema energetikoaren ezagutzekin batera energiaren inguruko jarrerak eta ohiturak aztertzen ari ditu proiektu honek, 407 lagunek erantzun duten inkesta baten bitartez. Horrez gain, Fakultateko hiru graduetan energía-trantsizioaren inguruko eskuhartze didaktikoak inplementatu dira, eta komunitateari zuzendutako lau foro burutu dira. Amaitzeko, Fakultatearen kontsumo elektrikoaren datuak eskuratu eta aztertu dira.

  • Koordinatzailea: Joserra Díez
  • Harremanetarako helbide elektronikoa: joseramon.diez@ehu.eus
  • Parte diren ikastegiak: Bilboko Hezkuntza Fakultatea
  • CBL Programako edizioa: I (2017/18), II (2018/19) eta III (2019/20)

Ekoizpen zientifikoa

  • Ortega, U., Ortuzar, M.A., Diez, J.R. 2020. Towards energy transition at the Faculty of Education of Bilbao (UPV/EHU): diagnosing community and building. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJSHE-12-2019-0363

  • Ortega, U., Arritokieta, A., Achurra, A., Díez, J.R. Attitudes, habits and knowledge towards energy transition at the Bilbao Education Faculty (UPV/EHU). Symposium “Accelerating the Implementation of Sustainable Development in Campus Activities and Programmes”. A Coruña, 1-3 diciembre, 2019

  • Ortega, U., Ortuzar, A.,  Díez, J.R. BerrAktibatu+ Unibertsitateak programa: Bilboko Hezkuntza Fakultateko (UPV/EHU) energia-kontsumoen diagnostikoa eta aurrezpen-neurrien proposamenak. Congreso: Ikaskuntza, Ikerketa, Iraunkortasuna. i3. Bilbao, 13 noviembre, 2019